25.11.2012 12:29

Góra Grosza

Samorząd Uczniowski informuje, że do dnia 7 grudnia będzie trwała w naszej szkole zbiórka pieniędzy na "Górę Grosza". Akcję tę już po raz 13 organizuje Towarzystwo "NASZ DOM". Do tej pory zebrano ponad 21 milionów złotych. Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu, od swoich najbliższych. Celem akcji jest właśnie zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, czy rodzin zastępczych.

Na klasę, która przekaże największą sumę czeka wybrany dzień bez odpowiedzi!

Patryk Fiutek

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 24
  • Wt
  • 15
  • Śr
  • 5
  • Czw
  • 12
  • Pt
  • 10