• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
  Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1 % na wybraną przez Państwa organizację. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % na rzecz Stowarzyszenia Traugutt dla Przyszłości, które od lat z pieniędzy uzyskanych z 1 % finansuje stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły borykających się z ciężką sytuacją ekonomiczną.
  Im większa ilość wpłat, tym większa dla Stowarzyszenia możliwość wspierania uczniów zdolnych. Im więcej wpłat tym większa ilość uczniów, którzy dostaną stypendium.

  Dzięki Waszym wpłatom Drodzy Państwo może odmienić się los uczniów, którzy na pewno na taki akt dobroci zasługują.
  Bardzo prosimy o przyłączenie się do naszej akcji i wpłacenie 1 % podatku na

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:    51 1050 1142 1000 0023 2886  7342

  Z góry dziękujemy, Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości

29.09.2020 08:28

Programowanie i Olimpiada Informatyczna - zdalnie, od podstaw, bezpłatnie

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów na bezpłatne, zdalne zajęcia Olimpijskiego Koła Informatycznego z
Programowania: https://youtu.be/zN3CApegsSY?t=952
Przygotowania do Olimpiady: https://youtu.be/qVgwgwmozcs?t=4498

Można jeszcze dołączyć!
https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Wystarczy zapisać się na newsletter by być na bieżąco informowanym o zajęciach:
https://oki.org.pl/newsletter.php

Za nami pierwsze zajęcia:
Programowanie: - Zadanie Serce: https://oki.org.pl/serce/
Przygotowanie do Olimpiady - Zadanie Park: https://oki.org.pl/park/

Zapraszam na kolejne spotkania gdzie będziemy uczyć się programować, odkrywać, ulepszać!
Programowaniehttps://youtu.be/CMasYTVhIjQ
Przygotowanie do Olimpiady: https://youtu.be/_Od96pPXxJQ

A także do zabawy!
Quiz - Program generujący ładny rysunek
https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2706383532960557
-
Quiz - Jak rusza się gąsienica?
https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2708359819429595
-
Quiz - Zapowiedz zajęć algorytmika od podstaw Skład
https://www.facebook.com/2247317372200511/posts/2709886889276888

Dołącz do przygody na całe życie!
https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Każdy nastolatek jest zaproszony!
Daniel Olkowski
kontakt@oki.org.pl

II LO

29.09.2020 08:26

Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica"

Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica"

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie oraz Astronomia Nova ogłaszają  Międzynarodowy konkurs "Ars Astronomica" jego X edycję. Jest to konkurs dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne, fotograficzne związane z astronomią.  Max. rozmiar prac plastycznych musi zmieścić się w sześcianie o boku 70 cm. Fotografie w rozmiarach: 30x30, 30x40, 30x45 cm. Prace muszą być trwale opisane: imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły z adresem pocztowym w tym poczty elektronicznej.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 23 Października 2020 r. do godz. 15:00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Zdobywców Przestworzy" w Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-211 Częstochowa z dopiskiem  konkurs "Ars Astronomica". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada br.

Regulamin wraz wymaganymi zgodami znajduje się w załączniku i na stronie http://www.kino-sferyczne.pl/ oraz https://sp1.czest.pl/

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele fizyki.

II LO

29.09.2020 08:25

PROJEKT STYPENDIALNY "ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY"

Ogłoszono VI edycję programu stypendialnego "Śląskie. Inwestujemy w talenty". 

Termin naboru został ustalony na okres od 28 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Jeśli spełniasz kryteria do otrzymania stypendium zgłoś się do wychowawcy klasy. https://efs-stypendia.slaskie.pl/


Ustala się następujące kryteria obowiązkowe:


Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
c) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:
a) uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe;
b) posiadanie w roku szkolnym 2019/2020 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
c) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

◄ Wniosek o przyznanie stypendium,

◄ Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2019/2020,

◄ Oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

§ 1 pkt 15 Przedmioty kluczowe – przedmioty matematyczne, przyrodnicze, językowe, ICT (w tym nauczane dwujęzycznie), tj.:

1) matematyka;

2) przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia, fizyka (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda;

3) języki obce nowożytne;

4) przedmioty ICT.

WIĘCEJ INFORMACJI: http://efs-stypendia.slaskie.pl/

II LO

28.09.2020 12:09

VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Biblioteka w oczach czytelnika"

Okręgowa Sekcja  Bibliotekarska  ZNP  w  Katowicach  serdecznie zaprasza uczniów   szkół   podstawowych i   ponadpodstawowych  do uczestnictwa w VII  Wojewódzkim  Konkursie  Fotograficznym  dla  Uczniów "Biblioteka  w  oczach  czytelnika" pod  patronatem pani  Jadwigi  Aleksandry  Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

 

Więcej informacji na stronie:

https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/2020/09/vii-wojewodzki-konkurs-fotograficzny.html

II LO

28.09.2020 07:29

XII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim

Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:

 

http://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/09/xii-wojewodzki-konkurs-poetycki-pamieci.html

II LO

24.09.2020 09:13

KONKURS IT DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Motorola Science Cup

Zapraszamy wszystkie polskie szkoły średnie o dowolnym profilu do wzięcia udziału w konkursie z wiedzy IT. Szkołę mogą reprezentować jedna lub więcej pięcioosobowych drużyn.

 

Celem konkursu “Motorola Science Cup” jest popularyzacja Technologii Informacyjnych oraz nauk ścisłych - w szczególności informatyki, logiki, matematyki i fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Dowiedz się więcej na science-cup.plEliminacje - Etap I
(do 15.11.2020)

Sprawdzian wiedzy ogólnej z zakresu IT oraz nauk ścisłych.

Eliminacje - Etap II
(do 31.03.2021)

Zadania z programowania o zróżnicowanym poziomie trudności

II LO

24.09.2020 07:58

„O czym rozmawiają Sobiescy?”

Konkurs na Instagramie dla uczniów szkół podstawowych i średnich

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza do udziału w konkursie pt:. „O czym rozmawiają Sobiescy?”

Wykorzystując portret króla Jana III w otoczeniu rodziny i sięgając do informacji dostępnych na stronie Pasażu Wiedzy, trzeba ułożyć opowieść „ O czym rozmawiają Sobiescy”. Można dołączyć także komiksowe dymki, podpisy, rysunki, malunki - technika dowolna! Historia powinna składać się z maksymalnie 10 kadrów. Praca powinna zostać sprawdzona przez dorosłego opiekuna grupy, np. nauczyciela.

Informacje szczegółowe na stronie:

https://www.wilanow-palac.pl/o_czym_rozmawiaja_sobiescy.html

II LO

24.09.2020 07:36

TYDZIEŃ WYZWAŃ GANDALFA

Wydawnictwo Gandalf organizuje Tydzień Wyzwań Gandalfa / maraton pełen nagród.

Codziennie można zdobywać atrakcyjne nagrody oraz kody rabatowe na najlepszą literaturę i gry.

Zachęcam uczniów do udziału.

Szczegóły na stronie wydawnictwa.

https://www.facebook.com/events/241815607236621/

II LO

21.09.2020 04:09

OGÓLNOPOLSKI KONKURS dla uczniów o zainteresowaniach technicznych

Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pn. „Elektronika – by żyło się łatwiej”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Fundacji TEANO.

Informacja jest dostępna również na stronie: http://konkurs.aei.polsl.pl

II LO

18.09.2020 03:49

Olimpijskie Koło Informatyczne

W ramach Olimpijskiego Koła Informatycznego
https://youtu.be/JEA93UBHyFQ?t=8
uczymy programowania, przygotowujemy do konkursów informatycznych każdego nastolatka w wieku 10 - 19 lat
* bezpłatnie
* bez względu na miejsce zamieszkania
* przez Internet

Czytaj więcej >>

II LO

123