• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Po zalogowaniu się do Dzienniczka przez przeglądarkę (nie przez aplikację!), w zakładce Uczeń NOWOŚĆ! Dostęp do Office 365 jest podany login na domenie traugutt.onmicrosoft.com oraz hasło do pierwszego logowania na portalu www.office.com . Czyli wchodzimy na stronę office.com, używany loginu oraz hasła podanego w ww. zakładce w dzienniczku. Przykładowy login:

  anowak5@traugutt.onmicrosoft.com

  Jeśli komuś nie działa, to z reguły przez to, że wpisuje na www.office.com swój prywatny e-mail lub też swoje hasło do dzienniczka zamiast własciwej pary login + hasło. Polecam ściągnąć ze strony office.com (lub sklepu na urządzeniu mobilnym) aplikację Teams i z niej korzystać- jest wygodniejsza niż przeglądarkowa wersja. Polecam śledzić zakładkę Kalendarz, bo tam będą pojawiać się zaplanowane lekcje przez nauczycieli. W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się ze szkolnym informatykiem, który może zresetować hasło do teams i wysłać je na podany e-mail.

15.10.2020 09:04

Drodzy Rodzice przekazujemy ważne informacje z Sanepidu związane z epidemią.

PPIS w Częstochowie informuje, że z uwagi na potwierdzony kontakt dziecka z osobą z potwierdzonym wynikiem pozytywnym w kierunku SARS-CoV-2 na terenie placówki oświatowej, na dziecko zostanie nałożona decyzja kwarantanny. Termin zakończenia kwarantanny liczony jest 10 dni od ostatniej daty kontaktu z osobą zakażoną ( np. jeżeli kontakt był 01.10 to kwarantanna kończy się 11.10 o godz. 24). Kwarantanna rozpoczyna się w dniu zbierania danych przez pracowników szkoły/przedszkola (nie jest wydawana decyzja z wsteczną datą). Wszyscy domownicy zamieszkujący z osobą objętą kwarantanną również objęci są obowiązkiem kwarantanny. Dla pozostałych osób zamieszkujących pod wskazanym adresem PPIS w Częstochowie nie wystawia decyzji imiennych. Osoby pracujące zobowiązane są zgłosić ten fakt pracodawcy oraz pobrać ze strony ZUS-u plik „Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę.” Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy w terminie do 3 dni od daty powrotu z kwarantanny. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

http://2lo.traugutt.net/dokumenty/zus_oswiadczenie_kwarantanna.doc

II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 4
  • Wt
  • 30
  • Śr
  • 22
  • Czw
  • 16
  • Pt
  • 27