• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

10.12.2012 09:36

Turniej Czterech Skoczni w Traugucie

W trakcie dużej przerwy we wtorek 11 grudnia w szkolnej świetlicy odbędą się pierwsze zawody skoków narciarskich. Wszystko w ramach Turnieju Czterech Skoczni :) Narciarze mogą już dzisiaj trenować na doskonale znanym miłośnikom sportów zimowych Deluxe Ski Jump w wersji 2.1.

Uczestników zmagań obowiązuje jednorazowe wpisowe w wysokości 2 PLN, które w całości zostanie podzielone pomiędzy trzech najlepszych skoczków całego turnieju. Za zdobycie I miejsca - 50% zebranej kwoty, II miejsca - 30%, III miejsca - 20% zebranej kwoty.

Każdy zawodnik oddaje po sobie dwa skoki. Do klasyfikacji pod uwagę będzie brana ocena obu prób, której dokonają wirtualni sędziowie.

Zwycięzcą zostanie osoba, która w cyklu czterech zawodów uzyska najwięcej punktów.

Ze względu na ograniczony czas trwania przerwy nie przewiduje się serii treningowej oraz kwalifikacyjnej.

Jeśli w trakcie dużej przerwy wszyscy chętni nie zdążą oddać swoich skoków, zawody będą kontynuowane na kolejnych przerwach (po 4, 5 ew. 6 lekcji).

Pierwsze zawody odbędą się w Finlandii (K105).

Nie przewiduje się używania prywatnych myszek. Wszyscy zawodnicy korzystają z tej samej myszki, dostarczonej przez organizatora konkursu.

Turniej planuje się rozegrać w dwa najbliższe wtorki oraz czwartki (11, 13, 18, 20 grudnia). Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywanych zawodów bez podania przyczyny oraz do zmiany dowolnego punktu regulaminu (jeśli uczestnicy rywalizacji przekonają go do tego).

Nie przewiduje się usprawiedliwiania nieobecności na zawodach. Wyjątek stanowią osoby, które w trakcie turnieju będą reprezentowały szkołę na zawodach, turniejach, konkursach, oficjalnych wyjściach itp. O fakcie usprawiedliwienia nieobecności zawodnika, a co za tym idzie - zezwolenia uczestnikowi konkursu na odbycie skoków w innym terminie decyduje organizator (w takim przypadku start zawodnika będzie odbywał się w obecności świadka, którym może być tylko inny zawodnik konkursu). Fakt nieobecności należy zgłosić przed zawodami. Podjęta decyzja (dotycząca "dalszych losów zawodnika") jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Uczestnictwo w konkursie oznacza bezwarunkową akceptację powyższego regulaminu.

Turniej organizuje i zgłoszenia przyjmuje Marek Podgórski.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!