• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

02.06.2020 12:43

Traugutt zaprasza kandydatów

Marek Podgórski

01.06.2020 08:33

Pomagamy maturzystom 2020. On-line!

Dobrze poinformowani mniej się denerwują – ta uniwersalna zasada ma zastosowanie szczególnie w tym roku. Wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku będą przystępować do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń on-line dedykowanych tegorocznym maturzystom i kandydatom na studia.

3 czerwca 2020 r.  o godzinie 13.30 na stronie studia.gov.pl rozpocznie się wirtualny Dzień Maturzysty. Pytań dotyczących przebiegu egzaminów, zdarzeń losowych, wglądów w wyniki i odwołań od nich, zawsze jest wiele. Sytuacja maturzystów 2020 jest jednak szczególnie skomplikowana, egzaminy odbywają się w nietypowym terminie spowodowanym pandemią. Rodzą się zatem wątpliwości i obawy związane z rekrutacją na studia, która w tym roku rozpocznie się dopiero w sierpniu.

Młodzi ludzie przystępujący do matury w tym trudnym roku będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o zasadach egzaminów, harmonogramie, prawach i obowiązkach zdających. Dostaną te informacje z najlepszego źródła – od dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne.

Natomiast od 22 do 26 czerwca na platformie studia.gov.pl zaplanowaliśmy Kierunkowskaz Kariery, czyli cykl prezentacji kierunków studiów i zawodów, który ułatwi dokonanie optymalnego wyboru ścieżki dalszego kształcenia.

Harmonogram Kampanii Studia 2020

Wirtualny Dzień Maturzysty 3 czerwca 2020 (środa) w godzinach 13.30-16.30

Kierunkowskaz  Kariery 22-26 czerwca 2020  (poniedziałek-piątek) w godzinach 12.00-17.00

22 czerwca (poniedziałek) - Kierunki medyczne i o zdrowiu

23 czerwca (wtorek) - Kierunki techniczne

24 czerwca (środa) - Kierunki humanistyczne

25 czerwca (czwartek) - Kierunki społeczne i ekonomiczne

26 czerwca (piątek) – Kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze

Sesje uczelni cieszących się największym zainteresowaniem wśród kandydatów 7-10 lipca 2020 (wtorek-piątek) w godz. 12.00-17.00

7 lipca (wtorek) – Dzień uniwersytetów

8 lipca (środa) – Dzień uczelni technicznych

9 lipca (czwartek) – Dzień uczelni medycznych

10 lipca (piątek) – Dzień uczelni niepublicznych

Giełda Wolnych Miejsc

Dwa wrześniowe spotkania online oraz na bieżąco aktualizowana lista ciągle otwartych możliwości.

Marek Podgórski

31.05.2020 19:45

Rekrutacja 2020 - prezentacja klasy IA

MATURA MIĘDZYNARODOWA W TRAUGUCIE

Droga Absolwentko i Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej !

Czy słyszałaś/słyszałeś już o programie Matury Międzynarodowej ,a  dokładniej International Baccalaureate Diploma Programme ?

W kilku słowach pragniemy przybliżyć dlaczego warto się nim zainteresować.

Program matury międzynarodowej to oferta dla uczniów zdolnych, ambitnych, ale także pełnych entuzjazmu i inwencji. Realizacja programu daje prawdziwą szansę odkrywania własnych możliwości, otwarcia się na innych, uczy skutecznej organizacji pracy oraz interdyscyplinarnego analizowania problemów.

W II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie program mają szansę realizować uczniowie oddziału międzynarodowego. Właściwy program International Baccalaureate Diploma Programme realizowany jest od klasy trzeciej. Jednak już w klasie pierwszej i drugiej  nauka w oddziale międzynarodowym oparta jest zarówno na  podstawie programowej dla szkoły średniej, ale także na programach autorskich dzięki czemu uczniowie są lepiej przygotowywani do realizacji programu matury międzynarodowej w kolejnych latach. Oprócz języka angielskiego uczniowie  realizują także program autorski z przedmiotu Sposoby Zdobywania Wiedzy, który jest prowadzony w klasie pierwszej i drugiej w języku angielskim. Przedmiot ten stanowi wprowadzenie do realizacji przedmiotu Teoria Wiedzy, który jest obowiązkowym komponentem w programie matury międzynarodowej. Pozostałe programy autorskie realizowane w klasie pierwszej i drugiej w oddziale międzynarodowym obejmują twórcze rozwinięcie podstawy programowej z takich przedmiotów jak język polski, historia oraz geografia. Pod koniec klasy drugiej uczeń oddziału międzynarodowego, pod opieką nauczycieli, a w szczególności koordynatora programu, dokonuje wyboru przedmiotów maturalnych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami na przyszłość. W klasie drugiej uczeń kończy naukę przedmiotów, które nie zostały przez niego wybrane w programie Matury Międzynarodowej (IBDP).

Cały program nauczania w oddziale międzynarodowym oparty jest na filozofii, której fundamentalną zasadą jest holistyczna edukacja i wykształcenie młodego człowieka na obywatela świata, którego cechują takie cechy jak kreatywność, otwartość, poczucie własnej wartości, chęć poszerzania własnych horyzontów oraz wrażliwość i troska o bliźnich. Założenia programowe stanowią kompromis pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację, a nauczaniem ogólnym. Uczeń oddziału międzynarodowego poznaje zróżnicowane sposoby zdobywania informacji oraz uczy się wykorzystywać zdobytą wiedzę. Duża ilość zajęć warsztatowych z przedmiotów naukowo-ścisłych (tzw. nauki eksperymentalne) rozwija umiejętności ucznia w zakresie samodzielnej pracy nad projektami i badaniami naukowymi. Podczas zajęć stosowane są metody aktywizujące zachęcające do krytycyzmu poznawczego. Program ten daje przywilej nauki w małych i silnie zmotywowanych grupach, gdyż uczniowie sami dokonują wyboru przedmiotów, których się uczą !

Wszystkie przedmioty od klasy trzeciej  prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem języka polskiego i języków obcych. Uczeń oddziału międzynarodowego wybiera (przed zakończeniem nauki w klasie drugiej) przedmioty, których będzie się uczył przez kolejne dwa lata w ramach realizacji właściwego programu matury międzynarodowej czyli IB Diploma Programme. Uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Ponadto, szczególną rolę w programie odgrywają obowiązkowe komponenty takie jak Teoria Wiedzy (TOK) ,program wychowawczy (CAS), oraz Extended Essay (Praca dyplomowa). Komponenty te stanowią sedno edukacji IB Diploma Programme zapewniając wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez kształtowanie postawy refleksyjnej wobec wszelkiej dostępnej wiedzy (TOK), wyrobienie prospołecznej postawy, kształtowanie rozwoju fizycznego i duchowego młodego człowieka (CAS) oraz rozwijanie umiejętności badawczych (Extended Essay). Ponadto, zewnętrzny i anonimowy system sprawdzania egzaminów maturalnych według tych samych kryteriów na całym świecie jest w pełni obiektywny i oferuje wszystkim uczniom równe szanse podczas aplikacji na rodzime i zagraniczne uczelnie.

DLACZEGO WARTO MIEĆ DYPLOM IB ?

Obecnie ponad 1000 wyższych uczelni w wielu krajach świata uznaje międzynarodową maturę, czyli International Baccalaureate, w tym te najbardziej prestiżowe (Cambridge, Oxford, Yale, Harward). W Polsce matura IB traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości. Wiele uczelni oferuje korzystny przelicznik ocen IB na tradycyjne polskie procenty, co ułatwia uczniom aplikację na studia w kraju.  Obecnie program IBDP realizuje ponad 1400 szkół na świecie. W Polsce program oferowany jest od ponad 25 lat i obecnie realizuje go  ponad 40 szkół w całym kraju-zarówno publicznych jaki prywatnych należących do prestiżowej grupy autoryzowanych szkół tzw. IB World Schools.

Wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w oddziale międzynarodowym w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie zostali fachowo przeszkoleni podczas szkoleń organizowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO). Dzięki odbytym szkoleniom, nauczyciele są bardzo dobrze zaznajomieni z filozofią programu IB, znają wymogi przedmiotowe, szczegółowe kryteria oceniania egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

Masz prawdziwą okazję uczyć się tego samego i w taki sam sposób jak Twoi koledzy i koleżanki ze szkól IB  na całym świecie na przykład  w Nowym Yorku, Londynie, Sydney czy też Tokio. Nie przegap tej szansy !

Do zobaczenia w naszej szkole !  Serdecznie Zapraszamy !

Koordynator programu

Tomasz Muskała (tomasz.muskala@traugutt.net)

II LO

31.05.2020 17:20

Rekrutacja 2020 - prezentacja klasy IB

Klasa IB: biol–chem-mat

W dobie pandemii widzimy, jakie zagrożenia pojawiają się na świecie i jak ważne jest, abyśmy umieli sobie z nimi radzić. Biologia i chemia odgrywają w tym kluczową rolę- umiejętność leczenia chorób, tworzenia nowych leków, pomoc innym. Bez matematyki te dziedziny nauki nie istnieją.

Jeśli planujesz studiować kierunki medyczne lub przyrodnicze, to ten profil jest właśnie dla Ciebie! W tej klasie będziesz mieć możliwość rozwijania zainteresowań związanych z biologią i chemią. Dzięki matematyce nauczysz się analizować wyniki, wyciągać wnioski, planować pracę. Profil ten zapewni Ci dobry start na oblegane i nowoczesne kierunki studiów: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, dietetyka, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia i wiele innych.

Zapraszamy do IILO!

Agnieszka Gospodarek

II LO

31.05.2020 16:52

Rekrutacja 2020 - prezentacja klasy IC

Klasa IC: mat-fiz/mat-fiz inf

Uczniowie z grupy CI będą się uczyć trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Są to: matematyka, fizyka, informatyka, a uczniowie z grupy CP: matematyki i fizyki.

Nauka przedmiotów matematyczno-informatycznych stwarza możliwość rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi oraz doskonalenia umiejętności logicznego myślenia w teorii i praktyce, a także programowania. Nasza szkoła współpracuje z Politechniką Częstochowską. Młodzież uczestniczy w zajęciach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. organizowane są wycieczki przedmiotowe  i zajęcia laboratoryjne, podczas których uczniowie samodzielnie poznają niezwykły świat fizyki oraz przekonują się, że nauka tego przedmiotu jest fascynująca, pożyteczna oraz bardzo przyjemna.

Jeśli fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, jesteś dociekliwy i chcesz zrozumieć prawa rządzące naszym światem, a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach technicznych i politechnicznych
studiując m.in.:  mechanikę, ekonomię,  mechatronikę, elektronikę, telekomunikację, robotykę, fizykę teoretyczną, fizykę jądrową, fizykę doświadczalną, aeronautykę i kosmonautykę, matematykę, matematykę komputerową,  matematykę w finansach, grafikę komputerową, informatykę, zarządzanie, architekturę, wzornictwo przemysłowe, budownictwo.

Zobacz prezentację klasy.

II LO

31.05.2020 13:55

Rekrutacja 2020 - prezentacja klasy ID

Klasa ID: mat-geo-wos

Klasa mat-geo-wos pomoże Ci spełnić marzenia. Jeżeli myślisz o pracy w terenie,  kontaktach z ludźmi, a przy tym wymagającej rzetelności i skupienia, możesz wybrać geodezję i kartografię. Jeśli interesuje Cię natura, ochrona przyrody, możesz wybrać          np. oceanologię, ochronę środowiska, nawigację czy inżynierię środowiska. Zainteresowania matematyczne możesz zrealizować w handlu, turystyce, rekreacji lub stosunkach międzynarodowych. Czekają na Ciebie także studia ekonomiczne lub społeczne, transport    i logistyka związane z  rynkami krajowymi i zagranicznymi.

To oczywiście tylko część możliwości. Wszystkie te kierunki  zapewnią Ci dobrze płatną pracę, spełnienie marzeń i satysfakcję.

Wybierz mat-geo-wos, a świat stanie przed Tobą otworem.

II LO

31.05.2020 11:58

Rekrutacja 2020 - prezentacja klasy IE

Klasa IE: pol-hist-wos.

W dzisiejszych czasach, szczególnie teraz, w dobie pandemii, zaczynamy dostrzegać, że ludzkość zagubiła się w pogoni za nowym, lepszym światem, za światem materialnym, za pieniądzem… Jako ludzkość zapomnieliśmy w tym pędzie o człowieku. Zapomnieliśmy o jego potrzebach, uczuciach, problemach. To właśnie nauki humanistyczne kształtują w młodym człowieku wrażliwość na inne osoby. Pozwalają dostrzec konieczność empatii, czułości i dobroci. To także nauki humanistyczne kształtują w młodym człowieku tak ważne w dzisiejszym świecie kompetencje miękkie - czyli cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne, które decydują o tym, jak się zachowujemy, dogadujemy z innymi ludźmi czy też organizujemy swoją naukę i pracę.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, których interesuje historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Poświęcając się tym przedmiotom, będą mogli w przyszłości studiować tak ważne dziś kierunki jak prawo, socjologia, psychologia, filozofia oraz wszelkie inne nauki humanistyczne. Serdecznie zapraszamy.

Grzegorz Bojanek

II LO

27.05.2020 08:39

Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej

W zakładce RODO znajduję się klauzula informacyjna "Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej".

II LO

25.05.2020 14:45

Zajęcia WF w IILO

ramach zajęć wychowania fizycznego, uczniowie biorą udział w rywalizacji sprawnościowej określonej poniższym regulaminem. Aktywność w rywalizacji zostanie nagrodzona.
W rywalizacji nie biorą udziału uczniowie posiadający semestralne lub roczne całkowite (sala + basen) zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego.

Regulamin czytaj

I tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

II tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

III tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

IV tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

V tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

VI tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

 

 

-  VII tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

-  VIII tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

-  IX tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

-  X tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

 

 

Tygodniowy harmonogram rywalizacji II LO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

PRZYSIADY

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

POMPKI

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

DESKA

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

PADNIJ - POWSTAŃ

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

NOŻYCE

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

II LO

20.05.2020 09:55

Nowe terminy rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5.

do  12 czerwca 2020 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kl. IA)

25.06.2020 godz. 12.00

II termin1) 9.07.2020 godz.12.00

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

29 czerwca 2020 godz. 10:00

13 lipca 2020 godz. 10.00 (dla II terminu)

7.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

9.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia  2020 r.

11.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 sierpnia 2020 r.

14.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20  sierpnia 2020 r.

15.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

16.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

18.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

1) II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Marek Podgórski

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!