23.06.2023 10:16

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się dla wszystkich klas w dniu 23.06.2023r o godzinie 10.00 w dużej sali gimnastycznej.

II LO

22.06.2023 09:43

Ciekawostki o Wielkiej Brytanii

 

Zofia Hampel

II Liceum Ogólnokształcące

im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Kl. 1 BINTERESTING FACTS ABOUT GREAT BRITAIN

II LO

22.06.2023 09:43

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

 

Zofia Hampel

II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Klasa 1B


WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

 

II LO

22.06.2023 09:41

Zaproszenie na LabOpenDay 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do skorzystania z wyjątkowej okazji do odwiedzenia Politechniki Śląskiej!

W piątek, 30 czerwca będzie można odwiedzić wydziały w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu oraz zobaczyć nasze laboratoria i porozmawiać z wykładowcami i studentami.


Więcej informacji tutaj:

https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/labopenday-2023-dzien-otwarty-na-politechnice-slaskiej/

https://www.facebook.com/events/1416195465903610/?ref=newsfeed

 

II LO

21.06.2023 06:22

Kolejne lekcje historii w muzeum i IPN

W dniu 31.05.2023r. klasa 2e udała się pod opieką prof. Justyny Bitner do Pawilonu Wystawowego Muzeum Częstochowskiego w Parku Jasnogórskim, aby zwiedzić wystawę historyczną "Na kresy po zdrowie  - o uzdrowiskach na ziemiach wschodnich w dawnej Rzeczypospolitej".
Z kolei klasa 2a, również pod opieką prof. Justyny Bitner, miała możliwość  wysłuchać wykładu "Obóz na Przemysłowej - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny dla polskich dzieci w Łodzi", który został wygłoszony w dniu 06.06.2023r. przez panią Jolantę Sowińską - Gogacz w "Przystanku Historia" - częstochowskiej siedzibie IPN.

 

II LO

21.06.2023 06:22

Tegoroczne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach historycznych

W mijającym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie II LO im. R. Traugutta osiągnęli następujące sukcesy w olimpiadach i konkursach historycznych:
- Natalia Koza,  kl. 1a - wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Historycznym "Od Solidarności do współczesności" (opiekun: prof. Justyna Bitner)
- Iliana Sikora, kl. 2a -  2. miejsce w Historycznym Konkursie Multimedialnym "Patroni częstochowskich ulic doby powstań narodowych" w ramach projektu "Częstochowa Napoleońska" (opiekun: prof. Justyna Bitner)
- Zofia Pogorzelska, kl. 1a - wyróżnienie w Historycznym Konkursie Plastycznym "Książę  Józef Poniatowski" oraz wyróżnienie w Historycznym Konkursie Multimedialnym "Patroni częstochowskich ulic doby powstań narodowych" w ramach projektu "Częstochowa Napoleońska" (opiekun: prof. Justyna Bitner)

- Tomasz Beza, kl. 2e - finalista Konkursu Prawniczego "Od mundurka do togi" (opiekun: prof. Justyna Bitner)

- Aleksander Lis, kl. 1c - zakwalifikowanie się do zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej COPTIOSH

 

II LO

21.06.2023 06:07

Dlaczego nie warto palić? - substancje szkodliwe w papierosach

Palenie papierosów jest powszechnie znane i rozpowszechnione na całym świecie. Nawyk ten polega na inhalacji dymu generowanego ze specjalnie przygotowanych wyrobów tytoniowych. Większość ludzi przynajmniej raz w życiu sięgnęło po papierosa, a duża część nadal jest stałymi palaczami. Jest to czynność, która ma długą historię i jest głęboko zakorzeniona w tradycjach kulturowych wielu społeczeństw. Jednak pomimo popularności i akceptacji społecznej papierosów, obecnie narasta coraz większa świadomość na temat ich szkodliwości. Palenie jest poddawane krytyce i zwiększonej regulacji prawnej z powodu niszczycielskich skutków dla zdrowia i otoczenia. Papierosy zawierają ponad 4 000 substancji chemicznych, z których wiele jest toksycznych i rakotwórczych. Przykładowymi składnikami, które w nich występują mogą być: nikotyna, tlenek węgla, gazy drażniące, czy substancje smolisto-torfiaste. Aczkolwiek, jest to jedynie wierzchołek góry lodowej tego, co znajduje się we wszystkich wyrobach tytoniowych.

Nikotyna jest głównym alkaloidem, czyli naturalnie występującym, zasadowym związkiem organicznym, który jest pochodzenia roślinnego. Występuje w tytoniu i to właśnie ona odpowiada za działanie uzależniające. Po inhalacji dymu papierosowego, jej efekty są odczuwalne już po siedmiu sekundach. Działa pobudzająco na układ nerwowy, powodując podwyższenie ciśnienia tętniczego i przyspieszenie bicia serca. Mechanizm uzależnienia od nikotyny jest związany z wyrzutem dopaminy w mózgu. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym między innymi za odczuwanie przyjemności. Jednakże długotrwałe przyjmowanie jej prowadzi do upośledzenia działania receptorów nikotynowych i zmniejszenia ich reaktywności, co w efekcie prowadzi do obniżenia poziomu dopaminy.

Upraszczając, mózg stopniowo przyzwyczaja się do stałej obecności nikotyny i staje się od niej zależny, aby funkcjonować na optymalnym poziomie. Palacz potrzebuje papierosa nie tylko po to, by poczuć się lepiej, ale przede wszystkim, aby uniknąć nieprzyjemnych objawów odstawienia, takich jak pogorszenie nastroju, zaburzenia koncentracji czy drażliwość. Warto również zauważyć, że nikotyna w dużych dawkach jest silną neurotoksyną, czyli rodzajem toksyny, która działa na układ nerwowy. Z tego powodu jest wykorzystywana w środkach owadobójczych i ma szkodliwe działanie na układ nerwowy owadów.

Wśród substancji rakotwórczych, nazywanych smołowatymi znajdują się metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, takie jak kadm, czy polon, węglowodory aromatyczne, np. benzopiren, nitrozaminy, estry kwasów tłuszczowych, chlorek winylu. Spośród powszechnie znanych trucizn poza nikotyną dym tytoniowy zawiera m.in: aceton, czyli trujący rozpuszczalnik, arsen, który wykorzystywany jest jako trutka na szczury, metanol będący składnikiem benzyny, DDT (insektycyd polichlorowy), któy jest doskonałą trucizną insektobójczą, a także cyjanowodór, formaldehyd i butan. Aczkolwiek to wszystko nadal jest jedynie początkiem listy toksycznych substancji, jakie znajdują się w dymie tytoniowym.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na tlenek węgla, który może stanowić od 1 do 5 procent wdychanego gazu. To śmiertelnie trujący gaz, który powoduje zaczadzenie. U palaczy podejrzewa się, że tlenek węgla może prowadzić do niedotlenienia, miażdżycy oraz, w przypadku palących kobiety w ciąży, do wystąpienia wad wrodzonych u dziecka lub nawet poronienia.

Dodatkowo, producenci wyrobów tytoniowych dodają różne substancje w celu poprawienia smaku lub jakości produktu. Przykładem może być amoniak, który utrzymuje papieros w stanie żarzenia, jednocześnie zwiększając właściwości uzależniające. Te dodatkowe substancje mają na celu wzmocnienie atrakcyjności wyrobu i przyciągnięcie większej liczby palaczy. Jednak warto zauważyć, że silnie wpływają one na skład chemiczny dymu papierosowego, jeszcze bardziej potęgując jego szkodliwość dla zdrowia. Długotrwałe wdychanie tych substancji może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

W dymie tytoniowym nie tylko występują szkodliwe gazy, ale również substancje stałe, których cząsteczki przedostają się do płuc, ale także osadzają się w jamie ustnej i są połykane wraz ze śliną. Dlatego palenie tytoniu ma negatywny wpływ na układ oddechowy, jak również na inne tkanki i narządy. Dym tytoniowy zawiera różne substancje, takie jak węglowodory, fenole i ich estry, katechol, ketony oraz związki azotu i siarki, które wszystkie mają negatywny wpływ na zdrowie. Jedną z bardzo niebezpiecznych substancji jest akroleina - nienasycony aldehyd alifatyczny, który działa drażniąco i znajduje zastosowanie m.in. w produkcji bojowych środków trujących. Podobnie jak obecne w dymie tytoniowym cyjanowodór, formaldehyd i aldehyd octowy, wykazuje działanie ciliotoksyczne, co oznacza, że hamuje aktywność enzymów oddechowych i ruch rzęsek pokrywających drogi oddechowe. Warto również wymienić benzen, nikiel, naftyloaminę, chlorek winylu, toluidynę oraz węglowodory aromatyczne, które także są silnymi substancjami rakotwórczymi. Te substancje chemiczne obecne w dymie tytoniowym stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia palaczy. Mają one szkodliwy wpływ na różne narządy i są odpowiedzialne za wiele poważnych chorób, w tym nowotwory.

W świetle omówionego składu chemicznego dymu tytoniowego oraz jego szkodliwych skutków dla zdrowia, jest oczywiste, dlaczego palenie papierosów jest niezalecaną czynnością. To nie tylko nikotyna, ale także liczne substancje toksyczne obecne w dymie tytoniowym przyczyniają się do powstawania poważnych chorób, w tym chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowych i nowotworów.

Zrozumienie składu chemicznego papierosów jest kluczowe, aby podjąć świadome decyzje dotyczące palenia i unikania obecności dymu tytoniowego. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że substancje takie jak tlenek węgla, metale ciężkie, związki rakotwórcze i inne toksyny, które są obecne w dymie papierosowym, mają negatywny wpływ na nasze ciało, zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Dlatego promowanie zdrowego stylu życia, który obejmuje rezygnację z palenia papierosów, jest niezwykle istotne. Istnieje wiele skutecznych metod i programów, które mogą pomóc w rzuceniu nałogu tytoniowego i poprawie jakości życia.

Podsumowując, palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia ze względu na kompleksowy skład chemiczny dymu tytoniowego. Wiedza na temat tych substancji toksycznych powinna skłaniać nas do podejmowania świadomych wyborów i podjęcia działań mających na celu zapobieganie paleniu oraz ochronę naszego zdrowia i dobrostanu.

 

Kinga Stępniak, kl. 1b

 

II LO

21.06.2023 06:06

Szkoła pitagorejska

Współczesna matematyka do tej pory bazuje na twierdzeniach tworzonych przez starożytnych matematyków. Jednym z nich jest przez wszystkich dobrze znany Pitagoras. Kojarzymy go głównie ze słynnym twierdzeniem dotyczącym trójkątów prostokątnych, które zostało nazwane jego imieniem. Jednakże, faktem na jego temat, o którym nie każdy mógł słyszeć, jest związek religijno - polityczny, zwany później szkołą pitagorejską, który założył w Krotonie ok.530 roku p.n.e. Wracając do samego Pitagorasa, urodził się on około 580 roku p.n.e. na wyspie Samos, a zmarł w Metaponcie w roku 496 p.n.e. Pobierał nauki u Talesa i to właśnie za namową nauczyciela, wyruszył w podróż do Egiptu i Babilonii, gdzie poszerzał swoją wiedzę. Po powrocie z wyprawy założył swoją słynną szkołę, w której obowiązywały rygorystyczne zasady. Zrzeszał on zarówno mężczyzn, jak i kobiety, aczkolwiek przyjęcie do szkoły pitagorejskiej nie było takie proste, ponieważ było poprzedzane pięcioletnią próbą. Polegała ona na ćwiczeniach w milczeniu i wstrzemięźliwości, a przede wszystkim na bezwzględnym posłuszeństwie wobec Pitagorasa.

W okresie przygotowawczym uczniowie nie mogli mieć żadnego kontaktu z nauczycielem. Musiały im wystarczać jedynie przekazywane od niego rady, które nie były jednoznaczne i każdy uczeń musiał samodzielnie się wysilić, aby je poprawnie zinterpretować. Przykładami wskazań Pitagorasa są m.in.: wagi nie przechylać, własnego serca nie zjadać, łoże mieć zawsze zaścielone, nie chodzić utartą drogą, pod swoim dachem nie mieć jaskółek, nie żywić ptaków drapieżnych.

Uczniom dopiero po przejściu okresu próbnego wolno było słuchać nauk Pitagorasa, który wykładał zazwyczaj nocą. Cały proces był bardzo skomplikowany, ponieważ filozof chciał przekazywać swoją mądrość tylko wybranym i lojalnym uczniom, by mieć pewność, że jego wiedza nie zostanie zdradzona niepowołanym osobom.

Pitagoras wymagał od swoich uczniów, by zachowywali umiar i potępiali wszelką namiętność oraz aby codziennie dokonywali rozrachunku swojego postępowania. Radził im, aby wracając do domu, oczyścili swoją duszę, odpowiadając sobie na trzy następujące pytania: jaki błąd popełniłem?, co zdziałałem?, jakiego obowiązku zaniedbałem?

Szkoła pitagorejska szczyciła się także wieloma osiągnięciami naukowymi. Pitagorejczycy jako pierwszy zaczęli dzielić liczby na parzyste oraz nieparzyste. Dokonywali również podziału na liczby pierwsze oraz liczby złożone. To właśnie oni, badając własności liczb złożonych, zwrócili uwagę na cechy podzielności liczb. Samą liczbę rozumieli jako zbiór jedności. Pitagorejczycy same liczby rozumieli jako zbiór jedności i zaliczali do nich tylko liczby całkowite dodatnie. Uważali, że liczby są niepodzielne i wyobrażali je sobie jako punkty rozmieszczone w postaci foremnych figur geometrycznych. W ten sposób otrzymywali liczby: trójkątne, czworokątne, pięciokątne, itd. Przez to, że odkryli wiele własności liczb można ich uznać za twórców teorii liczb.

Pitagorejczycy ściśle łączyli teorię liczb z geometrią. Początkowo sądzili, że wszystkie odcinki są współmierne, czyli takie, dla których istnieje trzeci odcinek mieszczący się w nich całkowitą liczbę razy. Później jednak, zaczęli dochodzić do wniosku, że tak nie jest. Do odkrycia tego mogło doprowadzić ich badanie kwadratu i jego przekątnej, ponieważ są to odcinki niewspółmierne. Najprawdopodobniej niewspółmierność odkrył Hippasus - wybitny uczeń Pitagorasa, dowodząc, że przekątna pięciokąta foremnego jest niewspółmierna z jego bokiem. Warto jednak zaznaczyć, że trudno wyodrębnić odkrycia samego Pitagorasa spośród tych, których dokonali jego uczniowie, ponieważ uważali, że swoje osiągnięcia naukowe należy przedstawiać bez chęci wyróżnienia się, najlepiej anonimowo. Faktem jest, że pitagorejczycy wiedzieli o istnieniu liczb niewymiernych, ale zobowiązani byli do ukrywania tego odkrycia, ponieważ byłoby to niezgodne z ich filozofią oraz harmonią ich wizji świata, w którym liczby naturalne odgrywały szczególną rolę.

Pitagorejczykom udało się również wprowadzić liczby doskonałe oraz podać pierwsze cztery, czyli: 6, 28, 496 oraz 8128. Liczba doskonała to taka liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej np.: 6=1+2+3, 28=1+2+4+7+14. Wszystkie liczby doskonałe są parzyste a do dzisiaj znaleziono ich tylko 39 trzydzieści dziewięć.

Kolejnymi ciekawymi liczbami, które znali już pitagorejczycy był liczby zaprzyjaźnione. Nazwę liczb przypisuje się Pitagorasowi, którego gdy zapytano: Co to jest przyjaciel? - odpowiedział: Przyjaciel to drugi ja; przyjaźń, to stosunek liczb 220 i 284. To właśnie te liczby były pierwszą odkrytą parą zaprzyjaźnionych liczb.

Symbolika liczb była bardzo ważnym aspektem dla Pitagorejczyków, ponieważ sądzili oni, że początkiem wszystkiego, co istnieje jest liczba, dlatego też wszystko, co nas otacza jest symbolizowane przez liczby lub figury geometryczne, które także wywodzą się od liczb. Uważano m.in., że czworościan jest symbolem ognia, sześcian jest symbolem ziemi, a ośmiościan jest symbolem powietrza.

Ciekawostką jest też to, że oprócz osiągnięć w dziedzinach ścisłych, Pitagoras zasłynął również jako twórca pierwszej skali muzycznej. Uważał także, że matematyka pokazuje dokładną metodę, dzięki której dobro ustanawia i utrzymuje Wszechświat.

Szkoła pitagorejska ostatecznie przetrwała do połowy IV w. p.n.e., lecz przez ten cały czas zbierała w sobie samych wybitnych uczniów. Dokonywali oni fenomenalnych odkryć i tworzyli twierdzenia matematyczne, o których do dzisiaj uczymy się w szkołach. Pitagorejczycy nie tylko osiągnęli wiele naukowo, ale także niezwykle rozwijali się pod względem kulturowym i filozoficznym, dlatego też szkoła pitagorejska, wraz z jej uczniami i nauczycielem, nie powinna zostać przez nas zapomniana.


Kinga Stępniak, kl. 1b

II LO

12.06.2023 07:43

Nagrody Prezydenta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W dniu 5 czerwca 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie odbyła się Gala wręczenia nagród: „Nagrody Prezydenta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

 

Komisja opiniująca kandydatury do w/w Nagrody postanowiła przyznać Nagrodę uczniom II LO w Częstochowie: Maksymilianowi Cyganowi, Piotrowi Janeckiemu, Błażejowi Kołodziejskiemu, Kamilowi Leszczyńskiemu, Aleksandrowi Lisowi.

 


II LO

12

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!