29.09.2020 08:28

Programowanie i Olimpiada Informatyczna - zdalnie, od podstaw, bezpłatnie

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów na bezpłatne, zdalne zajęcia Olimpijskiego Koła Informatycznego z
Programowania: https://youtu.be/zN3CApegsSY?t=952
Przygotowania do Olimpiady: https://youtu.be/qVgwgwmozcs?t=4498

Można jeszcze dołączyć!
https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Wystarczy zapisać się na newsletter by być na bieżąco informowanym o zajęciach:
https://oki.org.pl/newsletter.php

Za nami pierwsze zajęcia:
Programowanie: - Zadanie Serce: https://oki.org.pl/serce/
Przygotowanie do Olimpiady - Zadanie Park: https://oki.org.pl/park/

Zapraszam na kolejne spotkania gdzie będziemy uczyć się programować, odkrywać, ulepszać!
Programowaniehttps://youtu.be/CMasYTVhIjQ
Przygotowanie do Olimpiady: https://youtu.be/_Od96pPXxJQ

A także do zabawy!
Quiz - Program generujący ładny rysunek
https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2706383532960557
-
Quiz - Jak rusza się gąsienica?
https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2708359819429595
-
Quiz - Zapowiedz zajęć algorytmika od podstaw Skład
https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2709886889276888

Dołącz do przygody na całe życie!
https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Każdy nastolatek jest zaproszony!
Daniel Olkowski
kontakt@oki.org.pl

II LO

29.09.2020 08:26

Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica"

Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica"

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie oraz Astronomia Nova ogłaszają  Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica" jego X edycję. Jest to konkurs dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne, fotograficzne związane z astronomią.  Max. rozmiar prac plastycznych musi zmieścić się w sześcianie o boku 70 cm. Fotografie w rozmiarach: 30x30, 30x40, 30x45 cm. Prace muszą być trwale opisane: imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły z adresem pocztowym w tym poczty elektronicznej.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 23 Października 2020 r. do godz. 15:00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Zdobywców Przestworzy" w Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-211 Częstochowa z dopiskiem  konkurs "Ars Astronomica". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada br.

Regulamin wraz wymaganymi zgodami znajduje się w załączniku i na stronie http://www.kino-sferyczne.pl/ oraz https://sp1.czest.pl/

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele fizyki.

II LO

29.09.2020 08:25

PROJEKT STYPENDIALNY "ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY"

Ogłoszono VI edycję programu stypendialnego "Śląskie. Inwestujemy w talenty". 

Termin naboru został ustalony na okres od 28 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Jeśli spełniasz kryteria do otrzymania stypendium zgłoś się do wychowawcy klasy. https://efs-stypendia.slaskie.pl/


Ustala się następujące kryteria obowiązkowe:


Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
c) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:
a) uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe;
b) posiadanie w roku szkolnym 2019/2020 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
c) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

◄ Wniosek o przyznanie stypendium,

◄ Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2019/2020,

◄ Oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

§ 1 pkt 15 Przedmioty kluczowe – przedmioty matematyczne, przyrodnicze, językowe, ICT (w tym nauczane dwujęzycznie), tj.:

1) matematyka;

2) przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia, fizyka (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda;

3) języki obce nowożytne;

4) przedmioty ICT.

WIĘCEJ INFORMACJI: http://efs-stypendia.slaskie.pl/

II LO

28.09.2020 12:09

VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Biblioteka w oczach czytelnika"

Okręgowa Sekcja  Bibliotekarska  ZNP  w  Katowicach  serdecznie zaprasza uczniów   szkół   podstawowych i   ponadpodstawowych  do uczestnictwa w VII  Wojewódzkim  Konkursie  Fotograficznym  dla  Uczniów "Biblioteka  w  oczach  czytelnika" pod  patronatem pani  Jadwigi  Aleksandry  Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

 

Więcej informacji na stronie:

https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/2020/09/vii-wojewodzki-konkurs-fotograficzny.html

II LO

28.09.2020 07:29

XII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim

Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:

 

http://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/09/xii-wojewodzki-konkurs-poetycki-pamieci.html

II LO

24.09.2020 09:13

KONKURS IT DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Motorola Science Cup

Zapraszamy wszystkie polskie szkoły średnie o dowolnym profilu do wzięcia udziału w konkursie z wiedzy IT. Szkołę mogą reprezentować jedna lub więcej pięcioosobowych drużyn.

 

Celem konkursu “Motorola Science Cup” jest popularyzacja Technologii Informacyjnych oraz nauk ścisłych - w szczególności informatyki, logiki, matematyki i fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Dowiedz się więcej na science-cup.plEliminacje - Etap I
(do 15.11.2020)

Sprawdzian wiedzy ogólnej z zakresu IT oraz nauk ścisłych.

Eliminacje - Etap II
(do 31.03.2021)

Zadania z programowania o zróżnicowanym poziomie trudności

II LO

24.09.2020 07:58

„O czym rozmawiają Sobiescy?”

Konkurs na Instagramie dla uczniów szkół podstawowych i średnich

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza do udziału w konkursie pt:. „O czym rozmawiają Sobiescy?”

Wykorzystując portret króla Jana III w otoczeniu rodziny i sięgając do informacji dostępnych na stronie Pasażu Wiedzy, trzeba ułożyć opowieść „ O czym rozmawiają Sobiescy”. Można dołączyć także komiksowe dymki, podpisy, rysunki, malunki - technika dowolna! Historia powinna składać się z maksymalnie 10 kadrów. Praca powinna zostać sprawdzona przez dorosłego opiekuna grupy, np. nauczyciela.

Informacje szczegółowe na stronie:

https://www.wilanow-palac.pl/o_czym_rozmawiaja_sobiescy.html

II LO

24.09.2020 07:36

TYDZIEŃ WYZWAŃ GANDALFA

Wydawnictwo Gandalf organizuje Tydzień Wyzwań Gandalfa / maraton pełen nagród.

Codziennie można zdobywać atrakcyjne nagrody oraz kody rabatowe na najlepszą literaturę i gry.

Zachęcam uczniów do udziału.

Szczegóły na stronie wydawnictwa.

https://www.facebook.com/events/241815607236621/

II LO

21.09.2020 04:09

OGÓLNOPOLSKI KONKURS dla uczniów o zainteresowaniach technicznych

Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pn. „Elektronika – by żyło się łatwiej”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Fundacji TEANO.

Informacja jest dostępna również na stronie: http://konkurs.aei.polsl.pl

II LO

18.09.2020 03:49

Olimpijskie Koło Informatyczne

W ramach Olimpijskiego Koła Informatycznego
https://youtu.be/JEA93UBHyFQ?t=8
uczymy programowania, przygotowujemy do konkursów informatycznych każdego nastolatka w wieku 10 - 19 lat
* bezpłatnie
* bez względu na miejsce zamieszkania
* przez Internet

Czytaj więcej >>

II LO

123