21.07.2011 11:05

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. „ Zdobywać szczyty pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Fundusz Społecznego, Priorytet IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pobierz.

Marek Podgórski

07.07.2011 09:34

Biegiem po zdrowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zaprasza wszystkich amatorów biegania na Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Dąbrowskiego. Obiekt w ramach w akcji „Lato w mieście 2011” dla klientów indywidualnych na okres wakacji udostępniony jest za darmo w dniach:
środa - godz. 19.00 - 20.30
czwartek - godz. 19.00 - 20.30
sobota - godz. 17.00 - 19.00
niedziela - godz. 17.00 - 19.00

Marek Podgórski

07.07.2011 09:32

A może kierunki zamawiane?

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2011/2012 otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na tzw. „kierunki zamawiane”.
Następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia otrzymają wsparcie finansowe:
- Energetyka - 30 studentek/ów objętych projektem,
- Informatyka - 208 studentek/ów objętych projektem,
- Matematyka - 44 studentek/ów objętych projektem,
- Mechanika i Budowa Maszyn - 102 studentek/ów objętych projektem,
- Mechatronika - 48 studentek/ów objętych projektem.
Więcej na www.ni.pcz.pl.
Do studiowania zaprasza absolwentka "Traugutta" Anna Wawszczak.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!