21.12.2016 12:23

Stypendystki z Traugutta

Ostatnie miesiące 2016 obfitują w sukcesy traugucianek. 29 listopada 2016 roku w gmachu IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida uczennica klasy III D Julia Walczyk odebrała z rąk śląskiego Kuratora Oświaty, pani Urszuli Bauer, dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi,” który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”.*

Natomiast w dniu 5 grudnia 2016 roku na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowana została lista Stypendystów Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2015-2016 w województwie śląskim. W gronie 36 stypendystów znalazła się tylko jedna częstochowianka – zeszłoroczna absolwentka Traugutta Maria Popczyk. Stypendium MEN otrzymuje „uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

 • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

 • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),

 • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

 • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym”.*

Marysia w ubiegłym roku szkolnym uzyskała tytuł laureatki Olimpiady Języka Francuskiego i przygotowując się do polskiej matury w naszej szkole, jednocześnie studiowała nauki polityczne w Dijon, bo maturę francuską zdała w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, że Marysia Stypendium MEN uzyskała już po raz drugi. Pierwszy raz otrzymała to wyróżnienie za osiągnięcia w roku szkolnym 2013-2014. Obydwu stypendystkom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych, równie spektakularnych, sukcesów.

* cytaty ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Małgorzata Jackowska

prof. Gospodarek Agnieszka

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 23
  • Wt
  • 26
  • Śr
  • 25
  • Czw
  • 3
  • Pt
  • 13