25.05.2022 06:35

Matura Międzynarodowa w Traugucie

MATURA MIĘDZYNARODOWA W TRAUGUCIE  !

Droga Absolwentko i Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Czy słyszałaś/słyszałeś już o programie Matury Międzynarodowej ?

W kilku słowach pragniemy przybliżyć dlaczego warto się nim zainteresować.  Program matury międzynarodowej to oferta dla uczniów zdolnych, ambitnych, ale także pełnych entuzjazmu i inwencji. Realizacja programu daje prawdziwą szansę odkrywania własnych możliwości, otwarcia się na innych, uczy skutecznej organizacji pracy oraz interdyscyplinarnego analizowania problemów. W II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie program matury międzynarodowej mają szansę realizować uczniowie oddziału międzynarodowego. Właściwy program Matury Międzynarodowej, a dokładniej International Baccalaureate Diploma Programme realizowany jest od klasy trzeciej. Jednak już w klasie pierwszej i drugiej nauka w oddziale międzynarodowym oparta jest zarówno na podstawie programowej dla szkoły średniej, ale także na programach autorskich dzięki czemu uczniowie są lepiej przygotowywani do realizacji programu matury międzynarodowej w kolejnych latach. Oprócz języka angielskiego już od pierwszej klasy uczniowie realizują także w języku angielskim program autorski z przedmiotu Sposoby Zdobywania Wiedzy, który  stanowi wprowadzenie do realizacji przedmiotu Teoria Wiedzy. Inne programy autorskie realizowane w klasie pierwszej i drugiej w oddziale międzynarodowym obejmują twórcze rozwinięcie podstawy programowej z takich przedmiotów jak język angielski, język polski, historia, geografia. Pod koniec klasy drugiej uczeń oddziału międzynarodowego, pod opieką nauczycieli, a w szczególności koordynatora programu, dokonuje wyboru przedmiotów maturalnych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami na przyszłość. W klasie drugiej uczeń kończy naukę przedmiotów, które nie zostały przez niego wybrane w programie Matury Międzynarodowej (IBDP).

Cały program nauczania w oddziale międzynarodowym oparty jest na filozofii, której fundamentalną zasadą jest holistyczna edukacja i wykształcenie młodego człowieka na obywatela świata, którego cechują takie cechy jak kreatywność, otwartość, poczucie własnej wartości, chęć poszerzania własnych horyzontów oraz wrażliwość i troska o bliźnich. Założenia programowe stanowią kompromis pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację, a nauczaniem ogólnym. Uczeń oddziału międzynarodowego poznaje zróżnicowane sposoby zdobywania informacji oraz uczy się wykorzystywać zdobytą wiedzę. Duża ilość zajęć warsztatowych z przedmiotów naukowo-ścisłych (tzw. nauki eksperymentalne) rozwija umiejętności ucznia w zakresie samodzielnej pracy nad projektami i badaniami naukowymi. Podczas zajęć stosowane są metody aktywizujące zachęcające do krytycyzmu poznawczego. Program ten daje przywilej nauki w małych i silnie zmotywowanych grupach, gdyż uczniowie sami dokonują wyboru przedmiotów, których się uczą !

Wszystkie przedmioty od klasy trzeciej prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem języka polskiego i języków obcych. Uczeń oddziału międzynarodowego wybiera (przed zakończeniem nauki w klasie drugiej) przedmioty, których będzie się uczył przez kolejne dwa lata w ramach realizacji właściwego programu matury międzynarodowej (IBDP). Uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym. Ponadto, szczególną rolę w programie odgrywają obowiązkowe komponenty takie jak Teoria Wiedzy (TOK) ,program wychowawczy (CAS), oraz Extended Essay (Praca dyplomowa). Komponenty te stanowią sedno edukacji IB Diploma Programme zapewniając wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez kształtowanie postawy refleksyjnej wobec wszelkiej dostępnej wiedzy (TOK), wyrobienie prospołecznej postawy, kształtowanie rozwoju fizycznego i duchowego młodego człowieka (CAS) oraz rozwijanie umiejętności badawczych (Extended Essay). Ponadto, zewnętrzny i anonimowy system sprawdzania egzaminów maturalnych według tych samych kryteriów na całym świecie jest w pełni obiektywny i oferuje wszystkim uczniom równe szanse podczas aplikacji na rodzime i zagraniczne uczelnie.

DLACZEGO WARTO MIEĆ DYPLOM IB ?

Obecnie ponad 1000 wyższych uczelni w wielu krajach świata uznaje międzynarodową maturę, czyli International Baccalaureate, w tym te najbardziej prestiżowe (Cambridge, Oxford, Yale, Harward). W Polsce matura IB traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości. Wiele uczelni oferuje korzystny przelicznik ocen IB na tradycyjne polskie procenty, co ułatwia uczniom aplikację na studia w kraju. Obecnie program IBDP realizuje ponad 1400 szkół na świecie. W Polsce program oferowany jest od ponad 25 lat i obecnie realizuje go ponad 40 szkół w całym kraju-zarówno publicznych jaki prywatnych należących do prestiżowej grupy autoryzowanych szkół tzw. IB World Schools. Wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w oddziale międzynarodowym w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie zostali fachowo przeszkoleni przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO). Dzięki odbytym szkoleniom, nauczyciele są bardzo dobrze zaznajomieni z filozofią programu IB, znają wymogi przedmiotowe, szczegółowe kryteria oceniania egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

Masz prawdziwą okazję uczyć się tego samego i w taki sam sposób jak Twoi koledzy i koleżanki ze szkół IB na całym świecie na przykład w Nowym Jorku, Londynie, Sydney czy też Tokio. Nie przegap tej szansy !

Do zobaczenia w naszej szkole ! Serdecznie Zapraszamy !

Koordynator programu

Tomasz Muskała (tomasz.muskala@traugutt.net)

Informacja dodatkowa dotycząca rekrutacji w roku 2022

 

W roku 2022 obowiązkowy sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klasy pierwszej w oddziale międzynarodowym. odbędzie się

10 czerwca o godz 12:00 w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

 

Pamiętaj, że jeśli chcesz zostać uczennicą/ uczniem oddziału międzynarodowego w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie  to najpierw musisz zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i wybrać klasę pierwszą w oddziale międzynarodowym w II LO im .Romualda Traugutta w Częstochowie, a następnie należy dostarczyć wydrukowany wniosek do sekretariatu szkoły najpóźniej do  dn. 30 maja 2022 do godz. 15:00.

FAQ IB

IB pytania

CAS IB

II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 1
  • Wt
  • 8
  • Śr
  • 2
  • Czw
  • 18
  • Pt
  • 9