• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

08.04.2020 09:19

Skala Zdolności Specjalnych

Według Howarda Gardnera  inteligencja jest zbiorem różnych podtypów inteligencji, które łącznie tworzą tzw. inteligencję wieloraką.
Każda jednostka posiada wszystkie rodzaje inteligencji, ale w nierównym stopniu: funkcjonują one w każdym przypadku w indywidualny, niepowtarzalny sposób. Człowiek może mieć dobrze rozwinięte wszystkie rodzaje inteligencji, ale może dominować u niego tylko kilka z nich. Większość ludzi przejawia kilka różnych zdolności lub niektóre z nich mogą jeszcze nie być przez jednostkę odkryte. Człowiek odkrywa własne zdolności stopniowo w toku własnego rozwoju i zdobywania doświadczeń z samym sobą. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą, decydując o specyficznych potencjałach, stąd żadna z inteligencji nigdy nie występuje i nie funkcjonuje indywidualnie. Człowiek może być inteligentny na wiele różnych sposobów, zatem nie ma żadnego standardu, który określałby jednoznacznie atrybuty (cechy), które potwierdzają inteligencję danego człowieka. Na podstawie takich założeń została opracowana Skala Zdolności Specjalnych. Zapraszam do wypełnienia kwestionariusza. Każdemu uczniowi „Traugutta”, który to uczyni przygotuję indywidualną diagnozę.

Przypomnę też, że wcześniej przygotowałem dla Was:

Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego – wypełniając go dowiesz się m.in. jaką masz skłonność do ryzyka, jak silne masz ego, czy jesteś wytrwała/ły, czy należysz do osób otwartych, jak u Ciebie z nonkonformizmem, a jak z myśleniem dywergencyjnym (twórczym)?

Kotwice kariery – ten kwestionariusz pomoże Ci określić Twoje dominujące wartości oraz preferowany rodzaj kariery. Pozwoli Ci przyjrzeć się temu, co jest ważniejsze dla Ciebie: specjalizacja zawodowa a może przywództwo? Co bardziej motywuje Ciebie do pracy: niezależność, stabilizacja, kreatywność a może służenie innym? Jaki masz styl rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nimi? Co jest dla Ciebie ważniejsze: kariera zawodowa, sprawy rodzinne, a może jedno i drugie?

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!