11.12.2012 12:19

STYPENDIA

Stowarzyszenie "Traugutt dla Przyszłości", jak co roku, ufundowało stypendia dla zdolnych uczniów naszego liceum, pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Po rozpaterzniu wniosków, komisja stypendialna postanowiła przyznać wsparcie finansowe trojgu Trauguciakom .

p.prof. Agata Kocwin- Szczepańska

prof. Chmielewska Małgorzata

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!