• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Pojutrze imieniny obchodzi: prof. Ponchała Krzysztof

30.05.2014 08:53

Stypendia pomostowe

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą Programów Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować nauką na dziennych studiach w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Marek Podgórski

28.05.2014 09:05

Konkurs Naukowy E(x)plory 2015

Pomoż swoim uczniom odkryć naukową pasję!
Do wygrania:
I nagroda – stypendium naukowe 10 000 zł dla uczestnika
II nagroda – stypendium naukowe 6 000 zł dla uczestnika
III nagroda – stypendium naukowe 3 000 zł dla uczestnika
Wyróżnienia – udział w zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży m.in. Intel ISEF w USA, Expo-Science International w Belgii, INESPO w Holandii, Infomatrix w Rumunii.
Nagrody rzeczowe – laptopy dla szkoły i opiekuna naukowego największej liczby projektów zakwalifikowanych do regionalnego etapu konkursu.
Na zgłoszenia młodych naukowców w wieku 14-20 lat czekamy do 24.10.2014, ale już dziś warto rozpocząć pracę nad projektem!
Jak zgłosić projekt do konkursu? - Sprawdź! Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

26.05.2014 09:17

Stypendia socjalne - rozliczenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczanie do pedagoga szkolnego oryginałów rachunków i faktur imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2013 r. do czerwiec 2014 r.) od wszystkich wnioskodawców, którzy korzystają z pomocy w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do dnia 06.06.2014r.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od marca 2014 r. do czerwca 2014 r. wynosi 120,00 zł.

Marek Podgórski

23.05.2014 08:45

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Alchemik"

Z przyjemnością informujemy, że w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym "Alchemik" uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:

1. Mateusz Flacha kl. IIc - wynik bardzo dobry

2. Magdalena Janikowska kl. IIf - wyróżnienie

3. Karina Pompa kl. Ie - wyróżnienie

4. Patrycja Grabowska kl.IIb - wyróżnienie

5. Weronika Kociołek kl. IIf - wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

p.prof. A. Adryjańska - Mroczek i p.prof. D. Malicka

prof. Rećko Edyta

23.05.2014 08:12

Poznawaj z nami historię Częstochowy...

24 maja 2014 o godz. 15.00
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy
zaprasza na spacer po dzielnicy Trzech Wieszczów...
zbiórka przy Regionalnym Ośrodku Kultury, ul. Ogińskiego 13a

Marek Podgórski

21.05.2014 09:12

Trzy laureatki z Traugutta

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że trzy nasze uczennice:
- Julia Makuch kl. IIC
- Karina Pompa kl. IE
- Wiktoria Wrona kl. IC
otrzymały w tym roku Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy.

Marek Podgórski

21.05.2014 08:30

Oblicza uzależnień

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Oblicza uzależnień". Szczegóły w załączniku.

Marek Podgórski

20.05.2014 09:37

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Komenda Miejska Policji w Częstochowie z inicjatywy Komendy Głównej Policji realizuje po raz drugi w kraju „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 roku w godzinach 15.00 – 18.00 w auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Armii Krajowej 13/15. Przesłanie imprezy ukierunkowane jest na wzmocnienie asertywnych postaw młodzieży i wspieraniu słabszych walce z uzależnieniami.

Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

20.05.2014 09:28

Wymiana książki

Po raz kolejny spotykamy się w Centrum Promocji Młodych przy okazji crossbookingu. Zapraszamy na akcję, podczas której prosta wymiana książkami staje się okazją do polowań na ulubione tytuły, pretekstem do porządków w księgozbiorze i niecodziennego spotkania z innymi uzależnionymi od czytania. Zasady pozostają takie same, jak w poprzednich edycjach: wynosisz do domu tyle książek, ile wcześniej przyniosłeś. Nieważna jest tu obiektywna, rynkowa cena danego tytułu. Dzielimy się ideami, a nie towarami.
Akcja odbywa się pod hasłem „Po_czytaj!”, podtrzymującym ideę częstochowskiego Festiwalu Dekonstrukcji Słowa.
/Adam Florczyk/

Centrum Promocji Młodych, Willa Generała, al. Wolności 30
24.05.2014, g. 11.00-14.00
wstęp wolny
ZAPRASZAMY!

Marek Podgórski

20.05.2014 09:20

Z energią w tle

W związku z festynem Miejskich Dni Inteligentnej Energii zorganizowanym na Placu Biegańskiego w dniu 29 maja 2014r. (czwartek) od godziny 9.00 do 14.00 ogłoszone zostały dla uczniów następujące konkursy:
― konkurs fotograficzny pod hasłem „Zdjęcie z energią w tle” dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych mieszkańców miasta;
― konkurs na hasło promujące oszczędzanie energii i wody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych mieszkańców miasta.

Zapraszamy do udziału.
Z poważaniem
Bożena Herbuś
Naczelnik Wydziału Komunalnego
Inżynier Miejski

Marek Podgórski

12

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!