• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
  Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1 % na wybraną przez Państwa organizację. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % na rzecz Stowarzyszenia Traugutt dla Przyszłości, które od lat z pieniędzy uzyskanych z 1 % finansuje stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły borykających się z ciężką sytuacją ekonomiczną.
  Im większa ilość wpłat, tym większa dla Stowarzyszenia możliwość wspierania uczniów zdolnych. Im więcej wpłat tym większa ilość uczniów, którzy dostaną stypendium.

  Dzięki Waszym wpłatom Drodzy Państwo może odmienić się los uczniów, którzy na pewno na taki akt dobroci zasługują.
  Bardzo prosimy o przyłączenie się do naszej akcji i wpłacenie 1 % podatku na

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:    51 1050 1142 1000 0023 2886  7342

  Z góry dziękujemy, Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości

Pojutrze imieniny obchodzą: prof. Frukacz Agnieszka, prof. Gospodarek Agnieszka

20.01.2021 09:37

Godziny pracy biblioteki szkolnej.

Od dnia dzisiejszego do odwołania biblioteka szkolna będzie czynna:

- wtorek w godzinach 7.30 - 14.30

- piątek w godzinach 9.30 - 14.30

II LO

20.01.2021 09:37

Konsultacje z nauczycielami

Szanowni Rodzice
w dniu 26.01.2021r w godzinach 17.30- 18.30 będą odbywały się konsultacje z nauczycielami. Kontakt możliwy w tym czasie poprzez zamieszczenie informacji w dzienniku elektronicznym, mailowy przez służbową pocztę szkolną lub inną formę po ustaleniu jej z nauczycielem.
Dyrekcja szkoły

II LO

19.01.2021 18:55

Podstawy programowania i podstawy prawa – filmy edukacyjne dla uczniów

Podstawy programowania

Wśród materiałów przygotowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy znalazły się filmy dotyczące podstaw programowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzą je doświadczeni eksperci, naukowcy i znawcy programowania. 
Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do udziału w wirtualnym warsztacie, który prowadzi Maciej Kowalski. Wspólnie z uczniami bawi się on językiem Scratch i krok po kroku tworzy różne obiekty w świecie kultowego Minecrafta.

https://www.youtube.com/watch?v=fgFwpQZYfio

Starszych uczniów zapraszamy do objerzenia warsztatów dotyczących podstawowych metod numerycznych w Javie (algorytm Euklidesa, funkcje rekurencyjne, bisekcja, metoda Newtona). Zajęcia prowadzi dr inż. Piotr Kowalski. Na przykładzie Javy pokazuje działanie podstawowych konstrukcji programistycznych, takich jak instrukcje warunkowe, pętle czy funkcje.

https://www.youtube.com/watch?v=bOPXdykpPT8

Dla uczniów szkół podstawowych zostały przygotowane także filmy dotyczące podstaw programowania mikrokontrolerów (wprowadzenie do platformy Arduino) oraz wstępu do analizy danych z internetu z językiem Python. Pierwszy z warsztatów, który poprowadzi dr Bartosz Krajnik, to kompilacja najważniejszych informacji niezbędnych do rozpoczęcia przygody z programowaniem mikrokontrolerów.

https://www.youtube.com/watch?v=hr1Z-xyv7mo

Z kolei w filmie dotyczącym wstępu do analizy danych z internetu z językiem Python (na podstawie materiałów dr. inż. Jarosława Drapały) uczniowie dowiedzą się, jak z wykorzystaniem prostych narzędzi języka Python można analizować duże zbiory danych, pochodzących np. z internetu. Prowadzący, dr inż. Dariusz Gąsior, objaśnia najważniejsze elementy związane z programowaniem w Pythonie i przedstawia podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, filtrowaniem i wizualizacją danych.

https://www.youtube.com/watch?v=prZY3F6UWS0

O jednym z najciekawszych wyzwań współczesnej technologii, jakim jest sztuczna inteligencja, opowiada mg inż. Sylwia Majchrowska. Z filmu uczniowie dowiedzą się, jak w prosty sposób w języku Python można skonstruować własny model rozwiązujący pozornie prosty problem – rozróżnienia psa od ciastka na podstawie zdjęć. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży znającej podstawowe struktury programistyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=N8fxWXUJXyI

Podstawy prawa

Uczniów, którzy interesują się prawem, zachęcamy do obejrzenia dwóch wykładów. Pierwszy z nich dotyczy pojęcia, istoty oraz genezy państwa, jak też pojęcia prawa oraz jego relacji z innymi normami postępowania. W materiale zostało omówione także miejsce konstytucji w hierarchii źródeł prawa. Wykład prowadzi dr hab. Bogumił Szmulik

https://www.youtube.com/watch?v=5VLDSDAwnOU

Drugi z wykładów dotyczy podstaw prawa karnego oraz prawa cywilnego. Prowadzi go dr Krzysztof Szczucki. W części dotyczącej prawa karnego prowadzący omawia funkcje prawa karnego oraz zasady postępowania w sprawach nieletnich. Z kolei z części dotyczącej prawa cywilnego przybliża kwestie dotyczące praw konsumentów oraz podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego.

https://www.youtube.com/watch?v=E8ibf9NfAjY

II LO

18.01.2021 09:35

Szkoła Marzeń

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z sytuacją pandemii, przyszło nam spędzać ferie zimowe w sposób nietypowy. Częstochowa proponuje uczniom z naszego Subregionu interesujący konkurs podczas e – ferii.

 

Zapraszamy uczniów częstochowskich szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy i całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do wybudowania swojej szkoły marzeń w MINECRAFT! Dziś, od godziny 14:00 – regulamin i formularz będą dostępne na stronie: www.zawodowaczestochowa.pl - czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Oto link do zaproszenia:

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2477342695906647

 

Zabawa i konkurs będą także okazją do zapoznania się z ofertą częstochowskich szkół technicznych i branżowych, a cały projekt promuje piosenka nagrana przez rapera pochodzącego z Częstochowy – Piotrka „Dzikera” Chrząstka: https://www.youtube.com/watch?v=mjPT00t2cY4&t=87s również zapraszamy do udostępniania.

 

W imieniu Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka zapraszam młodzież do udziału w konkursie MINECRAFT i do zapoznania się z ofertą częstochowskich szkół technicznych i branżowych:

 

https://www.facebook.com/matyjaszczyk.krzysztof/posts/2826870214202408

 

II LO

11.01.2021 19:56

Komunikat dla maturzystów

Dla zdających, którzy złożyli do 30 września 2020 r. deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego, w 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną1 muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Jeśli uczeń / absolwent zadeklarował chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpi, na świadectwie będzie miał wpisane 0%.

Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:
1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
2. otrzymał poniżej 30% punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).


Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

O sposobie dokonania korekty w deklaracjach wstępnych – informacje zostaną przekazane po feriach.

[1] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.

II LO

08.01.2021 20:04

Szkoła w MINECRAFT!

Zapraszamy uczniów częstochowskich szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy i całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do wybudowania swojej szkoły marzeń w MINECRAFT! Dziś, od godziny 14:00 – regulamin i formularz będą dostępne na stronie: www.zawodowaczestochowa.pl - czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Oto link do zaproszenia:

https://www.facebook.com/watch/?v=2477342695906647 proszę o

udostępnianie także na swoich profilach fb.

Zabawa i konkurs będą także okazją do zapoznania się z ofertą częstochowskich szkół technicznych i branżowych, a cały projekt promuje piosenka nagrana przez rapera pochodzącego z Częstochowy – Piotrka „Dzikera” Chrząstka: https://www.youtube.com/watch?v=mjPT00t2cY4&t=87s również zapraszamy do udostępniania.

W imieniu Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka zapraszam młodzież do udziału w konkursie MINECRAFT i do zapoznania się z ofertą częstochowskich szkół technicznych i branżowych:

https://www.facebook.com/matyjaszczyk.krzysztof/posts/2826870214202408

Zapraszam do zamieszczenia informacji na stronach powiatów i gmin oraz do udostępniania w mediach społecznościowych.

Wszelkie pytania proszę kierować do Częstochowskiego Centrum Obsługi Inwestora: Anna Tymoshenko – kierownik COI, tel. 605 313 604.

Pozdrawiam serdecznie

II LO

05.01.2021 20:32

Ferie z TVP

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu!

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy”

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Polecam również serwis: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa

II LO

23.12.2020 17:47

24.12.2020 Informacje o godzinach funkcjonowania szkoły.

W dniu 24.12.2020r szkoła będzie czynna w godzinach od 7.30 do 13.00.

Dyrekcja szkoły

II LO

18.12.2020 12:02

Zawodowa Częstochowa-zaproszenie do udziału w konkursie

KONKURS NA PROJEKT WIZUALIZACJI

BUDYNKU CENTRUM EDUKACYJNEGO PRZYSZŁOŚCI

w CZĘSTOCHOWIE

Gmina Miasto Częstochowa

ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Częstochowie na stworzenie wizualizacji budynku/kompleksu budynków szkoły, która byłaby – w mniemaniu uczniów – miejscem idealnym do zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz stawiania pierwszych kroków na swojej ścieżce zawodowej. Centrum edukacyjne to nic innego jak szkoła przyszłości – nowoczesna i przyjazna, bez barier architektonicznych i niewykluczająca kogokolwiek. Niechaj wyobraźnia naszych uczniów wyznaczy granice…

Celem Konkursu jest stworzenie wizualizacji budynku przyszłości w Częstochowie. Budynek ma pełnić funkcje edukacujno – naukowe i zapewnić młodym ludziom optymalne warunki rozwoju społecznego i klimat dla rozwijania umiejętności oraz komptencji. Budynek powinien spełniać standardy zasad zrównoważonego rozwoju z naciskiem na bycie budynkiem ekologicznym. Poza funkcją szkolną – salami do nauki i laboratoriami -  istotną częścią kompleksu powinny być obiekty spędzania czasu wolnego, baseny, korty tenisowe, galeria sztuki, etc.

Stworzone przez uczniów Centrum Edukacyjne będzie podstawą do dalszych działań częstochowskich uczniów w świecie rzeczywistości wirtualnej w ramach najnowszego projektu przygotowywanego przez miasto.

Jury Konkursu składa się z przedstawicieli miasta:

- Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM

- Sławomir Stolarski – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej UM

- Anna Tymoshenko – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora UM

Jury wyłoni najlepszy projekt, którego autor/autorzy otrzymają nagrodę ufundowaną przez Centrum Obsługi Inwestora.

Wymagania techniczne

Wizualizacja w formie elektronicznej: w programie graficznym lub – w przypadku wersji malarskiej lub rysunkowej – skan, powinna zostać przesłana do Urzędu Miasta Częstochowy na adres: zawodowiec@czestochowa.um.gov.pl

Termin i forma składania projektów:

Projekty należy przesłać do 4 stycznia 2021 roku do godziny 15:30

II LO

07.12.2020 18:37

Zaproszenie do międzynarodowego konkursu online w pisaniu na klawiaturze!

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Interinfo Polska we współpracy z Chorwackim Stowarzyszeniem Stenografów organizuje projekt, w ramach którego odbędzie się międzynarodowy konkurs w pisaniu na klawiaturze pod nazwą Christmas Typing Challenge.
Konkurs ma formułę meczu i odbędzie się w dniu 19 grudnia 2020 br.

Rejestracja do konkursu, panel treningowy i sam konkurs odbędzie się na platformie: konkursy-interinfo.pl
Uczestnicy mogą rejestrować się indywidualnie bądź za pośrednictwem nauczyciela, który utworzy drużynę szkolną na platformie konkursowej.
Każdy z uczestników będzie miał do przepisania dwa teksty, każdy w czasie 10 minut. Do klasyfikacji będzie brany pod uwagę lepszy tekst.
Koszt uczestnictwa w konkursie – 5 zł.

Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym pod adresem: konkursy-interinfo.pl/terms/regulamin.pdf

W ramach opisywanego projektu zostanie także zorganizowane webinarium dla nauczycieli i uczestników: "Czy to, co tutaj robimy jest ważne? Obsługa klawiatury, a współcześnie wykonywane zawody".
Webinarium odbędzie się w dniu zawodów, tj. 19 grudnia br. o godz. 10:30.
Wykład wygłosi aktualny mistrz świata w Korekturze tekstu - Krystian Wawrzynek. Głos zabierze także nauczycielka z Chorwacji (uczy m.in. pisania na komputerze).

Uczestnicy konkursu oraz uczestnicy webinarium otrzymają stosowne dyplomy potwierdzające udział w tym międzynarodowym projekcie.
Zapisy na webinarium oraz wszelkie pytania prosimy zgłaszać na: stowarzyszenie@interinfopolska.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie oraz webinarium!

Pozdrawiamy,
Stowarzyszenie Interinfo Polska

II LO

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 22
  • Wt
  • 16
  • Śr
  • 27
  • Czw
  • 17
  • Pt
  • 6