• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Galeria

Data dodania: 28.04.2010 07:31

Rekiny w Warszawie

Data dodania: 28.04.2010 07:30

2d i 2f w Warszawie

Data dodania: 28.04.2010 07:29

Emmerich 2010 cz. 1

Data dodania: 27.04.2010 07:35

Autoprezentacje w IF

Data dodania: 27.04.2010 07:34

70 lat później

Data dodania: 27.04.2010 07:33

Chorzów 2010

Data dodania: 27.04.2010 07:32

W Hiszpanii

Data dodania: 26.04.2010 07:36

Czy chemia może być ciekawa?

Data dodania: 25.04.2010 07:37

Hasta la vista, España!

Data dodania: 24.04.2010 07:37

Traugutt otworzył się dla gimnazjalistów

Data dodania: 21.04.2010 07:38

Śniadanie czas zacząć!

Data dodania: 20.04.2010 07:40

Spieszmy się kochać ludzi ...

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!