• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
  Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1 % na wybraną przez Państwa organizację. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % na rzecz Stowarzyszenia Traugutt dla Przyszłości, które od lat z pieniędzy uzyskanych z 1 % finansuje stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły borykających się z ciężką sytuacją ekonomiczną.
  Im większa ilość wpłat, tym większa dla Stowarzyszenia możliwość wspierania uczniów zdolnych. Im więcej wpłat tym większa ilość uczniów, którzy dostaną stypendium.

  Dzięki Waszym wpłatom Drodzy Państwo może odmienić się los uczniów, którzy na pewno na taki akt dobroci zasługują.
  Bardzo prosimy o przyłączenie się do naszej akcji i wpłacenie 1 % podatku na

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:    51 1050 1142 1000 0023 2886  7342

  Z góry dziękujemy, Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości

28.11.2020 07:01

Finałowa rozgrywka

Zabawa w układanie wyrazów dobiegła końca. Na grafice poniżej finałowy układ liter na planszy. Wykładając za każdym razem najwyżej punktowany wyraz można było w sumie uzyskać 731 pkt (wynik nieosiągalny na poziomie amatorskim), za to jeśli uzyskałaś/łeś +/- 300 punktów możesz być z siebie dumna/y :)

Edit 7.12.20r.
Zadanie 20
Rozwiązanie (najwyżej punktowane) za 30 punktów na grafice powyżej. Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

25.11.2020 07:02

Studia na horyzoncie. Konferencja online dla licealistów

Dzień dobry,
Reprezentuję stowarzyszenie Studia Na Horyzoncie, które organizuje bezpłatną konferencję online dla licealistów dotyczącą świadomego wyboru studiów. W jej trakcie prelegenci - studenci uczelni śląskich z różnych kierunków - opowiadają o swoich studiach, dzieląc się z uczestnikami doświadczeniem i poradami oraz odpowiadając na ich pytania.
To świetna okazja dla uczniów, aby dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku. Dlatego też zależy nam, aby dotrzeć do jak największej liczby osób.
Konferencja odbędzie się 28 listopada w sobotę w godzinach 11-19 na stronie  
https://m.facebook.com/studianahoryzont/.
Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu wśród uczniów.
Poniżej przesyłam również link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/728750467998369/

Z poważaniem,
Wojciech Wiśniewski
Studia Na Horyzoncie

Marek Podgórski

24.11.2020 18:41

OPIS WARSZTATÓW SZKOŁA Z GIGANTAMI

Po raz kolejny zapraszamy na akcję darmowych zajęć online dla uczniów, ale też i nauczycieli: “Szkoła z Gigantami” dla młodych miłośników kodowania oraz “Nauczyciel Przyszłości” skierowany do kadry nauczycielskiej chcącej podnieść swoje cyfrowe kompetencje.

“Szkoła z Gigantami” to 4 lekcje w formie webinaru online, podczas których nasi trenerzy - programiści, wprowadzą uczestników w świat kodowania. Zajęcia podzielone są tematycznie na 2 grupy wiekowe. Grupa młodsza (9-12 lat) będzie odkrywać programowanie przenosząc się w środowisku Scratch do świata popularnych gier. Starsi uczestnicy (13-18 lat) poznają natomiast tajniki języka znaczników HTML i stworzą swoje własne strony internetowe.

Polecam kurs HTML szczególnie uczniom klas pierwszych, ponieważ w drugim semestrze będziecie ten materiał przerabiać.

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/biuletyny/biuletyn-szkola-z-gigantami-strony-internetowe.pdf

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/wydarzenia/szkola-z-gigantami-zapisy

Czytaj więcej >>

II LO

19.11.2020 07:53

Konkurs Filmowy „Pozytywne Społeczeństwo”. Do wygrania iPhone SE (2020) i inne nagrody.

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu „Pozytywne Społeczeństwo”.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu trwającego od 1 do 5 minut, dotyczącego profilaktyki przemocy, agresji, przestępczości i uzależnień. Mogą go zgłaszać zespoły od 2 do 5 osób, złożone z młodzieży w wieku 14-18 lat. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu i powstać przy zachowaniu obowiązujących zasad epidemicznych. Filmy można przesyłać do 29 listopada do godziny 23:59, za pośrednictwem formularza na stornie www.pozytywnespoleczenstwo.pl

Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody. Każdy członek zespołu otrzyma iPhona SE (2020), a członkowie zespołów zajmujących pozostałe miejsca na podium iPhony 7 (za zajęcie 2 miejsca) oraz instaxy Mini 11 (za zajęcie 3 miejsca).
Zapraszamy do śledzenia profilu: https://www.facebook.com/Pozytywne-Społeczeństwo-1724286897680854
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.pozytywnespoleczenstwo.pl
Zapraszamy do udziału oraz przekazywania informacji o konkursie!

Zespół Fundacji Action-Life

Marek Podgórski

16.11.2020 18:54

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego – nie bądź bierny i zagłosuj!

Drodzy Uczniowie!

Od 16 listopada rozpoczyna się  internetowe głosowanie na projekty do realizacji w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na decyzję mamy ponad tydzień.
Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu miasta Częstochowy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy i mieszkanki. W tym roku do dyspozycji jest 9 468 489 złotych.
Dlaczego warto zagłosować?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!
Kto może wziąć udział?
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec i mieszkanka Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
Jak głosować?
- Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przy użyciu darmowego kodu SMS. Z jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody - po jednym dla każdej z 2 osób.
- Głosujące mieszkanki i mieszkańcy oddają głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
- W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.
-Wszystkie projekty poddane pod głosowanie znajdują się na platformie www.konsultacje.czestochowa.pl w zakładce "Przeglądaj zadania".
- Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla projektów zadań o charakterze dzielnicowym.
- Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
- Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania w aplikacji internetowej do głosowania.
- Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, skontaktuj się z Administratorem internetowej platformy do głosowania: 34 370 74 97.
- Dla ułatwienia - Link do spotu z instrukcją głosowania: https://www.youtube.com/watch?v=B3COcEKRngY

Źródła informacji: www.czestochowa.pl, https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/projekty

II LO

16.11.2020 08:31

Techniki nauki

Dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.

Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem.

Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

Marek Podgórski

13.11.2020 08:51

Stypendia szkolne

W ramach współpracy w realizacji pomocy w postaci materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczenie do szkoły oryginałów faktur imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.) od wszystkich wnioskodawców kwalifikujących się do pomocy w postaci stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. wynosi 200,00 , a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

Faktury należy dostarczyć do szkoły do 3 grudnia 2020r.

MOPS informuje, że:
1. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły, o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego, natomiast w przypadku dodatkowych zajęć sportowych oraz o charakterze edukacyjnym, wyrównawczym, wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka oraz okres uczestnictwa na zajęciach.
2. poniesienie kosztu oraz uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga opisu i poświadczenia przez szkołę.
3. w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną.
4. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2020/2021 w II semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od września 2020 r. do grudnia 2020 r.,
- abonament internetowy – od września 2020 r. do grudnia 2020 r. ,
- imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły – od września 2020 r. do grudnia 2020 r.
5. faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.
6. miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. wynosi 200,00 zł

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i  rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń: długopisem, piórem, zakreślaczem kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2 , pokój nr 20, tel. 34 372 42 20: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7,30 do 15,30, we wtorki w godz.  od 7,30 do 16,00, w piątki w godz.  od 7,30 do 15,00.

Marek Podgórski

12.11.2020 10:49

Złote Warsztaty" przygotowujące do konkursu "O złoty indeks Politechniki Śląskiej".

https://rekrutacja.polsl.pl/zlotewarsztaty/


Warsztaty i konkurs skierowany jest do najzdolniejszych uczniów, którzy mogą być zainteresowani studiami na Politechnice Śląskiej, a stawką indeks wstępu na wybrany kierunek na naszej uczelni.

https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska/

II LO

11.11.2020 18:27

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zaprasza do startu w zawodach XXVIII Olimpiady Informatycznej

Szanowni Państwo,
już tylko dwa tygodnie zostały do zakończenia I etapu XXVIII Olimpiady Informatycznej. Uczniowie mają jeszcze szanse wystartować w zawodach. Rejestracja jest otwarta, trwa cały czas aż do końca I etapu, w portalu SIO2. Rozwiązania można zgłaszać przez SIO2 do 23 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Dokumentacja dotycząca zawodów znajduje się na naszej stronie internetowej www.oi.edu.pl.

Na naszym kanale YouTube dostępne jest webinarium "Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej i jak testować rozwiązania?". Na tym kanale pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf/videos można też znaleźć omówienia zadań z poprzednich edycji Olimpiady, które mogą pomóc Uczniom w starcie w naszej Olimpiadzie.

Bardzo prosimy o przekazanie Uczniom informacji o naszej Olimpiadzie, zachęcenie Uczniów do obejrzenia webinarium oraz omówień zadań z poprzednich edycji Olimpiady, może to zmotywuje Ich do startu w naszych zawodach.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Monika Kozłowska-Zając
koordynator Olimpiady Informatycznej
-----------------------------------------------------------------------------------
Olimpiada Informatyczna finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

II LO

12

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 22
  • Wt
  • 16
  • Śr
  • 27
  • Czw
  • 17
  • Pt
  • 6