04.02.2014 07:18

Konkurs na "LOGO" Kampanii "Ćwicz umysł i ciało - bezpiecznie"

Konkurs na LOGO Kampanii „Ćwicz umysł i ciało – bezpiecznie” (trwa od 4.02.2014 r. do 14.03.2014 r.)
Regulamin  »»
Zgłoszenie do konkursu – załącznik nr 1  »»
Oświadczenie – załącznik nr 2  »»

Marek Podgórski

04.02.2014 07:15

Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Europea organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas najwyższych programowo w danym typie szkoły ponadgimanazjalnej, zainteresowanych tematyką.

Dla zwycięzców przewidziano uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym na prestiżowe studia I stopnia na kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, prowadzone w Instytucie Europeistyki WDiNP na Uniwersytecie Warszawskim. Laureaci Konkursu wyłonieni spośród najlepszych finalistów, uzyskają maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnymi po spełnieniu pozostałych warunków formalnych zostają przyjęci na studia w Instytucie Europeistyki WDiNP UW.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na stronie Instytutu  Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.europeistyka.uw.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Daniluk
Instytut Europeistyki
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Marek Podgórski

01.02.2014 19:38

Let me be your Valentine

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich Trauguciaków do korzystania z Poczty Walentynkowej.

>> Róże

Jeśli chcesz, aby dowlona osoba ze szkoły została obdarowana przez amorki w Walentynki, 14 lutego, różą, bądź bukietem róż z bilecikiem o dowolnie skomponowanej przez Ciebie treści, to do 12 lutego skontaktuj się z Piotrem Szymą, bądź Martą Czają z SU. Całkowity koszt wysłania jednej róży to 5 zł. Zapewniamy pełną anonimowość!

>> Walentynki

Jeśli chcesz przesłać komuś z Traugutta walentynkę, to wrzuć ją do specjalnie przygotowanej przez SU skrzyni. (Skrzynia do 13 lutego będzie znajdowała się na portierni przy wejściu do szkoły)

Jeśli chciałbyś przekazać komuś większą paczkę - bombonierkę/prezent - przekaż ją do prof. Marka Podgórskiego. Do paczki dołącz liścik z imieniem, nazwiskiem oraz klasą adresata.

Jeśli nie jesteś uczniem Traugutta i nie możesz osobiście skontaktować się w kwestii zakupu róży/osobiście wrzucić walentynki do skrzyni to skontaktuj się z SU mailowo pod adresem: samorzad@traugutt.net lub piotr.szyma@traugutt.net

Piotr Szyma

01.02.2014 09:49

Ważne zmiany

Informujemy, że od dnia 3 lutego 2014r. obowiązują zmienione zapisy w statucie szkoły.

1. Rozdział V § 17 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ocena zachowania zostaje obniżona za:
5.1. Nieusprawiedliwioną nieobecność
5.1.1. O 1 stopień za 5-14 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)
5.1.2. O 2 stopnie za 15-24 godzin (uczeń może otrzymać ocenę:  dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)
5.1.3. O 3 stopnie za 25-34 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: poprawną, nieodpowiednią lub naganną)
5.1.4. O 4 stopnie za 35 -44 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: nieodpowiednią lub naganną)
5.1.5. O 5 stopni za więcej niż 44 godziny (uczeń otrzymuje ocenę naganną)
5.2. Łamanie regulaminu pracowni i szkoły.
5.3.  Spóźnienia
5.3.1. Trzy spóźnienia są równoznaczne jednej godzinie nieusprawiedliwionej.

2. W „Procedurze postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów” dodano po wyrazie „papierosów” - (w tym e-papierosów).

3. W Rozdziale III § 9 p. 11 – „W trosce o dobre samopoczucie i zdrowie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających” po słowach „zakaz palenia papierosów” dodano (w tym e-papierosów).

4. W Rozdziale VII § 25 dodano punkt 3 w brzmieniu:
Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi.

Od nowego semestru korekcie uległ plan lekcji.

II LO

1234

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 2
  • Wt
  • 18
  • Śr
  • 9
  • Czw
  • 21
  • Pt
  • 19