• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

16.07.2021 18:56

75. rajd rowerowy Traugutt Bikers Team, czyli "kiedy ja jadę, nigdy nie pada"

 

Wszystko zgodnie planem - tak można opisać przebieg 75. rajdu organizowanego pod szyldem nieformalnej grupy rowerowej zrzeszającej uczniów, absolwentów oraz nauczycieli II LO - „Traugutt Bikers Team”.
Były „Lemańskie Jodły” włączone do obszaru Natura 2000, meandry Kocinki, Liswarty i Warty, ujście tej drugiej do trzeciej, kąpiel w tej ostatniej, odpoczynek nad zalewem w Ostrowach nad Okszą i lody w Consonni w Kamyku. Bonusowo odbyła się krótka „lekcja” rozpoznawania zbóż rosnących przy trasie przejazdu oraz porada – po czym rozpoznać jodły.
Niemal całej wycieczce towarzyszyła pilna obserwacja nieba i radarów pogodowych w smartfonowych aplikacjach. Komórkowe wyświetlacze nie napawały nas optymizmem, co chwilę gdzieś w okolicy pojawiały się ikony sygnalizujące nadciągającą burzę z silnymi wyładowaniami. O dobry nastrój w teamie przez całą drogę dbał Piotrek Derda, podkreślając co rusz: „Kiedy ja jadę, nigdy nie pada”. To hasło wycieczki bardzo podtrzymywało nas dzisiaj na duchu, co więcej – sprawdziło się co do joty. „Jakimś cudem” padało wszędzie dookoła, nigdy nie na nas. Dzięki temu, (a może dzięki Piotrowi?) wróciliśmy ‘suchą nogą’ do domów.
Nie mogę nie wspomnieć o bardzo miłej niespodziance. W Kuźnicy na trasie przejazdu oczekiwał na nas dziadek Piotrka Dziewiątkowskiego, który zaprosił wszystkich w odwiedziny. W letniskowym domku zostaliśmy ugoszczeni pysznym ciastem przygotowanym przez babcię chłopaka oraz (zbawienną dzisiaj) zimną wodą. Doceniamy i serdecznie dziękujemy.
W sumie pokonaliśmy 75 km. Mapka z trasą dostępna tutaj https://www.strava.com/activities/5636908018

 

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!