• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

21.12.2016 12:23

Stypendystki z Traugutta

Ostatnie miesiące 2016 obfitują w sukcesy traugucianek. 29 listopada 2016 roku w gmachu IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida uczennica klasy III D Julia Walczyk odebrała z rąk śląskiego Kuratora Oświaty, pani Urszuli Bauer, dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi,” który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”.*

Natomiast w dniu 5 grudnia 2016 roku na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowana została lista Stypendystów Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2015-2016 w województwie śląskim. W gronie 36 stypendystów znalazła się tylko jedna częstochowianka – zeszłoroczna absolwentka Traugutta Maria Popczyk. Stypendium MEN otrzymuje „uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

 • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

 • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),

 • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

 • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym”.*

Marysia w ubiegłym roku szkolnym uzyskała tytuł laureatki Olimpiady Języka Francuskiego i przygotowując się do polskiej matury w naszej szkole, jednocześnie studiowała nauki polityczne w Dijon, bo maturę francuską zdała w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, że Marysia Stypendium MEN uzyskała już po raz drugi. Pierwszy raz otrzymała to wyróżnienie za osiągnięcia w roku szkolnym 2013-2014. Obydwu stypendystkom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych, równie spektakularnych, sukcesów.

* cytaty ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Małgorzata Jackowska

prof. Gospodarek Agnieszka

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -