24.05.2019 17:29

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ALCHEMIK

Miło mi poinformować o sukcesach, jakie odnieśli uczniowie naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK. Oto wyniki, jakie uzyskali w kolejności według liczby zdobytych punktów:

1. Jakub Nowak klasa III B wynik bardzo dobry
2. Bartłomiej Lipecki klasa III B wyróżnienie
3. Jacek Kowalski klasa III B wyróżnienie
4. Natalia Rosińska klasa II B wyróżnienie
5. Mateusz Białek klasa II C wyróżnienie
6. Paulina Wojciechowska klasa II C wyróżnienie
7. Andrzej Domański klasa III B wyróżnienie
8. Zofia Klimasz klasa III B wyróżnienie
9. Michał Sobczyk klasa II C wyróżnienie
10. Szymon Sznober klasa II B wyróżnienie
11. Maria Mak klasa II C wyróżnienie
12. Dawid Krawczyk klasa II B wyróżnienie
13. Szymon Szlęzak klasa II B wyróżnienie
14. Julia Sobel klasa II B wyróżnienie
15. Jakub Morawiec klasa II B wyróżnienie
16. Martyna Nocoń klasa II B wyróżnienie
17. Mikołaj Noszczyk klasa I B wyróżnienie
18. Maciej Jabłoński klasa I B wyróżnienie
19. Bartłomiej Bebak klasa II B wyróżnienie
20. Marlena Smok klasa I B wyróżnienie
21. Natalia Pluta klasa II B wyróżnienie
22. Julia Mrzewa klasa II C wyróżnienie
23. Mateusz Zalasiński klasa II B wyróżnienie

Wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

prof. Agnieszka Adryjańska-Mroczek

II LO

22.05.2019 16:38

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Znamy wyniki Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Wyróżnienia otrzymali uczniowie:

Łukasz Rogalski 1d
Kamil Ciesielski 1e
Martyna Wróbel 1d
Natalia Jakubska 1f
Dominik Szczypiór 2e
Wojciech Pawlik 2e
Mateusz Skuza 2e
Andrzej Domański 3b

Serdecznie wszystkim gratulujemy.

II LO

20.05.2019 16:51

Konkurs Geo-Planeta PLUS

Oto długo oczekiwane przez uczestników wyniki konkursu Geo-Planeta PLUS.
Do konkursu przystąpiło 7  uczniów z naszej szkoły. Oto wyniki, jakie uzyskali w kolejności według liczby zdobytych punktów:

 1. Karolina Kaleta klasa II d wynik bardzo dobry
 2. Paulina Juszczyk klasa II d wyróżnienie
 3. Rozalia Ligocka klasa f wyróżnienie
 4. Julia Janus klasa I f wyróżnienie
 5. Laura Koch klasa II d wyróżnienie
 6. Bartosz Olszewski klasa I c wyróżnienie
 7. Patrycja Moskalik klasa II d wyróżnienie

Wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

II LO

20.05.2019 16:48

Olimpiada Geograficzna

Miło nam poinformować o sukcesie uczestników Olimpiady Geograficznej. Zarówno Tomasz Radecki uczeń klasy III d jak i Martyna Wróbel uczennica klasy I d zostali finalistami tegorocznej jej edycji. Ponadto Tomasz Radecki wraz z zespołem zajął trzecie miejsce w grze terenowej i został wyróżniony za najlepszą część opisową gry. Oto garść wspomnień uczestników:
"W dniach 11-14.04.2019 wzięliśmy udział w zawodach finałowych kolejnej, już czterdziestej piątej, edycji Olimpiady Geograficznej, które odbyły się w Kołobrzegu. Każdy dzień naszego pobytu został wypełniony przez organizatorów co do sekundy. Już po przyjeździe i zakwaterowaniu uczestniczyliśmy w wykładach przygotowujących nas do udziału w miejskiej grze terenowej, w której musieliśmy  wykazać się nie tylko umiejętnością obserwacji, analizy i syntezy, ale i korzystania    z systemu GIS. W kolejnym dniu przystąpiliśmy do najważniejszej, pisemnej części zawodów - trzech sprawdzianów z całości wiedzy geograficznej, a po południu uczestniczyliśmy w grze terenowej. W oczekiwaniu na wyniki części pisemnej olimpiady udaliśmy się na badania terenowe na trasie Marina Kołobrzeg-Niechorze-Trzęsacz-Jezioro Turkusowe oraz wzgórza Zielonka i Gosań na wyspie Wolin. Szkoda, że w poznawaniu piękna wybrzeża towarzyszyły nam chłód oraz silny wiatr. Po powrocie zgromadziliśmy się w auli  I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu oczekując w napięciu informacji o kwalifikacji do części ustnej zawodów, która miała wyłonić laureatów olimpiady i jeszcze istotniejszej, czy wszyscy uczestnicy zawodów pisemnych pokonali wymagany próg punktowy i zostali jej finalistami. Tym razem tak się stało, komunikat przedstawiciela Komitetu Głównego został przyjęty niekończącymi się oklaskami. Osiągnęliśmy cel - zwolnienie z matury z geografii ze 100-procentowym wynikiem oraz ułatwienie rekrutacji na studia."

II LO

20.05.2019 16:46

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Miło nam poinformować o sukcesie uczennicy Pauliny Juszczyk z klasy II d. Paulina przystąpiła do etapu finałowego olimpiady z zakresu geografii i geologii i uzyskała tytuł laureata Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Tym samym zapewniła już sobie indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Serdecznie gratulujemy Paulinie wspaniałej postawy i sukcesu rekrutacyjnego.

II LO

18.05.2019 09:00

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Traugucie

Marek Podgórski

13.05.2019 18:07

Kontrola autokarów

Pismo KM Policji do organizatorów wypoczynku czytaj

II LO

10.05.2019 09:33

II transza stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019za okres od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. W związku z powyższym MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła skan pisma Nr SUŚ.ZWDM.5401.467.2019.1.AF z dnia 25.04.2019r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dotyczącego terminu dostarczenia *oświadczeń* wnioskodawców oraz *faktur i rachunków imiennych* wnioskodawców, którzy na podstawie decyzji administracyjnej korzystają z pomocy w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 528,00 zł oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć stosowne *oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej* rodziny w szkole do której uczęszcza uczeń.
Wspomniane *oświadczenie* jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego. Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć w szkole oryginały imiennych faktur i rachunków dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie do 20 maja 2019r.
Informujemy ponadto:
1. Z uwagi na ulgi wprowadzone  Zarządzeniem nr 2483.2018 z dnia 7 czerwca 2018r. Prezydenta Miasta Częstochowy nie będą uwzględniane faktury dotyczące kosztów przejazdu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych zameldowanych na terenie miasta Częstochowy,
2. Zgodnie z załączonym wykazem wydatków w roku szkolnym 2018/2019 w II semestrze obowiązują imienne  faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. – wg. wykazu wydatków kwalifikowanych,
- abonament internetowy – od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. 
Faktury dostarczone  w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00

Marek Podgórski

18.04.2019 17:21

Bezpłatny obóz technologiczny dla dziewczyn w Estonii

Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z Ambasadą Stanów Zjednoczonych pragnie zaprosić uczennice szkoły na bezpłatny wyjazd na obóz WiSci Camp do Tallina, organizowany przez fundację GirlUp. Mamy do zaoferowania 20 miejsc dla dziewczyn w wieku 15-18 lat, które są zainteresowane informatyką, nowymi technologiami i naukami ścisłymi.
Obóz w Tallinie odbędzie się w dniach 14-27 lipca. Koszty związane z pobytem oraz dojazdem zostaną pokryte przez organizatorów. Wyjazd będzie niesamowitą okazją do zdobycia nowych umiejętności między innymi z programowania czy robotyki, zaplanowania ścieżki rozwoju oraz przede wszystkim poznania wielu ciekawych osób o podobnych zainteresowaniach. W obozie wezmą udział dziewczyny z Estonii, Litwy, Gruzji i USA, a także z Polski. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim.
Na zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie głównego organizatora:www.girlup.org/wisci
Wszelkie pytania, czy wątpliwości proszę kierować na adres: n.pomian@perspektywy.pl
Bianka Siwińska
Redaktor naczelna miesięcznika "Perspektywy"

II LO

10.04.2019 07:59

Zmiana terminu

W związku ze strajkiem nauczycieli informujemy, że zaplanowane na 12 i 13 kwietnia Dni Otwarte odbędą się w terminie późniejszym. O nowej dacie poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Marek Podgórski

Pierwsza 345678 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 23
  • Wt
  • 26
  • Śr
  • 25
  • Czw
  • 3
  • Pt
  • 13