• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

14.11.2012 19:44

Kandydat na Rzecznika Praw Ucznia

Jestem uczniem klasy 1a. W tym roku szkolnym pragnę pełnić funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole. Jestem osobą, która lubi ludzi, szybko nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Jestem pomocny w trudnych sytuacjach, potrafię rozwiązywać konflikty i być mediatorem między uczniem, a nauczycielem.

Cechuje mnie duże poczucie sprawiedliwości i empatii. Interesuję się prawem w szerokim tego słowa znaczeniu, wysoko cenię sobie wartości ogólnoludzkie tj. miłość, przyjaźń i lojalność wobec drugiego człowieka.

Dobrze znane są mi prawa i obowiązki ucznia oraz Statut Szkoły.

Jeśli zostanę Rzecznikiem, każdy Twój problem stanie się moim problemem.

Marcin Olszewski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!