23.03.2021 12:27

Powiatowy Konkurs "Wszystko o Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Powiatowym Konkursie dla Uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”. Nasz konkurs wpisany został na kuratoryjną listę konkursów powiatowych.

 

Więcej informacji: http://8los.pl/wszystko-o-teatrze-im-a-mickiewicza-w-czestochowie-2.html

II LO

22.03.2021 23:40

Godziny pracy Biblioteki.

W związku ze zwolnieniem lekarskim prof. Turel biblioteka jest czynna

we wtorki w godzinach 8.00-14.30,

w piątki w godzinach 9.30-14.30.

W pozostałe dni książki do zwrotu można zostawić w wyznaczonych miejscach w szkole.

II LO

22.03.2021 08:30

Opanuj stres i zdaj egzamin bez nerwów

Wielkimi krokami zbliżają się egzaminy maturalne. Dla przygotowujących się do nich uczniów nadchodzące tygodnie mogą być szczególnie stresujące. W związku z tym zapraszamy naszych maturzystów do obejrzenia webinarium ADAMED SmartUP dotyczącego sytuacji stresowych. Prowadząca,psycholog dr Alicja Gniewek wskazuje, czym jest stres, co go powoduje oraz co należyrobić, by uodpornić się na jego negatywne działanie. Przede wszystkim jednak w wideo dzieli się sprawdzonymi technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach, takich jak np. egzamin dojrzałości.
Webinarium jest dostępne na kanale programu naukowego ADAMED SmartUP na YouTube:

Marek Podgórski

22.03.2021 07:40

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji, w związku z czym zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji ‘Podaruj wiersz’. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba wybrać dowolny wiersz oraz osobę, której chce się go podarować. Przepisać go na kartkę, zrobić zdjęcie i wysłać je w wiadomości prywatnej na szkolnego Instagrama. Fotografia powinna być podpisana i zawierać krótkie uzasadnienie wyboru.

Na zdjęcia czekamy do 28 marca (niedziela). Dla autora zdjęcia z największą liczbą polubień przewidziana jest nagroda.

II LO

18.03.2021 13:58

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA II LO im. R. TRAUGUTTA W OSTATNICH LATACH

II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie to szkoła z ponad stuletnią tradycją, która kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi w myśl maksymy „Sapere aude”. Wg rankingu „Perspektyw” uzyskaliśmy status „Złotej szkoły 2020”. W roku 2021 II LO uplasowało się w tym rankingu na pierwszym miejscu wśród częstochowskich liceów. Od 2018 roku Traugutt wyróżnia się najlepszą zdawalnością matury w naszym mieście. Wymiernym rezultatem pracy uczniów i nauczycieli są osiągniecia w następujących obszarach:

 

STYPENDYŚCI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – 2014, 2016, 2019

 

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW – co roku

 

SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH:

 

 • LAUREACI I FINALIŚCI OLIPIAD:

- Języka francuskiego (2013/14, 2014/15, 2015/16)

- Literatury i języka polskiego (2015/16)

- Geograficznej (2015/16, 2018/19, 2019/20)

- Przedsiębiorczości (2017/18, 2018/19)

- Zarządzania i przedsiębiorczości (2018/19)

- Wiedzy ekonomicznej (2018/19, 2019/20)

- Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (2019/20)

 • LAUREACI OLIMPIAD „O DIAMENTOWY INDEKS AGH”

- w dziedzinie matematyki (2017/18)

- w dziedzinie geografii (2018/19)

 • LAUREACI KONKURSÓW „O ZŁOTY IKNDEKS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ”

- w dziedzinie fizyki (2016/17, 2018/19)

- w dziedzinie matematyki (2017/18)

- w dziedzinie chemii (2017/18)

 • LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

- Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Ars Astronomica ( 2.i 3. miejsce 2012/13, 3. miejsce 2013/14, 2.i 3. miejsce 2014/15, 2.i 3. miejsce 2015/16)

- Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR (wyróżnienia: 2013/14, 2015/16)

- Międzynarodowy Konkurs Literacki (wyróżnienie 2016/17)

-Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek (3. miejsce 2017/18)

- Międzynarodowe Konkursy Plastyczne (3. miejsce 2018/19, wyróżnienie 2016/17)

 • LAUREACI I FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW:

- Kangur (matematyczny: międzynarodowy i ogólnopolski – wyróżnienia i bardzo dobre wyniki: 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20)

- Geo – Planeta Plus (bardzo dobre wyniki i wyróżnienia: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19)

- Geo – Planeta (1. miejsce 2015/16, 2. miejsce 2014/15, wyróżnienia i wyniki bardzo dobre: 2013/14, 2015/16, 1017/18, 2017/18, 2018/19)

- Alchemik (chemiczny - bardzo dobre wyniki i wyróżnienia: 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20)

- Fox (język angielski – wyniki bardzo dobre: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20)

- Eko – Planeta (ekologiczny – 2. miejsce 2019/20, wyróżnienia: 2013/14, 2019/20)

- Z energetyką w przyszłość (1. miejsce 2013/14, wyróżnienia 2015/16, 2017/18)

- Urania (astronomiczny- 2. miejsce 2013/14, 3. miejsce 2012/13)

- Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości ( 1. Miejsce 2012/13, finaliści 2015/16)

- Oraz w wielu innych konkursach ogólnopolskich (m. in. fizyczno- fotograficzny, recytatorski, historyczny – „Krąg”, profilaktyczny, Festiwal Młodych Naukowców, Wiedzy o Prawie Wyborczym, Eko – wynalazcy, Eureka, Logistyczny, „Wszczep sobie zdrowie”, Piosenki anglojęzycznej, piosenki angielskiej, Street Dance, Poezji śpiewanej, wokalny, Twórczości Maryjnej i in.)

 • LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH, REJONOWYCH, MIEDZYSZKOLNYCH I INNYCH:

- Konkurs dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy” (1. miejsce indywidulnie 2016/17, 1. miejsce zespołowo 2016/17 i 2015/16, 2. miejsce 2012/13, 3. miejsce 2012/13, 2013/14, 2015/16; liczne wyróżnienia i wysokie miejsca)

- Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej (1. miejsce 2018/19, 2013/14, 2. Miejsce 2012/13)

- Śląski Konkurs Matematyczny (finaliści 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

- Powiatowy Turniej Chemiczny (laureaci 2015/16, finalista 2017/18)

- Powiatowy Konkurs Recytatorski im. L. Marjańskiej (1. miejsce 2014/15, 3. miejsce 2013/14)

- Oraz w wielu innych konkursach (m. in. Wojewódzki Przegląd Solistów, międzyszkolny konkurs Ekologiczny z języka angielskiego Eco Master, Wojewódzki Konkurs Historyczno – Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny, Wojewódzki Konkurs Pieśni Maryjnej, Wojewódzki Konkurs Poetycki „Ojczyznę moją”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej, Międzyszkolny Konkurs „W królestwie roślin i zwierząt”, Międzyszkolny Turniej Chemiczny, Częstochowski Przegląd Gazetek Szkolnych, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego, Powiatowy konkurs Poezji Śpiewanej im. L. Marjańskiej, Powiatowy Konkurs Historyczny „Tadeusz Kościuszko”, Międzyszkolny Turniej Wiedzy Literackiej, Konkurs Języka Angielskiego English Triatlon, Regionalny Konkurs Matematyczny im. S. Banacha, Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Multimedialny Konkurs „Żołnierze Wyklęci”, Powiatowy Konkurs „Od Solidarności do współczesności”, Konkurs Prawniczy „Od mundurka do togi”, Konkurs Fotograficzny „nieodkryte miejsca Częstochowy”, Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Regionalny Przegląd Kolęd, Śląski Konkurs Programistyczny, Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewobranie”, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Rejonowy Konkurs Historyczny „Test o Ikarze”)

 

 

WYMIANIA MIĘDZYNARODOWA:

 

 • ERASMUS 2018-2020

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie zrealizowało projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+Akcja 1. Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. Tytuł projektu: Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości” (kwota dofinansowania: 35 095,00 Euro). Udział w projekcie przyczynił się do wszechstronnego rozwoju biorących w nim udział nauczycieli, pośrednio do rozwoju wszystkich członków naszego grona, a co za tym idzie, rozwoju i wsparcia edukacyjnego naszych wychowanków.

 

 • ERASMUS 2020-2022

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie realizuje projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2291 . Tytuł projektu: ACTIVE – Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged” czyli “ACTIVE – Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie”. Kwota dofinansowania: 26.240,00 Euro. Ramy czasowe projektu: 01.09.2020 - 30.04.2022 W projekcie biorą udział szkoły z następujących krajów: Bułgaria (koordynator projektu), Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II naszej szkoły. Obejmuje on 4 mobilności i 5 modułów tematycznych. Przed każdą mobilnością uczniowie będą mieli do wykonania zadania, których wynikami będą mogli się podzielić z kolegami z innych krajów podczas wyjazdów i poprzedzających je spotkań online. Niniejszy projekt ma na celu rozwój cyfrowych kompetencji młodzieży, umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie, selekcjonowania informacji, oddzielania tych prawdziwych od tych fałszywych, wykorzystywanie krytycznego myślenia we wszelkich działaniach. Językiem roboczym projektu jest język angielski, co na pewno zaowocuje wyższymi kompetencjami językowymi biorących w nim udział uczniów. Projekt poszerza również ofertę edukacyjną szkoły i jej prestiż, dając uczniom możliwość poznania innych kultur i religii, promując otwarcie na świat, tolerancję i szacunek wobec innych, tym samym przyczyniając się do ich wszechstronnego rozwoju. Uczniowie biorący udział w projekcie i realizujący jednocześnie program IB będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie dalszej nauki, poszerzając swe perspektywy kształcenia wyższego i swą atrakcyjność na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europejskim

 • WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ Z IZRAELA

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły mieli okazję nawiązać kontakty z rówieśnikami z Hajfy – na początku mailowe i za pomocą mediów społecznościowych, a później – podczas wizyty w II LO gości z Izraela. Cała akcja była efektem współpracy edukacyjne podjętej przez miasto Częstochowa i szkolnictwo średnie na jej terenie. „Najbardziej zaskoczyła mnie otwartość naszych gości i ich przyjazne nastawienie. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie pokazali, że nie wstydzą się tańczyć i śpiewać. Po prostu lubią dobrą zabawę! Od początku do końca byli uśmiechnięci i wdzięczni za to, jak ich przyjęliśmy.
Myślę, że dzięki temu spotkaniu zintegrowaliśmy się i nawiązaliśmy wiele naprawdę fajnych znajomości, które chcemy utrzymywać”
- napisała uczennica Aleksandra Stefaniak na stronie szkoły.

PROGRAM MATURY MIEDZYNARODOWEJ:

1 czerwca 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta uzyskało status szkoły kandydującej w programie International Baccalaureate Diploma Programme. Kolejnym krokiem było uzyskanie pełnej autoryzacji, która dała szkole uprawnienia do realizacji programu, którego zakończeniem jest międzynarodowa matura.  Dyplom IB wydawany przez  International Baccalaureate Organization (IBO) w Genewie jest równoprawny z maturą polską i uznawany jest przez zdecydowaną większość najlepszych uczelni na świecie, m.in. brytyjski Oxford i Cambridge. Program adresowany jest do zdolnych uczniów, o ponadprzeciętnych aspiracjach i motywacjach. Został skonstruowany z myślą o młodzieży chcącej realizować swoje zainteresowania i pasje badawcze. W klasach z programem IB uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności, ale także kształtują wrażliwość humanistyczną. Program matury międzynarodowej adresowany jest do osób pracowitych, systematycznych, skłonnych do poświęceń, pełnych entuzjazmu i ciekawych pomysłów. Realizacja programu to droga odkrywania własnych możliwości, pokonywania słabości, otwarcia się na innych. Daje możliwość nauczenia się skutecznej organizacji pracy, interdyscyplinarnego analizowania problemów i efektywnego pozyskiwania wiedzy. Jest to najcenniejszy kapitał na całe dorosłe życie.   Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, w której realizowany jest program matury międzynarodowej.

 

 

Justyna Bitner

II LO

13.03.2021 16:20

Trauguciacy na Stravie

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz absolwentów Traugutta posiadających konto na Stravie (to portal zrzeszający osoby aktywne fizycznie, które rejestrują swoją aktywność przy użyciu aplikacji) do przyłączenia się do naszego Klubu :)

Marek Podgórski

12.03.2021 07:53

EKOLOGICZNA CZYTELNIA

W dniu 8.03.21 rozstrzygnieto konkurs na inicjatywy ekologiczne Szkolnych Kół Caritas Archidjecezji Częstochowskiej w roku 2021 ogłoszony przez Caritas Polska – Caritas Laudato si. Z przyjemnością informujemy, że złożona przez naszą szkołę oferta pt.”Ekologiczna czytelnia” została zaopiniowana pozytywnie. W ramach konkursu otrzymamy dofinansowanie na budowę czytelni na świeżym powietrzu, która została zaprojektowa przez prof. Jarosława Skrzypczyka.

prof. Agnieszka Frej

prof. Jarosław Skrzypczyk

II LO

08.03.2021 10:46

Centrum Informacji Zawodowej zaprasza uczniów

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie Centrum Informacji Zawodowej zaprasza uczniów klas 3 i 2 II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta do skorzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.
W trakcie porad i konsultacji można m.in.:
-zapoznać się z ofertą uczelni wyższych,
-poznać zasady rekrutacji do szkół wyższych,
-określić swoje preferencje zawodowe i mocne strony przed wyborem kierunku dalszego kształcenia,
-określić swoje predyspozycje psychologiczne do służb mundurowych w oparciu o badania kwestionariuszowe i testy,
-określić swoje predyspozycje do zawodów społecznych w oparciu o badania kwestionariuszowe.
Z porad można skorzystać stacjonarnie w siedzibie CIZ po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu lub zdalnie (e-mail, telefon).
Koordynatorem II LO z ramienia CIZ jest pani Artemia Bańkowska-Doros, z którą można się kontaktować bezpośrednio przez pocztę elektroniczną pisząc na adres:
abankowska-doros.zppp@edukacja.czestochowa.pl lub dzwoniąc na podany niżej numer telefonu CIZ.
Dane kontaktowe:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
ul. Łukasińskiego 40 (budynek VI LO im. J. Dąbrowskiego)
tel. 34 361 93 92, kom. 533 377 180
Godziny otwarcia Poradni:
poniedziałek-czwartek 7.30-18.00,
piątek 7.30-15.30.

Marek Podgórski

08.03.2021 09:41

Bezpłatny webinar dla rodziców "Czy moje dziecko ma depresję!? O chorobie, która dotyczy także młodych".

Gniazdo Poradnia online dla nastolatków i rodziców zaprasza na bezpłatny webinar dla rodziców “Czy moje dziecko ma depresję!? O chorobie, która dotyczy także młodych”.
Spotkanie odbędzie się 9 marca 2021 w godzinach 19:00 – 20:00.
Gdzie: facebook live.
Odwiedź nasz profil w dacie spotkania: https://fb.me/e/3s7CzxiZF
Podczas spotkania będziemy rozmawiać o tym:
– jak rozpoznać, że w życiu nastolatka dzieje się coś trudnego,
– jakie są objawy młodzieńczej depresji i czym różni się ona od depresji dorosłych,
– jak zacząć rozmawiać z dzieckiem o naszych obawach dotyczących jego samopoczucia.Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Webinar będzie składał się z dwóch części: wykładu oraz panelu pytań do prowadzącego.Aby dołączyć do spotkania wystarczy odwiedzić nasz profil na facebboku w dacie spotkania.
Prowadzący:
Błażej Puziak – Psycholog, psychoterapeuta i trener grupowy. Ukończył 4 – letnie całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA

Marek Podgórski

08.03.2021 08:17

8 marca

Marek Podgórski

12

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 1
  • Wt
  • 8
  • Śr
  • 2
  • Czw
  • 18
  • Pt
  • 9