• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

19.11.2012 18:59

Stypendia szkolne - rachunki i faktury IX - XII 2012

Zespół ds. Obsługi Stypendiów i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w załączeniu przesyła pismo dotyczące terminu dostarczenia faktur i rachunków imiennych wnioskodawców, którzy zwrócili się o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.
Jednocześnie w załączeniu przesyłamy druk „Oświadczenia w sprawie zgody na zmianę decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie stypendium na okres od września bądź października 2012 r. do grudnia 2012 r.
Prosimy o wypełnienie przedmiotowego druku przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów, na których wnioskowano o przyznanie stypendium szkolnego oraz dostarczenie go wraz z fakturami i rachunkami w nieprzekraczalnym terminie do 3.12.2012r. do Zespołu ds. Obsługi Stypendiów i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00.
email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy w/w Zespołu.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!