• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Galeria

Data dodania: 24.02.2014 16:24

Postudniówkowa sesja w Traugucie

Data dodania: 23.02.2014 11:58

Studniówka 2014

Data dodania: 21.02.2014 17:55

Próba generalna przed studniówką

Data dodania: 20.02.2014 10:35

Dzień Patrona 2014

Data dodania: 18.02.2014 18:44

Jestem bardzo zadowolony czyli spotkanie z 1D

Data dodania: 12.02.2014 18:46

Chłopcy na piątkę

Data dodania: 21.01.2014 18:49

4. Turniej w Fifę

Data dodania: 18.01.2014 18:47

Zimowe szaleństwa

Data dodania: 14.01.2014 18:50

XXII WOŚP w Traugucie

Data dodania: 10.01.2014 18:52

Warsztaty artystyczne w IA

Data dodania: 22.12.2013 13:11

Jingle bells! Jingle bells!

Data dodania: 19.12.2013 09:08

Wykład nt transplantacji

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!