• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

Jutro imieniny obchodzi: prof. Chmielewska Małgorzata

Pojutrze imieniny obchodzi: ks. Woźniak Mariusz

19.11.2020 07:53

Konkurs Filmowy „Pozytywne Społeczeństwo”. Do wygrania iPhone SE (2020) i inne nagrody.

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu „Pozytywne Społeczeństwo”.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu trwającego od 1 do 5 minut, dotyczącego profilaktyki przemocy, agresji, przestępczości i uzależnień. Mogą go zgłaszać zespoły od 2 do 5 osób, złożone z młodzieży w wieku 14-18 lat. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu i powstać przy zachowaniu obowiązujących zasad epidemicznych. Filmy można przesyłać do 29 listopada do godziny 23:59, za pośrednictwem formularza na stornie www.pozytywnespoleczenstwo.pl

Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody. Każdy członek zespołu otrzyma iPhona SE (2020), a członkowie zespołów zajmujących pozostałe miejsca na podium iPhony 7 (za zajęcie 2 miejsca) oraz instaxy Mini 11 (za zajęcie 3 miejsca).
Zapraszamy do śledzenia profilu: https://www.facebook.com/Pozytywne-Społeczeństwo-1724286897680854
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.pozytywnespoleczenstwo.pl
Zapraszamy do udziału oraz przekazywania informacji o konkursie!

Zespół Fundacji Action-Life

Marek Podgórski

16.11.2020 18:54

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego – nie bądź bierny i zagłosuj!

Drodzy Uczniowie!

Od 16 listopada rozpoczyna się  internetowe głosowanie na projekty do realizacji w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na decyzję mamy ponad tydzień.
Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu miasta Częstochowy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy i mieszkanki. W tym roku do dyspozycji jest 9 468 489 złotych.
Dlaczego warto zagłosować?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!
Kto może wziąć udział?
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec i mieszkanka Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
Jak głosować?
- Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przy użyciu darmowego kodu SMS. Z jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody - po jednym dla każdej z 2 osób.
- Głosujące mieszkanki i mieszkańcy oddają głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
- W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.
-Wszystkie projekty poddane pod głosowanie znajdują się na platformie www.konsultacje.czestochowa.pl w zakładce "Przeglądaj zadania".
- Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla projektów zadań o charakterze dzielnicowym.
- Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
- Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania w aplikacji internetowej do głosowania.
- Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, skontaktuj się z Administratorem internetowej platformy do głosowania: 34 370 74 97.
- Dla ułatwienia - Link do spotu z instrukcją głosowania: https://www.youtube.com/watch?v=B3COcEKRngY

Źródła informacji: www.czestochowa.pl, https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/projekty

II LO

16.11.2020 08:31

Techniki nauki

Dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.

Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem.

Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

Marek Podgórski

13.11.2020 08:51

Stypendia szkolne

W ramach współpracy w realizacji pomocy w postaci materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczenie do szkoły oryginałów faktur imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.) od wszystkich wnioskodawców kwalifikujących się do pomocy w postaci stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. wynosi 200,00 , a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

Faktury należy dostarczyć do szkoły do 3 grudnia 2020r.

MOPS informuje, że:
1. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły, o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego, natomiast w przypadku dodatkowych zajęć sportowych oraz o charakterze edukacyjnym, wyrównawczym, wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka oraz okres uczestnictwa na zajęciach.
2. poniesienie kosztu oraz uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga opisu i poświadczenia przez szkołę.
3. w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną.
4. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2020/2021 w II semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od września 2020 r. do grudnia 2020 r.,
- abonament internetowy – od września 2020 r. do grudnia 2020 r. ,
- imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły – od września 2020 r. do grudnia 2020 r.
5. faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.
6. miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. wynosi 200,00 zł

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i  rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń: długopisem, piórem, zakreślaczem kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2 , pokój nr 20, tel. 34 372 42 20: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7,30 do 15,30, we wtorki w godz.  od 7,30 do 16,00, w piątki w godz.  od 7,30 do 15,00.

Marek Podgórski

12.11.2020 10:49

Złote Warsztaty" przygotowujące do konkursu "O złoty indeks Politechniki Śląskiej".

https://rekrutacja.polsl.pl/zlotewarsztaty/


Warsztaty i konkurs skierowany jest do najzdolniejszych uczniów, którzy mogą być zainteresowani studiami na Politechnice Śląskiej, a stawką indeks wstępu na wybrany kierunek na naszej uczelni.

https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska/

II LO

11.11.2020 18:27

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zaprasza do startu w zawodach XXVIII Olimpiady Informatycznej

Szanowni Państwo,
już tylko dwa tygodnie zostały do zakończenia I etapu XXVIII Olimpiady Informatycznej. Uczniowie mają jeszcze szanse wystartować w zawodach. Rejestracja jest otwarta, trwa cały czas aż do końca I etapu, w portalu SIO2. Rozwiązania można zgłaszać przez SIO2 do 23 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Dokumentacja dotycząca zawodów znajduje się na naszej stronie internetowej www.oi.edu.pl.

Na naszym kanale YouTube dostępne jest webinarium "Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej i jak testować rozwiązania?". Na tym kanale pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf/videos można też znaleźć omówienia zadań z poprzednich edycji Olimpiady, które mogą pomóc Uczniom w starcie w naszej Olimpiadzie.

Bardzo prosimy o przekazanie Uczniom informacji o naszej Olimpiadzie, zachęcenie Uczniów do obejrzenia webinarium oraz omówień zadań z poprzednich edycji Olimpiady, może to zmotywuje Ich do startu w naszych zawodach.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Monika Kozłowska-Zając
koordynator Olimpiady Informatycznej
-----------------------------------------------------------------------------------
Olimpiada Informatyczna finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

II LO

09.11.2020 07:31

Kursy przygotowawcze do matury onlinie

Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury online z biologii, chemii, fizyki, informatyki (poziom rozszerzony) oraz matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony).
Kursy obejmują 15 tygodni. 
Harmonogramy zajęć dostępne są w każdym z kursów.

Rozpoczęcie zajęć od 16 listopada 2020 r.
Uczestnik/czka może wziąć udział w więcej niż jednym kursie.

Wymagana rejestracja na każdy kurs osobno.
Kursy będą przeprowadzone na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej
www.e-learning.pcz.pl
Szczegóły znajdziecie tutaj  https://pcz.pl/pl/studenciak/kursy

Marek Podgórski

06.11.2020 10:58

Zapraszamy do udziału w Konkursie GEEK!

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza ogólnopolski Konkurs GEEK

Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe pod honorowym patronatem MEN w dwóch kategoriach, na:

I. Scenariusz (w postaci zbioru ekranów, algorytmu lub opisu gry) lub

II. Gra (w postaci demo, prototypu lub pełnej gry)

Konkurs GEEK wymaga pracy zespołowej w drużynach od 2 do 5 uczniów w wieku od10 lat oraz 2 nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel informatyki) i obejmuje:

2 etapy:

 • Lokalny (wojewódzki)
 • Ogólnopolski (centralny)

3 poziomy:

 • Podstawowy (szkoły podstawowe)
 • Średni (szkoły średnie i technika)
 • Wyższy (uczelnie – pierwszy rok)

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a wartościowe nagrody ufundowane przez firmę SAMSUNG zostaną wręczone podczas uroczystych obchodów

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego połączonych z obchodami Jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Już ruszyły zapisy!

Zapraszamy Państwa do rejestracji i zgłaszania swoich zespołów.

Wszelkie informacje na temat konkursu oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie https://mlodzi.pti.org.pl/

II LO

04.11.2020 18:58

Wybory do samorządu uczniowskiego instrukcja głosowania

W najbliższy piątek w godzinach 11:00 do 15:00 będzie można zagłosować na swojego kandydata do samorządu uczniowskiego. Głosujecie będąc zalogowani na konto uczniowskie na office.com (dane do logowania takie same, jak do Teams).

 

Link do głosowania:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HdkJgAy1qkqsGW5TwfFFtO70L5BhAV5Kn0CvzV26NctUMTZTWTFFWVBUNlVTSDFMUTQ2OFo0NFRQQy4u

II LO

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 8
  • Wt
  • 2
  • Śr
  • 18
  • Czw
  • 9
  • Pt
  • 21