• Obecność na próbach jest OBOWIĄZKOWA !


  poniedziałek

  27.01.2020

  wtrek

  28.01.2020

  środa

  29.01.2020

  czwartek

  30.01.2020

  piątek

  31.01.2020

  1  IIIc i IIIe  2
  IIIa i IIIb


  3  IIId i IIIf


  IIIc i IIIe

  4


  5

  IIIa i IIIb

  6  IIIa i IIIb

  IIId i IIIf


  7

  IIId i IIIf  IIIc i IIIe


   


  poniedziałek

  3.02.2020

  wtorek

  4.02.2020

  środa

  5.02.2020

  czwartek

  6.02.2020

  piątek

  7.02.2020

  1  IIIc i IIIe  2
  IIIa i IIIb


  3  IIId i IIIf


  IIIc i IIIe

  4


  5

  IIIa i IIIb

  6  IIIa i IIIb

  IIId i IIIf


  7

  IIId i IIIf  IIIc i IIIe


   


  Poniedziałek

  10.02.2020

  Wtorek

  11.02.2020

  Środa

  12.02.2020

  czwartek

  13.02.2020

  piątek

  14.02.2020

  1  IIIc i IIIe

  STUDNIÓWKA

  2

  3  IIId i IIIf


  4

  5

  IIIa i IIIb  Próba generalna

  IIIabcdef

  6  IIIa i IIIb

  7

  IIId i IIIf

  IIIc i IIIe


10.09.2019 15:31

Promujemy zdrowy styl życia

Serdecznie zapraszamy: uczniów, absolwentów, nauczycieli II LO oraz – po raz pierwszy rodziców uczniów „Traugutta” do przyłączenia się do całorocznej (trwającej do końca roku szkolnego) sportowej, rowerowej i/lub biegowej rywalizacji z wykorzystaniem aplikacji Endomondo.

Rywalizacja rowerowa: Tour de Traugutt XVIII http://www.endomondo.com/challenges/41274368

Rywalizacja biegowa: Z buta... przyjacielu XVIII  http://www.endomondo.com/challenges/41274405

Rywalizacja przeznaczona TYLKO dla: uczniów „Traugutta”, ich rodziców oraz absolwentów i  nauczycieli II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

Regulamin całorocznej biegowej/rowerowej rywalizacji nauczycieli, absolwentów oraz uczniów II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie i ich rodziców.

1. Do udziału w rywalizacji potrzebny jest dowolny telefon /licznik rowerowy z GPSem wraz z zainstalowaną darmową aplikacją ENDOMONDO.

2. Uczestnik (którym może być TYLKO: uczeń II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie lub jego rodzic, nauczyciel lub absolwent "Traugutta") winien zalogować się na stronie www.endomondo.com oraz uzupełnić swój profil o podstawowe dane (i ewentualnie zdjęcie), a następnie klikając na 2lo.traugutt.net w link prowadzący do strony rywalizacji wybrać „Przyłącz”.

3. Treningi odbywamy koniecznie z uruchomianą aplikacją (przed jego rozpoczęciem warto sprawdzić, czy telefon „znalazł” sygnał GPS). Zaliczane będą tylko jazdy/biegi zarejestrowane przez urządzenia GPS. Wyklucza się ręczne dodawanie danych.

4. Wskazane jest, aby odbywać treningi z włączoną transmisją danych do Internetu (wtedy aktywność zapisywana jest w czasie rzeczywistym). Jeśli ktoś nie posiada w abonamencie transmisji danych, trening odbywa z włączonym ENDOMONDO, a dane przesyła tuż po jego zakończeniu, najpóźniej do północy tego samego dnia, kiedy się odbył przez dowolne Wi-Fi.

5. Do rywalizacji można przystąpić do końca roku kalendarzowego (do 31 grudnia). Dopuszcza się dołączenie w terminie późniejszym, o ile liczba przejechanych/przebiegniętych kilometrów w dniu przyłączenia nie spowoduje zajęcia miejsca w pierwszej piątce.

6. W przypadku złamania regulaminu organizator udziela ostrzeżenia. Otrzymanie drugiego ostrzeżenia jest równoznaczne z wykluczeniem z rywalizacji.

7. Udział w rywalizacji jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa ani opieki uczestnikom. Udział w rywalizacji wyklucza prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (w tym prawnych czy finansowych) z tytułu urazów, kontuzji, wypadków, kradzieży sprzętu czy też jakichkolwiek innych zdarzeń powstałych na skutek udziału w rywalizacji.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców/prawnych opiekunów oraz na ich odpowiedzialność.

8. Rowerzystów obowiązuje jazda w kasku, zgodna z aktualnie obowiązującym “Prawem o ruchu drogowym”. Wyklucza się jazdę na rowerze o napędzie mechanicznym.

9. Uczestnicy rywalizacji znajdujący się na pierwszych trzech miejscach zobowiązani są do upubliczniania danych o swoich aktywnościach, w tym mapki ze śladem GPS, średnią prędkość, pokonany dystans itd. (aplikacja podaje to automatycznie, należy tylko upublicznić). Osoby próbujące rywalizować w sposób nieuczciwy muszą liczyć się z usunięciem z rywalizacji. Rywalizacja ma być przede wszystkim dobrą zabawą.

10. Treningi odbywane w trzech ostatnich dniach rywalizacji należy koniecznie dodawać natychmiast po ich ukończeniu. „Hurtowe” dodawanie kilku treningów jednego dnia będzie podstawą do wykluczenia z rywalizacji.

11. W związku z „wejściem w życie” RODO, uczestnicy rywalizacji wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie szkoły oraz na szkolnych profilach społecznościowych. Brak takiej zgody wyklucza z rywalizacji.

12. Organizatorzy rywalizacji dają sobie prawo do dopisywania kolejnych punktów regulaminu w czasie jej trwania, jeśli zajdzie taka konieczność.

13. Udział w rywalizacji oznacza bezwarunkową akceptację powyższego regulaminu.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -