26.10.2020 08:12

Konkurs Wiedzy Psychologicznej

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego z przyjemnością informuje i zaprasza na kolejną IV edycję Konkursu Wiedzy Psychologicznej, organizowanego dla uczniów szkół średnich, który odbędzie się w dniu 05.12.2020 r. o g. 12.00 -  tym roku, z racji obecnej sytuacji epidemicznej – w wersji online.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Konkurs/Informacje

Zgłoszenia mailowo (marek.podgorski@traugutt.net) do 29 listopada przyjmuje pedagog.

Druk zgłoszenia.

Marek Podgórski

21.10.2020 07:51

PODZIĘKOWANIE

 

Szkolne koło Caritas składa podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję Święty Mikołaj na Kresach odbywającą się w naszej szkole w dniach 12.10 -16.10.20. Bardzo dziękujemy za dar Waszych serc.

II LO

20.10.2020 06:40

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020: na czele Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu Uniwersytet Warszawski (przed rokiem było odwrotnie), na trzecim - Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 21. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego. Przygotowany został także ranking 70 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści będą mogli wybrać te uczelnie, które prowadzą je na najwyższym poziomie.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2020

Ranking Uczelni Akademickich 2020

1     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2     Uniwersytet Warszawski
3     Politechnika Warszawska
4     Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6=   Politechnika Wrocławska
6=   Gdański Uniwersytet Medyczny
8=   Politechnika Gdańska
8=   Politechnika Łódzka
10= Uniwersytet Wrocławski
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

19.10.2020 08:10

ZARZĄDZENIE nr 8/20/21 z dnia 19.10.2020r.

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie,

mgr Małgorzaty Jackowskiej w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 19 października 2020r. do odwołania zarządzam prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie nauczania zdalnego. W związku z tym:

 1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej. Podstawa programowa jest realizowana zgodnie z tygodniowym planem lekcji dla poszczególnych klas, z uwzględnieniem m.in.: równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu oraz dostosowaniem sposobów oraz metod pracy do potrzeb
  i możliwości ucznió
  w.

 2. Możliwa jest modyfikacja rozkładu nauczania, polegająca na zmianie kolejności realizowanych treści ( np. realizacja działów łatwiejszych lub bardziej teoretycznych) tak, by uczeń miał możliwość samodzielnego przyswojenia i zrozumienia partii materiału.

 3. Nauczyciele prowadzą naukę na odległość wykorzystując wszystkie dostępne im środki i metody. Korzystają przy tym m.in. z: dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, platformy Teams.

W dzienniku elektronicznym w zakładce „Zadania domowe” wpisują systematycznie polecenia dla uczniów.

Nauczyciele, którzy nie mają w warunkach domowych dostępu do sieci internetowej

lub nie posiadają odpowiedniego sprzętu, mogą korzystać z tych narzędzi w szkole.

 

Warunkiem przebywania na terenie szkoły jest dobry stan zdrowia, bez żadnych

objawów np. nawet niewielkiego przeziębienia oraz przestrzeganie wszelkich

zaleceń wynikających z obowiązującego stanu epidemii.

 

 1. Nauczyciele na bieżąco zakładają w dzienniku elektronicznym lekcje, sprawdzając obecność wybierają opcję „nz”.

 2. Korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną musi uwzględniać zasady bezpiecznego użytkowania sieci internetowej, ich dostępność w domu, a ze względów zdrowotnych czas korzystania z tego typu urządzeń w ciągu dnia.

 3. Praca uczniów w zdalnym nauczaniu powinna być na bieżąco monitorowana i oceniana. Wybór sposobu kontrolowania i oceniania należy do nauczyciela.

 4. Uczeń powinien mieć możliwość poprawy oceny. Jeśli nie jest to możliwe w wyniku nauczania zdalnego, nauczyciel może umówić się z uczniem indywidualnie na terenie szkoły, w wydzielonej do tego celu strefie.

 5. W przypadku chęci korzystania z takiej możliwości, nauczyciel ma obowiązek wcześniej poinformować szkołę ( telefonicznie lub mailowo) o terminie i godzinie takiego spotkania. W szkole będzie prowadzona ewidencja takich spotkań.

Warunkiem jest dobry stan zdrowia zarówno nauczyciela jak i ucznia, bez

żadnych objawów np. nawet niewielkiego przeziębienia oraz przestrzeganie

wszelkich zaleceń wynikających z obowiązującego stanu epidemii.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia kontaktują się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, zapewniając każdemu z nich możliwość konsultacji.

 

(-) mgr Małgorzata Jackowska

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. Romualda Traugutta w Częstochowie

II LO

15.10.2020 07:04

Drodzy Rodzice przekazujemy ważne informacje z Sanepidu związane z epidemią.

PPIS w Częstochowie informuje, że z uwagi na potwierdzony kontakt dziecka z osobą z potwierdzonym wynikiem pozytywnym w kierunku SARS-CoV-2 na terenie placówki oświatowej, na dziecko zostanie nałożona decyzja kwarantanny. Termin zakończenia kwarantanny liczony jest 10 dni od ostatniej daty kontaktu z osobą zakażoną ( np. jeżeli kontakt był 01.10 to kwarantanna kończy się 11.10 o godz. 24). Kwarantanna rozpoczyna się w dniu zbierania danych przez pracowników szkoły/przedszkola (nie jest wydawana decyzja z wsteczną datą). Wszyscy domownicy zamieszkujący z osobą objętą kwarantanną również objęci są obowiązkiem kwarantanny. Dla pozostałych osób zamieszkujących pod wskazanym adresem PPIS w Częstochowie nie wystawia decyzji imiennych. Osoby pracujące zobowiązane są zgłosić ten fakt pracodawcy oraz pobrać ze strony ZUS-u plik „Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę.” Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy w terminie do 3 dni od daty powrotu z kwarantanny. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

http://2lo.traugutt.net/dokumenty/zus_oswiadczenie_kwarantanna.doc

II LO

15.10.2020 06:03

Politechnika Śląska zaprasza

Politechnika Śląska przesyła elektroniczną wersję informatora informatora dla przyszłorocznych maturzystów. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji.

Marek Podgórski

15.10.2020 04:49

XXVIII Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają uczniów Państwa Szkoły do startu w  XXVIII Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

Zawody I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej rozpoczynają się już 19 października 2020 r. i potrwają do 23 listopada 2020 r.

Będziemy wdzięczni za przekazanie uczniom informacji na temat naszej Olimpiady. Szczegóły dostępne są na naszej stronie www.oi.edu.pl.

W sobotę 24.10.2020 r. o godz. 11:00 przeprowadzimy webinarium "Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej i jak testować rozwiązania?". Webinarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczniów, bardzo prosimy o przekazanie uczniom, podanego poniżej linku do webinarium. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań.
Link do wydarzenia: https://tiny.pl/74qf1
Będzie też dostępne nagranie z webinarium. Informacje na ten temat pojawią się na naszej stronie www.oi.edu.pl

Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl

Liczymy na owocną współpracę i życzymy uczniom przystępującym do Olimpiady sukcesów w zawodach!

II LO

13.10.2020 09:13

Zdalne, od podstaw, bezpłatne zajęcia: Programowanie i przygotowanie do Olimpiady Informatycznej

Zdalne, bezpłatne, od podstaw zajęcia Olimpijskiego Koło Informatycznego już we wtorek i w środę:
-
Programowanie od podstaw: https://youtu.be/34qu4l2B5dI
Będziemy programować grę!
-
Przygotowanie do Olimpiady od podstaw: https://youtu.be/dtJ55y8e5LI
Zobaczymy jak proste są zadania z Olimpiady Informatycznej

Uczymy programowania, przygotowujemy do konkursów informatycznych każdego nastolatka w wieku 10 - 19 lat
* bezpłatnie
* bez względu na miejsce zamieszkania
* przez Internet

Fragment poprzednich zajęć: https://youtu.be/zN3CApegsSY?t=952

Można jeszcze dołączyć!
https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Wystarczy zapisać się na newsletter by być na bieżąco informowanym o zajęciach:
https://oki.org.pl/newsletter.php

-------------
Zachęcam by dołączyć do przygody na całe życie!
https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Każdy nastolatek jest zaproszony!

II LO

13.10.2020 09:11

Pix Programming Challenge

 

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadza za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne!

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej oraz średniej.

Konkurs składa się z 3 etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Finałów. Finał polskiej edycji konkursu Pix Programming Challenge odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

https://pixchallenge.org/konkurs/

II LO

12

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 1
  • Wt
  • 8
  • Śr
  • 2
  • Czw
  • 18
  • Pt
  • 9