• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

09.06.2010 18:17

Nowy termin składania podań

W związku ze zmianą Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu składania podania do szkoły ponadgimnazjalnej, informujemy, że został ustalony nowy termin składania podań w szkole pierwszego wyboru do dnia 22 czerwca 2010 r. do godz. 12.00.


Zainteresowanym rekrutacją podaję najświeższe statystyki (stan na 9 czerwca):

Liczba chętnych na miejsce z I wyboru

Sienkiewicz

1,50

Kopernik

1,33

Słowacki

1,13

Traugutt

1,02

Mickiewicz

1,01

Norwid

0,81

 

Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie - I wybory

humanistyczna (IA)

1,4

przyrodnicza (IB)

1,0

przyrodnicza (IC)

0,7

ekonomiczna (ID)

0,9

informatyczna (IEi)

1,5

politechniczna (IEp)

1,3

językowa angielska (IFa)   

1,1

językowa niemiecka (IFn)   

0,2

 

Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie - wszystkie wybory

humanistyczna (IA)

4,9

przyrodnicza (IB)

4,7

przyrodnicza (IC)

4,8

ekonomiczna (ID)

4,6

informatyczna (IEi)

8,3

politechniczna (IEp)

8,0

językowa angielska (IFa)   

9,4

językowa niemiecka (IFn)   

4,1

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!