• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

Galeria

Data dodania: 10.06.2013 05:27

Dzień sportu 2013

Data dodania: 05.06.2013 06:23

W Ogrodzie Doświadczeń

Data dodania: 28.05.2013 13:08

Festyn Caritas w Olsztnie

Data dodania: 18.05.2013 14:12

Majówka Trauguciaków we Włoszech

Data dodania: 16.05.2013 12:13

Epoka Traugutta

Data dodania: 10.05.2013 13:11

61. rajd rowerowy Traugutt Bikers Team

Data dodania: 30.04.2013 09:10

Wycieczka kl. IA i IF do Krakowa

Data dodania: 29.04.2013 07:07

Postudniówkowo, przedmaturalnie

Data dodania: 27.04.2013 07:06

Pożegnanie klas III

Data dodania: 25.04.2013 18:06

Nowe komputery do pracowni informatycznej

Data dodania: 24.04.2013 07:05

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu 2013

Data dodania: 19.04.2013 07:04

W Traugucie honorowo krew oddawali

123456

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!