• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

  - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

01.04.2020 11:47

Gdzie na studia?

Najpopularniejsze kierunki studiów Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń):

 1. Inżynieria farmaceutyczna
 2. Inżynieria i analiza danych
 3. chemia i toksykologia sądowa
 4. technologia chemiczna
 5. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 6. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW)
 7. zarządzanie inżynierskie
 8. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka)
 9. korozja
 10. komunikacja wizerunkowa
 11. reżyseria
 12. neofilologia (filologia szwedzka)
 13. neofilologia (filologia angielska)
 14. dziennikarstwo i medioznawstwo
 15. filologia (filologia duńska)
 16. neofilologia (filologia orientalna - sinologia)
 17. filologia (dalekowschodnia)
 18. logistyka i administrowanie w mediach
 19. zielone technologie i monitoring
 20. inżynieria mechaniczno-medyczna
 21. zarządzanie instytucjami artystycznymi
 22. skandynawistyka
 23. biogospodarka
 24. zarządzanie kulturą i mediami
 25. fotonika
 26. zarządzanie i prawo w biznesie
 27. orientalistyka
 28. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 29. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 30. Finance
 31. chemia budowlana
 32. kryminologia
 33. energetyka i chemia jądrowa
 34. systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 35. inżynieria kosmiczna
 36. inżynieria danych
 37. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim)
 38. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 39. logistyka międzynarodowa
 40. weterynaria
 41. sztuka i media
 42. filologia (italianistyka)
 43. Filologia (filologia koreańska)
 44. matematyka w technice
 45. marketing
 46. logopedia ogólna i kliniczna
 47. genetyka i biologia eksperymentalna
 48. inżynieria mechaniczna i materiałowa
 49. informatyka społeczna
 50. nanotechnologia
 51. filologia (japonistyka)
 52. neurobiologia
 53. nowe media i kultura cyfrowa
 54. inżynieria zarządzania
 55. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 56. inżynieria biochemiczna
 57. żywienie człowieka i dietetyka
 58. reżyseria dźwięku
 59. turystyka
 60. Digital Design
 61. inżynieria mechatroniczna
 62. informatyka w biznesie
 63. analityka gospodarcza
 64. chemia medyczna
 65. psychologia
 66. filologia (filologia romańska z językiem angielskim)
 67. geoinformatyka
 68. amerykanistyka
 69. informatyka analityczna
 70. anglistyka
 71. komunikacja i psychologia w biznesie
 72. automatyka i robotyka
 73. lotnictwo i kosmonautyka
 74. chemistry
 75. inżynieria bezpieczeństwa pracy
 76. sinologia
 77. iberystyka
 78. finanse i inwestycje
 79. bioinformatyka i biologia systemów
 80. psychokryminalistyka
 81. papiernictwo i poligrafia
 82. business management
 83. neofilologia (filologia włoska)
 84. biologia sądowa
 85. zarządzanie zasobami ludzkimi
 86. oceanotechnika
 87. marketing i komunikacja rynkowa
 88. biologia stosowana
 89. energetyka
 90. neofilologia francuska
 91. zaawansowane materiały i nanotechnologia
 92. optyka okularowa z elementami optometrii
 93. inżynieria obliczeniowa
 94. filologia bałtycka
 95. rachunkowość
 96. kierunek prawno-ekonomiczny
 97. inżynieria nanostruktur
 98. neofilologia (filologia hiszpańska)
 99. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim)
 100. prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 101. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 102. elektroradiologia
 103. biomateriały inspirowane naturą
 104. indywidualne studia międzyobszarowe
 105. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 106. Tourism management
 107. filologia (arabistyka)
 108. ekologiczne źródła energii
 109. inżynieria chemiczna i procesowa
 110. telekomunikacja
 111. jakość i bezpieczeństwo żywności
 112. informatyka stosowana
 113. inżynieria biomedyczna
 114. mechatronika
 115. geofizyka w geologii
 116. włókiennictwo i przemysł mody
 117. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 118. zastosowania fizyki w biologii i medycynie
 119. gospodarka miejska
 120. organizowanie rynku pracy
 121. przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 122. technologie komputerowe
 123. inżynieria materiałowa
 124. elektroniczne przetwarzanie informacji
 125. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!