04.10.2021 08:53

KONKURS „Opowieści Starego Rynku”

Marek Podgórski

04.10.2021 08:45

Ogólnopolski konkurs dla uczniów o zainteresowaniach technicznych

Na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pn. „Elektronika – by żyło się łatwiej” , Jest to  inicjatywa mająca na celu zintensyfikowanie działań na rzecz budowania innowacyjnych środowisk na terenie Polski i inicjowania projektów w obszarze B+R wspieranych przez podmioty realizujące zadania m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego. Organizatorzy konkursu chcą wyróżnić autorów najciekawszych projektów, prezentujących praktyczne zastosowania szeroko pojętej elektroniki.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Fundacji TEANO. Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: http://konkurs.aei.polsl.pl .

e-mail do kontaktu: konkurs_aei@polsl.pl .

Zapraszam do zapoznania się z materiałem informacyjnym:
http://iele.polsl.pl/ie3/index.php/instytut/dla-szkol/291-konkurs-elektronika-by-zylo-sie-latwiej-edycja-2020
https://blog.kamami.pl/elektronika-by-zylo-sie-latwiej-2020-final-ogolnopolskiego-konkursu-za-nami/
https://www.youtube.com/watch?v=0KVHZt6zx_4
https://www.youtube.com/watch?v=MBrI7bxc42E&t=3s

II LO

04.10.2021 08:09

KONKURS ,,ZŁOTE INDEKSY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Integracja – kultura – edukacja”, którego organizatorem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Główną nagrodą w Konkursie jest uzyskanie indeksu na wybrany kierunek: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Animacja kultury, Praca socjalna, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przebieg konkursu obejmuje 2 etapy:
I etap: Uczestnik przygotowuje pracę na wybrany temat (Załącznik nr 2 do Regulaminu, który zmienia się corocznie). Praca może mieć charakter: eseju, pamiętnika, filmu/reportażu, prezentacji itd.
II etap: Rozmowa przeprowadzana z Uczestnikiem przez członków Komisji konkursowej dla kierunku studiów.Chęć udziału w konkursie należy zgłosić pedagogowi szkolnemu.
Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału z konkursie.

Marek Podgórski

04.10.2021 06:00

Św. Mikołaj na Kresach

 

Nasz szkoła już po raz kolejny bierze udział w akcji charytatywnej Św. Mikołaj na Kresach, organizowanej przez towarzystwo patriotyczne Kresy. Akcja polega na zbiórce słodyczy z długim terminem ważności dla polskich dzieci mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Prosimy, aby każda klasa ufundowała taką paczkę. Termin zbiórki do 22.10.21.

prof. Agnieszka Frej

II LO

01.10.2021 06:15

XXIX Olimpiada Informatyczna

Jak wystartować w OI?

  1. 18 października 2021 r. zarejestruj się w Systemie Informatycznym Olimpiady (SIO)
  2. przeczytaj treść zadań – zadania z I etapu XXIX Olimpiady Informatycznej pojawią się na stronie SIO 18 października 2021 r.
  3. napisz programy rozwiązujące te zadania – patrz np. przykładowe programy rozwiązujące kilka bardzo prostych zadań
  4. wyślij rozwiązanie przez SIO i sprawdź, jak zadziałało na przykładowych testach

Przed wzięciem udziału w zawodach warto zapoznać się z przepisami Olimpiady, przede wszystkim z Zasadami organizacji zawodów oraz Ustaleniami technicznymi bieżącej edycji Olimpiady (dostępny jest też pełny Regulamin Olimpiady).

Zawody Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół średnich (oraz młodsi).

https://oi.edu.pl/l/jak_zaczac/

https://www.youtube.com/user/olimpiadainf

https://szkopul.edu.pl/

II LO

123

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!