• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

30.08.2019 08:58

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

Uczniowie, którzy chcą odsprzedać używane podręczniki, mogą to uczynić za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, która znajduje się w holu głównym szkoły.

Oferty prosimy zamieszczać na specjalnie przygotowanych kartkach, które można otrzymać w bibliotece lub w portierni. Zawierają one następujące informacje: klasa, przedmiot, kontakt.

Należy je wypełnić i przypiąć przy właściwym roczniku i przedmiocie. Prosimy nie zmieniać wielkości kartek i zawartych informacji.

Kiermasz potrwa do końca września.

biblioteka

23.08.2019 17:49

MATURA MIĘDZYNARODOWA W TRAUGUCIE

W dniu 2 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie sześćdziesięciu uczniów rozpocznie naukę w dwu oddziałach międzynarodowych. Uczniowie ci będą realizować program  matury międzynarodowej, w przypadku klasy IA od trzeciej klasy liceum, w przypadku klasy IE od drugiej klasy.

II LO  wszczęło proces aplikacyjny w roku szkolnym 2015/2016. Polega on na spełnieniu wielu wymagań, takich jak przygotowanie techniczne i lokalowe szkoły do prowadzenia zajęć w klasie z Maturą Międzynarodową, wyposażenie biblioteki w odpowiednie pomoce naukowe, przeszkolenie kadry kierowniczej, koordynatora, grona nauczycielskiego, sporządzenie dokumentacji dotyczącej procedur prowadzenia rekrutacji, stworzenia regulaminu pracy z uczniami z dysfunkcjami. W marcu 2017 roku II LO im. Romualda Traugutta gościło przedstawiciela IBO, który przyjechał w celu ocenienia przygotowania szkoły do wprowadzenia programu matury międzynarodowej. Zostały przeprowadzone rozmowy z osobami zaangażowanymi we wdrożenie tego programu. Szkoła otrzymała formalną ocenę stopnia przygotowania (ocena pozytywna) oraz dalsze wytyczne. W czerwcu 2018 roku odbyła się wizyta weryfikacyjna. W grudniu 2018 szkoła uzyskała akredytację, w styczniu Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do MEN o zgodę. W dniu 12 sierpnia 2019 roku zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej zakończyła proces wprowadzania programu matury międzynarodowej w II LO.

Wszyscy nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia dydaktyczne w klasie z maturą międzynarodową realizującą program IBDP w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie zostali fachowo przeszkoleni podczas szkoleń organizowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki odbytym szkoleniom, nauczyciele są bardzo dobrze zaznajomieni z filozofią programu IB, znają wymogi przedmiotowe, szczegółowe kryteria oceniania egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Przygotowali autorskie rozkłady materiału i plany pracy. Przygotowanie i opracowanie takiej dokumentacji jest wymogiem IBO w procesie aplikacyjnym.

Wszystkie przedmioty w programie IB prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem języka polskiego i języków obcych. Uczeń klasy z maturą międzynarodową w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie wybiera przedmioty, których będzie się uczył w ramach realizacji programu IBDP. Muszą to być trzy przedmioty na poziomie podstawowym ( SL-Standard Level) i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL-Higher Level) spośród sześciu grup przedmiotowych oferowanych przez szkołę :

- grupa 1: język A- język ojczysty

- grupa 2: język B- drugi język, który jest językiem wykładowym na pozostałych przedmiotach, oraz dodatkowe języki obce nowożytne

- grupa 3: nauki społeczne (człowiek, społeczeństwo)

-grupa 4: nauki eksperymentalne

- grupa 5: nauki matematyczne

- grupa 6: przedmioty związane ze sztuką

Warunkiem uzyskania dyplomu w programie IBDP są ponadto:

- ukończenie dwuletniego kursu teorii wiedzy ( Theory of Knowledge - TOK).

- ukończenie programu CAS (Creativity, Activity, Service czyli Kreatywność, Działanie, Służba). Program obejmuje pracę na rzecz innych ludzi i środowiska w wymiarze 150 godzin w dwuletnim cyklu nauki.

- napisanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu o objętości do 4000 słów w ramach (zw. Extended Essay).

Obecna klasa IIF została zrekrutowana jako odział ogólnodostępny z innowacją pedagogiczną. Rodzice i uczniowie wielokrotnie byli informowani, że wprowadzenie programu matury międzynarodowej w tej klasie nie jest pewne. W marcu 2019 roku na zebraniu rodziców tej klasy uczniowie zostali poinformowani o konieczności zdecydowania, jakie rozszerzenia wybierają do realizowania od drugiej klasy, gdyby klasa nie mogła realizować programu matury międzynarodowej. Uczniowie mieli do wyboru rozszerzenie biologia, chemia lub matematyka geografia. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w klasie pierwszej umożliwia realizację programu matury międzynarodowej, na co zdecydował się uczeń tej klasy przenosząc się do III LO w Katowicach.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Jackowska

II LO

18.08.2019 10:25

KOMUNIKAT

W dniu 12 sierpnia 2019 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie uzyskało zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie oddziałów międzynarodowych od dnia 1 września 2019 roku. Tym samym zakończone zostały wszelkie formalności uprawniające nas do realizowania programu International Baccalaureate.

Małgorzata Jackowska

II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -