• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Galeria

Data dodania: 11.12.2010 22:21

Wicemistrzostwo!

Data dodania: 09.12.2010 22:23

A Erudytą Roku 2010 jest...

Data dodania: 09.12.2010 22:22

Siedem rund za nami

Data dodania: 08.12.2010 22:24

Pierwsza „a” na lodowisku czyli… "paraolimpiada" na Sobieskiego

Data dodania: 07.12.2010 22:26

Ho ho ho!

Data dodania: 07.12.2010 22:25

Pomagacie? Pomagamy!

Data dodania: 06.12.2010 22:28

Siatkarskie mikołajki

Data dodania: 02.12.2010 22:29

Wolontariusze są wśród nas

Data dodania: 01.12.2010 22:30

Walka o podium

Data dodania: 01.12.2010 22:29

Światowy dzień walki z AIDS

Data dodania: 30.11.2010 22:32

Kubeł zimnej wody

Data dodania: 29.11.2010 22:34

Reanimowany, reanimowana

Pierwsza 234567 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!