10.11.2022 12:14

Zaproszenie do XXX Olimpiady Informatycznej

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych
uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i
umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi
są układanie algorytmów i programowanie.

Zawody I stopnia Olimpiady rozpoczęły się 17 października i
potrwają do 21 listopada 2022 r. Treść zadań dostępna jest pod
adresem https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi30-1/p/. Zawody Olimpiady są
indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów
szkół ponadpodstawowych (oraz młodsi). Rejestracja na zawody I stopnia
jest cały czas otwarta w Systemie Internetowym Olimpiady. Uczniowie sami
dokonują rejestracji w Systemie. Cały czas jest możliwość wzięcia
udziału Państwa uczniów w zawodach, serdecznie zapraszamy!
Szczegóły dostępne są na stronie oi.edu.pl.

Uczniom startującym w zawodach zalecamy zapoznanie się z zasadami
startu w zawodach, które opisane są w zakładce "Jak zacząć",
dostępnymi pod linkiem https://oi.edu.pl/l/jak_zaczac/
W zakładce "XXX OI", w folderze "Przepisy", dostępna jest dokumentacja
Olimpiady Informatycznej, w tym: Regulamin Olimpiady, Zasady organizacji
zawodów oraz Ustalenia techniczne. Uczniowie w momencie zapisania się
na zawody są zobowiązani zapoznać się z tymi dokumentami.

Zapraszamy także do obejrzenia dwóch webinariów, które pomogą
Uczniom w starcie w Olimpiadzie:

• webinarium pt. "Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej?",
które dostępne jest na naszym kanale YouTube pod adresem
https://www.youtube.com/watch?v=ugjX7BUshgM
• webinarium pt. "Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie
Informatycznej?", które jest dostępne pod adresem
https://www.youtube.com/watch?v=JBOTmpXrn04. Jest to nagranie z
zeszłego roku, ale treść jest aktualna.

Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie
szkopul.edu.pl.
Omówienia zadań z pierwszych 23 edycji Olimpiady można znaleźć
w naszych niebieskich książeczkach, które są do pobrania w formie
pdf na naszej stronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/, zadania z
ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube
pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf.

W przypadku uczniów, którzy nie posługują się biegle językiem
polskim, jest możliwość kontaktu z organizatorami w języku angielskim.

Liczymy na owocną współpracę i życzymy sukcesów Uczniom startującym
w zawodach Olimpiady!
Na laureatów czekają wysokie stypendia z programu Stypendialnego
Olimpiady Informatyczne, fundowane przez Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Informatycznej
prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski

---------------------------------------
Olimpiada finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad
przedmiotowych i interdyscyplinarnych w latach szkolnych 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025”.

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!