30.08.2021 09:25

Wyprawka szkolna

Informujemy, że termin składania w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Częstochowy wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 upływa 10 września 2021 r.

Wniosek nalezy dostarczyć do pedagoga szkolnego.

Druk wniosku.

Marek Podgórski

29.08.2021 16:51

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dużej sali gimnastycznej z zachowaniem pełnych zasad sanitarnych:

- klasy pierwsze - godz. 9.00

- klasy drugie- godz. 10.30

- klasy trzecie- godz. 12.00

następnie uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal wraz z wychowawcą.

Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Należy przybyć o wyznaczonej godzinie, wyposażonym w maseczkę oraz zachowując odpowiedni dystans.

Dyrekcja szkoły

II LO

05.08.2021 09:42

Wybory olimpijczyków

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!