04.10.2021 08:09

KONKURS ,,ZŁOTE INDEKSY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Integracja – kultura – edukacja”, którego organizatorem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Główną nagrodą w Konkursie jest uzyskanie indeksu na wybrany kierunek: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Animacja kultury, Praca socjalna, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przebieg konkursu obejmuje 2 etapy:
I etap: Uczestnik przygotowuje pracę na wybrany temat (Załącznik nr 2 do Regulaminu, który zmienia się corocznie). Praca może mieć charakter: eseju, pamiętnika, filmu/reportażu, prezentacji itd.
II etap: Rozmowa przeprowadzana z Uczestnikiem przez członków Komisji konkursowej dla kierunku studiów.Chęć udziału w konkursie należy zgłosić pedagogowi szkolnemu.
Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału z konkursie.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 13
  • Wt
  • 29
  • Śr
  • -
  • Czw
  • 11
  • Pt
  • 20