• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

21.12.2012 16:14

"Wtedy jest Boże Narodzenie"

To, że 21 grudnia jest dniem niezwykłym, w naszej szkole dało się odczuć już od samego rana. Wszyscy uczniowie podekscytowani przemierzali korytarze, oczekując nie tylko na koniec świata i zbliżającą się wielkimi krokami przerwę świąteczną, ale również na koncert kolęd, który w II LO stał się już tradycją. Również w tym roku, o godz. 11, niezwykłe grono Trauguciaków, bo oprócz Dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów naszej szkoły, mieliśmy ogromną przyjemność gościć absolwentów i emerytowanych nauczycieli naszego liceum, zebrało się na wspólne kolędowanie. Na ponad godzinę wszyscy goście zatracili się w atmosferze Świąt.

Tegoroczny koncert kolęd przepełniony był pięknymi występami artystycznymi, dzięki czemu dostarczył każdemu z nas momentów wzruszeń, zadumy, radości i zachwytu: zebrani mieli okazję wysłuchać wielu kolęd, wśród nich nie tylko tych tradycyjnych, w języku polskim, ale również w języku francuskim, wykonywanych zarówno przez chór, jak i solistów; wysłuchaliśmy wierszy m.in.: Matki Teresy z Kalkuty, E. Waśniowskiej, J. Von Eichendorffa czy ks. Jana Twardowskiego; ks. Rafał Zawisza odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza, mówiący o Narodzeniu Jezusa, a wypowiedzi prowadzących zmuszały wielokrotnie do refleksji nad naszym codziennym życiem i prawdziwą istotą Świąt Bożego Narodzenia. Ten wyjątkowy czas sprawił, że jeszcze silniej odczuliśmy te rodzinne niemalże więzi łączące wszystkich, którzy stanowią ducha naszej szkoły. Koncert kolęd był przepięknym wprowadzeniem do Świąt Bożego Narodzenia, na które każdy z nas z niecierpliwością oczekuje.

Jednocześnie bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować prof. Barbarze Turel i prof. Annie Gołębiowskiej, które przygotowały ten przepiękny występ i pod swoją opiekę wzięły występujących artystów, solistom i solistkom oraz chórowi szkolnemu (uczniowie i uczennice klas Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf, IIIa, IIIb i IIIc); studentom wydziału artystycznego Akademii im. Jana Długosza, którzy gościnnie akompaniowali śpiewającym; recytatorom z klas Ia i IIb; prowadzącym uroczystość; technikom, którzy zadbali o prawidłowe nagłośnienie i sprawność sprzętu audio; uczniom klas Ie, IIb i IIe, którzy udekorowali dużą salę gimnastyczną oraz wszystkim przybyłym za niepowtarzalną atmosferę i niezapomniane chwile.

Marcelina Skrobek

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!