• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

12.11.2012 08:59

Zaplanuj swoją karierę

Drodzy Uczniowie.

Jako szkolny koordynator projektu Zaplanuj swoją karierę „ pragnę zaprosić Was do uczestnictwa w nim.

Projekt pn. ,,Zaplanuj swoją karierę” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z uczestników projektu jest nasze liceum .

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla łącznie 32 uczniów naszej szkoły (a 648 w Częstochowie ):

  1. Doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne oraz uruchomienie działalności 3 Szkolnych Ośrodków Kariery (konkurs na najlepsze koncepcje SzOK, dofinansowane zostaną 3 najlepsze pomysły).
  2. Profilowane kursy języków obcych – informatyczny (j. angielski), ekonomiczny (j. angielski i j. niemiecki), medyczny (j. angielski i j. francuski), psychologiczno – pedagogiczny (j. angielski), prawo i nauki polityczne (j.  angielski i j. francuski) oraz humanistyczny (j. angielski).
  3. Zajęcia interdyscyplinarne profilowane – informatyczne (informatyka, matematyka), techniczne (fizyka, matematyka), ekonomiczne (matematyka, geografia, przedsiębiorczość), medyczne (biologia, chemia, fizyka), psychologiczno – pedagogiczne (polski, historia, biologia), prawo i nauki polityczne (historia, WOS, geografia)  oraz humanistyczne (polski, historia, WOS).
  4. Warsztaty profilowane – tworzenia strony internetowej,  rysunku technicznego, prowadzenia firmy, pierwszej pomocy i ratownictwa, prowadzenia NGO, praw człowieka i mediacji, dziennikarstwa i retoryki.
  5. Zajęcia specjalistyczne – rewalidacja oraz muzykoterapia.
  6. Wymiana dobrych praktyk – stworzenie portalu internetowego oraz zorganizowanie Festiwalu Międzyszkolnego „Zaplanuj swoją karierę”.

W ramach zajęć przewidziane są także wycieczki oraz tygodniowy obóz językowy dla najlepszych uczniów .

Wszystkie zajęcia i formy uczestnictwa są bezpłatne.

Projekt przewidziany jest dla uczniów obecnych klas pierwszych.

Dla naszej młodzieży przewidziane są 32 miejsca.

Projekt zakończy się 31. 07.2014 roku.

Obecnie rozpoczynamy pierwszy etap rekrutacji.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy dostarczyć do piątku 16 XI 2012  szkolnemu koordynatorowi  komplet dokumentów obejmujący :

formularz zgłoszeniowy

rekomendację wychowawcy

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .

Dokumenty wraz z informacją o projekcie dostepne są tutaj i tutaj , oraz u prof. Patryka Frendowskiego .

Wszelkich informacji udziela osobiście oraz mailowo szkolny koordynator projektu prof. Patryk Frendowski

patryk.frendowski@traugutt.net

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!