07.07.2011 09:32

A może kierunki zamawiane?

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2011/2012 otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na tzw. „kierunki zamawiane”.
Następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia otrzymają wsparcie finansowe:
- Energetyka - 30 studentek/ów objętych projektem,
- Informatyka - 208 studentek/ów objętych projektem,
- Matematyka - 44 studentek/ów objętych projektem,
- Mechanika i Budowa Maszyn - 102 studentek/ów objętych projektem,
- Mechatronika - 48 studentek/ów objętych projektem.
Więcej na www.ni.pcz.pl.
Do studiowania zaprasza absolwentka "Traugutta" Anna Wawszczak.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!