• Obecność na próbach jest OBOWIĄZKOWA !


  poniedziałek

  27.01.2020

  wtrek

  28.01.2020

  środa

  29.01.2020

  czwartek

  30.01.2020

  piątek

  31.01.2020

  1  IIIc i IIIe  2
  IIIa i IIIb


  3  IIId i IIIf


  IIIc i IIIe

  4


  5

  IIIa i IIIb

  6  IIIa i IIIb

  IIId i IIIf


  7

  IIId i IIIf  IIIc i IIIe


   


  poniedziałek

  3.02.2020

  wtorek

  4.02.2020

  środa

  5.02.2020

  czwartek

  6.02.2020

  piątek

  7.02.2020

  1  IIIc i IIIe  2
  IIIa i IIIb


  3  IIId i IIIf


  IIIc i IIIe

  4


  5

  IIIa i IIIb

  6  IIIa i IIIb

  IIId i IIIf


  7

  IIId i IIIf  IIIc i IIIe


   


  Poniedziałek

  10.02.2020

  Wtorek

  11.02.2020

  Środa

  12.02.2020

  czwartek

  13.02.2020

  piątek

  14.02.2020

  1  IIIc i IIIe

  STUDNIÓWKA

  2

  3  IIId i IIIf


  4

  5

  IIIa i IIIb  Próba generalna

  IIIabcdef

  6  IIIa i IIIb

  7

  IIId i IIIf

  IIIc i IIIe


29.01.2015 09:24

Chcesz zaskoczyć swoją sympatię? Wyślij jej walentynkę!

Walentynki można składać od 29 stycznia do 16 lutego do godziny 9.00. Listy będzie można wrzucać do skrzynki przy portierni, większe podarunki prosimy  o pozostawienie w gabinecie prof. Marka Podgórskiego. Walentynki, prezenty oraz róże poczta walentynkowa dostarczy 16 lutego (poniedziałek).

Istnieje możliwość zakupienia róży dla swojej miłości. Cena - 5 zł

UWAGA : Na każdej walentynce prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu imienia, nazwiska oraz KLASY adresata.

Kewin Gałuszka

29.01.2015 08:19

Postudniówkowa sesja fotograficzna

Marek Podgórski

28.01.2015 15:55

Dzień Patrona

Dnia 20 stycznia w naszym liceum odbyła się coroczna uroczystość – Dzień Patrona. Z tej właśnie okazji, skromne progi naszej szkoły odwiedził Romuald Traugutt. Wywiad z tak wielką osobistością (co prawda w nowym wcieleniu) był ciekawym doświadczeniem dla zarówno uczniów, jak i gości. Apel uświetniła recytacja wiersza oraz występ chóru szkolnego. „Marsz , marsz polonia…” - brzmiało w uszach słuchaczy. Jednak nasz patron nie był jedynym ważnym gościem tego dnia. Po części artystycznej rozpoczęła się debata pt. „Rozważni, czy romantyczni?”, w której wzięli udział uczniowie I oraz II LO. Nasi przeciwnicy  postanowili bronić antytezy, natomiast przedstawiciele „Traugutta” bronili stwierdzenia, iż powstania narodowe były potrzebne. Walka była bardzo wyrównana, obie drużyny wykazały się doskonałym przygotowaniem, determinacją oraz pewnością siebie. Jury składające się z pięciu osób (dwoje przedstawicieli z każdego liceum oraz osoba z zewnątrz) po niedługich obradach zdecydowało się na przyznanie pierwszej nagrody naszym reprezentantom. Przewaga była niewielka, wynosiła zaledwie 4 punkty.


Gorąco dziękujemy delegacji z I LO im. Juliusza Słowackiego z panią dyrektor Agnieszką Henel, panu Sławomirowi Maślikowskiemu, pani prof. Annie Gołębiowskiej wraz z chórem, panu prof. Patrykowi Frendowskiemu oraz pani prof. Wiesławie Mecmajer, pod której kierownictwem klasa 1a zorganizowała uroczystość.

newsa przygotowała Magda Wilk

Marek Podgórski

28.01.2015 11:19

Studniówkowa fotobudka

W tym roku na studniówce "Traugutta" pierwszy raz zainstalowano fotobudkę. Na zdjęciach możecie zobaczyć, co działo się w środku :)

Fotorelacja z poloneza dostępna jest na stronie Dziennika Zachodniego.

Marek Podgórski

27.01.2015 11:31

Małgosia w finale olimpiady

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego zawiadamiam z przyjemnością, że uczennica Państwa szkoły Małgorzata KOPERSKA została zakwalifikowana do etapu centralnego XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego.

 

Z poważaniem,

Ewa Kalinowska
Sekretarz KG OJF

Marek Podgórski

23.01.2015 09:52

Zmiany w statucie szkoły

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2015r. dokonano zmian w statucie szkoły:

w § 22 zmienioino:

2.1  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (z wyjątkiem prac określonych w punkcie 1.4, 1.5, 1.6 oraz wypracowań  z języka polskiego) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ma tylko jedną taką możliwość.

2.2  Ocena otrzymana za poprawę pracy klasowej jest wpisywana jako kolejna do dziennika.

Dodano:

30. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

22.01.2015 12:11

Podsumowanie I semestru

Prymusi (uczniowie z samymi ocenami bardzo dobrymi i celującymi)

5,38       Nycz Aleksandra kl. IIIE

5,33       Wrona Wiktoria kl. IIC

5,22       Koperska Małgorzata kl. IIIA

5,12       Wtulich Mateusz kl. IE

5,12       Stefańczyk Michał kl. IIIA

5,11       Szymczyk Edyta kl. IIIE

5,10       Michalska Kamila kl. IIF

5,10       Gronkiewicz Bartosz kl. IIIB

5,10       Dyner Agnieszka kl. IIIC

5,06       Surygała Klaudia kl. IG

5,00       Pompa Karina kl. IIE

5,00       Boral Izabela kl. IIIA

Średnia 5,0 i więcej

5,07       Zdon Wiktoria kl. IF

5,06       Nagi Anna kl. IF

5,00       Kubajak Joanna kl. IIIC

5,00       Olesik Michael kl. IIIC

5,00       Kaczmarska Aleksandra kl. IIID

5,00       Domańska Julia kl. IIC

5,00       Słabosz Max kl. IIC

5,00       Gorol Paulina kl. IE

5,00       Margas Mikołaj kl. IF

Najwięcej prymusów:

IIIA – 3 osoby

IIIE – 2 osoby

Najwięcej osób ze średnią 4,75 i większą

IIIB i IF – po 8 osób

IG – 7 osób

IE, IIE, IIID – po 5 osób.

Marek Podgórski

19.01.2015 10:32

Tragiczna wiadomość

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 17.01.2015r. w godzinach wieczornych zginęły tragiczną śmiercią dwie emerytowane nauczycielki języka polskiego II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie:

śp. Leokadia Kołodziejczyk oraz śp. Jadwiga Wrzaszczyk.

Z ich odejściem społeczność „Traugutta” poniosła niepowetowaną stratę.

II LO

16.01.2015 11:47

Nowe łącze – najwyższa prędkość wśród częstochowskich liceów

Z dniem dzisiejszym zakończyły się kłopoty z łączem internetowym. Od 2006 roku łączyliśmy się drogą radiową z  anteną umieszczoną na dachu DS Herkules. Wszyscy Ci, którzy korzystają z „radiówek” wiedzą, że na szybkość i stabilność łącza wpływ ma wiele czynników, choćby pogoda czy liczba anten w najbliższej okolicy. Dokładnie z takimi trudnościami borykało się również nasze licealne łącze – szczególnie „dokuczała nam” nadmierna ilość anten w najbliższej okolicy. Tych problemów z dniem dzisiejszym mieć już nie będziemy. Szkoła została podłączoną do światłowodu Politechniki Częstochowskiej, dzięki czemu mamy „kosmiczną” prędkość łącza.

Po próbach przeprowadzonych na stacjonarnym komputerze z wykorzystaniem „speedtestu” osiągnęliśmy 89.47 Mbps (pobieranie) i 85.93 Mbps (wysyłanie danych). Teraz już ograniczają nas tylko karty sieciowe w komputerach, których maksymalna prędkość wynosi 100 Mbps.

Wraz ze zmianą rodzaju połączenia, zostały zwiększone limity prędkości szkolnej sieci WiFi dostępnej dla uczniów do 2 Mbps (down) i 0,5 Mbps (up).

Marek Podgórski

16.01.2015 11:03

Ocenianie zachowania

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceniania zachowania przypominamy, że w statucie szkoły znajdują się następujące zapisy:

§ 17

(…)

5.      Ocena zachowania zostaje obniżona za:

5.1.   Nieusprawiedliwioną nieobecność

5.1.1. O 1 stopień za 5-14 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)

5.1.2.   O 2 stopnie za 15-24 godzin (uczeń może otrzymać ocenę:  dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)

5.1.3.   O 3 stopnie za 25-34 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: poprawną, nieodpowiednią lub naganną)

5.1.4.   O 4 stopnie za 35 -44 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: nieodpowiednią lub naganną)

5.1.5.   O 5 stopni za więcej niż 44 godziny (uczeń otrzymuje ocenę naganną)

5.2.      Łamanie regulaminu pracowni i/lub szkoły.

5.3.      Spóźnienia

5.3.1.   Trzy spóźnienia są równoznaczne jednej godzinie nieusprawiedliwionej.

§ 57

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

(…)

8. Usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienie musi znajdować się w zeszycie usprawiedliwień.

Marek Podgórski

12

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -