24.11.2023 08:22

Akcje charytatywne - Pomoc Polakom na Kresach

W naszej szkole wsparliśmy dwie akcje podczas, których pomagaliśmy Polakom mieszkającym na Kresach. Pierwsza to 19 kompletnych paczek przekazanych dla polskich dzieci mieszkających w Litwie, Ukrainie i Białorusi. Akcja ta była organizowana przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy oraz Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Druga akcja to "Święty Mikołaj na Kresach" i zbieranie produktów w sklepie, a następnie przekazanie ich Polakom mieszkającym na Kresach. W obie akcje zaangażowane było Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami: prof. Bednarek oraz prof. Sobieraj oraz cała społeczność naszej szkoły.

Dziękujemy za Wasze dobre serca. Dobro powraca.

przed sklepem

preze

słodycze

zeszyty


II LO

20.11.2023 08:23

Warto rozmawiać

II LO

14.11.2023 11:45

Pola nadziei

Akcja charytatywna - Pola Nadziei

Szkolne Koło Wolontariatu składa ogromne podziękowania całej społeczności Traugutta za wsparcie Ogólnopolskiej Akcji "Pola Nadziei" dedykowanej częstochowskiemu hospicjum. Z tej akcji przekazaliśmy 450 zł za żonkilowe cebulki na pomoc chorym i cierpiącym ludziom w hospicjum. Klasa I b z prof. Skrzypczykiem zasadziła cebulki przed naszą szkołą i tym stworzyła Żonkilowe Pole. Wiosną będziemy mogli cieszyć się widokiem pięknych żonkili, które będą przypominały nam o naszych dobrych, otwartych na pomoc sercach.

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami prof. Sobieraj i prof. Bednarek

pola nadzieji

pola nadzieji

 

pola nadzieji

pola nadzieji

pola nadzieji

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!