01.09.2017 10:21

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018, a także:

  • druk wniosku;
  • pouczenie do wniosku;
  • wniosek o formie wypłacania świadczeń;
  • oświadczenia wnioskodawcy przy wniosku;
  • druk zaświadczenia o dochodach;
  • druk zaświadczenia o dochodach uczestnika CIS;
  • oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie;
  • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - dot. osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;
  • wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 (UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi!!!);

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 p. 4: tel. (34) 372-42-04.

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!