25.05.2023 09:44

Bezpłatne spotkanie online dla młodzieży o sztucznej inteligencji

serdecznie zapraszamy 6 czerwca 2023 roku na transmisję online bezpłatnej sesji eksperckiej „#CYFROWErozmowy: sztuczna inteligencja - szansa czy utopia?”, organizowanej przez Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach i Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydarzenie z udziałem wybitnych ekspertów, zajmujących się od lat sztuczną inteligencją, kierowane jest do studentów i młodzieży szkół średnich. Zachęcamy Państwa do zorganizowania w szkole specjalnej transmisji naszej sesji.

 

W trakcie wydarzenia skupimy się na wpływie sztucznej inteligencji na nasze społeczeństwo.  Co prawda, mimo że ta technologia znana jest już od lat, to od listopada 2022 roku stała się niezwykle popularna za sprawą udostępnienia jej każdej osobie na Ziemi, która dysponuje dostępem do internetu. Czy jej ekspansja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa, a może przyniesie potencjalne zagrożenia? Podczas spotkania porozmawiamy również o konieczności etycznego kształtowania sztucznej inteligencji.

 

Spotkanie otworzy prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz wykładem pt. „Czym jest sztuczna inteligencja?”. Kolejnym ekspertem będzie prof. dr hab. Jan Kreft z Politechniki Gdańskiej, który wygłosi wykład pt. „Między TikTokiem, Metaversum a ChatGPT, czyli o władzy algorytmów”, skupiając się na ukazaniu, jaki wpływ na nasze codzienne życie mają algorytmy stosowane przez wielkie firmy oraz w jaki sposób nas uzależniają. Pani Marta Gromada z NASK-PIB zakończy pierwszą część spotkania wykładem pt. „Sztuczna inteligencja: szansa czy zagrożenie w walce z dezinformacją?”. Wystąpienie zostanie poświęcone analizie wpływu sztucznej inteligencji na współczesne wyzwania związane z przeciwdziałaniem fake newsom i manipulacji. Finałem wydarzenia będzie debata ekspercka, podczas której na pytania odpowiadać będą zarówno zaproszeni goście, jak i… sztuczna inteligencja.

 

Aby uczestniczyć w naszej sesji eksperckiej wystarczy zarejestrować się na stronie https://cempolska.pl/konferencje/ . W przeddzień wydarzenia każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma link do transmisji.

 

II LO

23.05.2023 11:41

Przyjazny "Traugutt"

II LO

19.05.2023 09:49

Test kompetencji językowych

Oddział Międzynarodowy w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z języka angielskiego obowiązujący na części pisemnej sprawdzianu kompetencji językowych

Materiał gramatyczny oraz leksykalny

- Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych
- Zaimki określone i nieokreślone
- Przyimki, spójniki
- Pytania pośrednie
- Zdania czasowe
- Czasowniki: posiłkowe, modalne, frazalne
- Strona bierna i wyrażenie 'causative have'
- Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach
- Okresy warunkowe z uwzględnieniem okresów warunkowych mieszanych ( Mixed conditionals)
- Dopełnienie czasownika: forma bezokolicznika i forma gerund
- Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do

Test pisemny sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:
a) transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez)
b) czytanie ze zrozumieniem
zadania typu:
- prawda/fałsz
- pytania otwarte
- test wielokrotnego wyboru
- dopasowywanie definicji do słów pojawiających się  w tekście
- dopasowywanie nagłówków
- dopasowywanie fragmentów tekstu
c) słowotwórstwo  np. Rose is ( ALLERGY) to peanuts.
d) wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na jeden z tematów ( 120-150 słów):
- opis miejsca
- opis wydarzenia
- recenzja filmu lub książki
- krótkie opowiadanie na określony temat
e) list motywacyjny, w którym kandydat argumentuje dlaczego chce być uczniem oddziału międzynarodowego ( 100-150 słów).

II LO

17.05.2023 06:20

Tomek Beza finalistą konkursu prawniczego „Od mundurka do togi”

Tomasz Beza, uczeń klasy 2e został finalistą tegorocznej, VII edycji ogólnopolskiego konkursu prawniczego „Od mundurka do togi”. Co warto podkreślić, Tomek był jednym z najmłodszych uczestników ścisłego finału, gdyż większość spośród 8 finalistów to tegoroczni maturzyści. Ostatni etap konkursu to symulacja rozprawy sądowej, podczas której uczestnicy wcielili się w rolę prokuratora lub obrońcy. Wielkie gratulacje dla Tomka!

Opiekun: prof. Justyna Bitner

 

II LO

17.05.2023 06:18

Lekcje historii w muzeum

W minionym miesiącu odbył się cykl lekcji historii w muzeum, w których uczestniczyli uczniowie:

- klasa 2e pod opieką prof. Justyny Bitner (lekcja „Potop”)

- klasy: 1c, 1d, 2c, 3b, 3c, 3d, 3e pod opieką prof. Ireneusza Stasiaka (lekcja „Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej. Historia broni palnej i białej na przestrzeni wieków”)

 

II LO

15.05.2023 10:41

Zgarnij stypendium i mentoring! Program Intel i Perspektywy dla dziewczyn w nowych technologiach

Zastanawiacie się czasem, dlaczego w obszarze nowych technologii pracuje zaledwie 15% kobiet, pomimo że statystycznie stanowią one połowę użytkowników współczesnych zdobyczy ery cyfrowej i według badań korzystają z nich chętniej niż mężczyźni?

Czas to zmienić! Jeśli interesujesz się nowymi technologiami i jesteś tegoroczną maturzystką lub studentką STEM oraz chciałabyś rozwijać swoją karierę zawodową lub naukową w branży technologicznej - chcemy Ci pomóc!

Z myślą o kobietach wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami firma Intel i Fundacja Edukacyjna Perspektywy - już po raz dziewiąty organizują

Program stypendialno-mentoringowy “Nowe Technologie Dla Dziewczyn”

APLIKUJ

do 30 czerwca 2023

  • Stypendia INTEL-PERSPEKTYWY przeznaczone są dla studentek studiów inżynierskich i magisterskich oraz maturzystek 2023 - kandydatek na wyższe uczelnie techniczne
  • Program obejmie wszystkie uczelnie techniczne w Polsce oraz trzynaście polskich uniwersytetów (pełna lista uczelni i wydziałów - tutaj)

Laureatki programu otrzymają:

  • stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto),
  • indywidualne wsparcie Mentorki lub Mentora - doświadczonego eksperta firmy INTEL,
  • możliwość odbycia stażu w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Więcej informacji na www.stypendiadladziewczyn.pl

Twórz z nami przyszłość nowych technologii!

 

II LO

12.05.2023 06:46

Ruszyły zgłoszenia na Ogólnopolski Konkurs Programistyczny dla dzieci i młodzieży Gigathon Z zewnątrz

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Gigathon to świetna okazja dla młodych pasjonatów programowania, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć niesamowite nagrody. Gigathon organizujemy w trzech kategoriach wiekowych - każda z nich związana jest z innym środowiskiem programistycznym.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody, w tym m.in.:
Konsola PlayStation 5,
Konsola Nintendo Switch,
Roczny kurs nauki w Gigantach Programowania
Wyjazd wakacyjny z Gigantami Travel
Tablet Samsung Galaxy Tab A8
Gadżety, nagrody od partnerów i nie tylko!

Konkurs ma trzy kategorie wiekowe, które obejmują poszczególne środowiska:
7-9 lat (Minecraft)
10-12 lat (Scratch)
13-18 lat (Python)

Gigathon składa się z 3 etapów:
1 etap to rozwiązanie pierwszych zadań w okresie od 29 maja 2023 do 12 czerwca 2023. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 czerwca.
2 etap to rozwiązanie drugiej tury zadań w październiku 2023 roku.
3 ostatecznym etapem jest stacjonarny Hackaton, który odbędzie się podczas akcji Koduj z Gigantami w lutym 2024 roku. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności programistyczne i pracować nad projektami w grupach.

Wypełnianie quizów do 1 etapu Gigathonu rozpoczyna się od 29.05.2023, 10:00.


Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że uczeń bezpłatnie zarejestruje się na stronie: www.gigathonkonkurs.pl


Jeśli Państwa szkoła jest zainteresowana udziałem uczniów w konkursie oraz promocją wydarzenia przesyłamy link do wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/6269966853024338/

Przesyłamy także materiały dla nauczycieli i uczniów, przygotowujące do udziału w konkursie https://giganci.info/41weVoi zachęcamy do zaglądania co jakiś czas, ponieważ będziemy dodawać nowe materiały.

II LO

10.05.2023 06:03

KONKURSY _ plastyczny i literacki pt." Lasy Państwowe - strażnik polskiej przyrody"

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w konkursach: plastycznym i literackim
„Lasy Państwowe – strażnik polskiej przyrody”
organizowanych przez Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach
oraz w partnerstwie z naszą placówką – Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
i Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.

 

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!