• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Galeria

Data dodania: 26.10.2011 08:39

Debata przedwyborcza

Data dodania: 25.10.2011 08:38

Siatkówka chłopców. Traugutt vs. Samochodówka.

Data dodania: 25.10.2011 08:37

III Mistrzostwa Traugutta w Scrabble. Runda I.

Data dodania: 24.10.2011 08:36

IIIB na Jurze

Data dodania: 24.10.2011 08:35

Kosz chłopców. Traugutt vs. Ekonomik.

Data dodania: 24.10.2011 08:34

Kosz dziewcząt. Traugutt vs. Słowacki

Data dodania: 11.10.2011 21:39

Szczypiornistki

Data dodania: 06.10.2011 22:18

Dyskoteka

Data dodania: 05.10.2011 16:01

Wielka wbita do bufetu!

Data dodania: 04.10.2011 21:39

Lekkoatleci na start!

Data dodania: 02.10.2011 09:18

29. raz na trasie

Data dodania: 29.09.2011 21:17

Wymiana z Niemcami AD 2011

123456

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!