• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

23.09.2019 08:05

Rowerowa środa w Traugucie

Z okazji Światowego Dnia Zrównoważonego Transportu zapraszamy uczniów do udziału w „Rowerowej środzie w Traugucie”. Tego dnia w świetlicy odbędzie się cykl warsztatów poświęconych tematyce rowerowej.:

3 godz. lekcyjna – p. Cezary Müller (absolwent Traugutta, serwisant w Fabryce Rowerów) – „Rowerowe ABC” – jak przygotować rower do jazdy, podstawy konserwacji sprzętu, dobór właściwego wyposażenia, nowości w świecie rowerów…

długa przerwa – prezentacja nowości rowerowych

4 godz. lekcyjna – p. Michał Barczyński (fizjoterapeuta, bikefitter) – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – na czym polega praca fizjoterapeuty, jak przebiegają  studia, co to jest bikefitting…

5 godz. lekcyjna – p. Marek Podgórski„Na rower nigdy nie jest za późno” – podstawy turystyki rowerowej.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje pedagog Marek Podgórski. Obowiązują limity chętnych (5 osób z klasy, chyba, że uczący nauczyciel wyrazi zgodę na więcej osób nieobecnych na lekcji). Jedna osoba może uczestniczyć w jednych warsztatach. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są (przed zgłoszeniem się) do uzyskania pisemnej zgody uczących nauczycieli. Ewentualny udział całych klas (o ile będą wolne miejsca) zgłasza uczący nauczyciel.

Wzór zgody nauczyciela:

Wyrażam zgodę na udział niżej wymienionych uczniów klasy ……….. w warsztatach rowerowych w dniu 25.09.2019r. na ……….. godzinie lekcyjnej.

  1. …………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………

 

…………………………………………
podpis nauczyciela

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!