• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

12.03.2020 09:24

Poznaj swoje predyspozycje

Planując zawodową przyszłość, często kierujemy się wysokością zarobków, prestiżem zawodu, a nawet modą. Czasami zapominamy o najważniejszym, czyli o osobowości i indywidualnych predyspozycjach. O ile  wykształcenie czy doświadczenie w danej dziedzinie można zdobyć, to uzdolnienia, typ motywacji czy temperament są trwale związane z jednostką. Dynamicznemu ekstrawertykowi trudno będzie się odnaleźć w dziale księgowości, choćby nawet bardzo chciał wykonywać taką pracę. Podobnie trudno sobie wyobrazić nieśmiałego, stroniącego od ludzi pedagoga czy nauczyciela. Istnieją zawody, w których kontakt z innymi jest ograniczony do minimum. Kolega to nudziarz, a koleżanka zbyt gadatliwa? Nie ma problemu: są zawody wręcz stworzone dla samotników. Podobnie trudno wyobrazić sobie, że osoba uwielbiająca pracę z ludźmi będzie zajmowała się na przykład segregacją dokumentów, sporządzaniem pism czy ogólnie pojętą pracą biurową. Taką pracę traktowałyby wręcz jak karę. Grunt to znaleźć zajęcie, które wydobędzie nasze mocne strony, pozwoli nam je wykorzystać To od nas przecież zależy, jak je wykorzystamy i jak pokierujemy naszym życiem zawodowym.

Dlatego – korzystając z faktu zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole umożliwiam „zdalne” poszerzenie wiedzy na temat swoich predyspozycji. Zapraszam do wypełnienia pierwszego testu (kolejne pojawią się niebawem). Uczniom Traugutta, którzy to uczynią prześlę na adres mailowy jego wyniki.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!