• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

19.03.2020 17:56

UEK zaprasza

W imieniu Kierownika Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Jana Brzozowskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Maturzystom informacji o naborze kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) kierunek EUROPEISTYKA, specjalność: BIZNES I WSPÓŁPRACA NA RYNKU EUROPEJSKIM oraz MENEDŻER PROJEKTÓW EUROPEJSKICH, w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Obie specjalności, przygotowują cenionych specjalistów mogących realizować się zawodowo na rynku krajowym i europejskim.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 są dostępne na stronie internetowej UEK pod linkiem: http://uek.krakow.pl/pl/edukacja/rekrutacja-na-studia.html
Zapraszamy do zainteresowania naszą ofertą dydaktyczną Państwa Abiturientów przystępujących w tym roku szkolnym do egzaminów maturalnych.
Do zobaczenia na UEK!
Łączę wyrazy szacunku,

mgr Katarzyna Cymbranowicz
Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!