• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

19.02.2021 09:35

Konkurs plastyczno-cyfrowy – Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym.
Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Polska, w trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG, ma do wykorzystania ponad 809 mln euro. Z pieniędzy tych finansowane będą projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. Poprzez organizację konkursu dla szkół we współpracy z  państwowym instytutem badawczym NASK , środki te możemy wykorzystać również na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych  techniką cyfrową, poświęconych Funduszom Norweskim i EOG oraz ich państwom darczyńcom.

Konkurs rusza 20 stycznia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów.

Prace należy zgłaszać w terminie do 31 marca 2021 roku poprzez formularz na stronie otymsiewie.pl. Tam też dostępne są wszystkie informacje o konkursie.

Organizatorem konkursu „O tym się wie” jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o Funduszach Norweskich i EOG na stronie: eog.gov.pl .

II LO

18.02.2021 08:40

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Eko - Planeta" ogłosił wyniki tegorocznej XVI edycji Konkursu.
W kategorii  "Żak" wśród szkół ponadpodstawowych uczennica:

*Patrycja Krzechki została laureatem I miejsca w kraju
*Nikola Świerczyńska uzyskała bardzo dobry wynik
Wyróżniono prace indywidualne następujących uczennic:
*Amelia Szpigiel
*Anna Kożuch
*Weronika Swodczyk
*Wiktoria Jelonek
*Paulina Adamus
*Zuzanna Misiukiewicz

Wszystkie nagrodzone uczennice reprezentowały klasę 2B

*Nasza szkoła zespołowo zajęła I miejsce w kraju wśród szkół ponadpodstawowych.
W ubiegłym roku było podobnie, a więc mamy mocną drużynę ekologiczną.
Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym uczennicom.

Szkolny Organizator Konkursu - Jarosław Skrzypczyk

II LO

17.02.2021 08:30

Nauka w liceum za granicą

Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach prywatnych, zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół.  Od kandydatek i kandydatów wymaga się otwartości, chęci samorozwoju i pracy na rzecz innych, dojrzałości i odporności na wyzwania związane z pobytem w szkole z internatem w innym kraju. Zgłaszać się mogą uczniowie bez względu na sytuację materialną, orientację, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową.

W 2021 roku Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi osobny konkurs o miejsca w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • w przypadku aplikowania o stypendium w szkołach prywatnych – być urodzonym pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 31 lipca 2005 r.;
 • uzyskać średni wynik egzaminu gimnazjalnego dla części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej minimum 70% lub średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego oraz matematyki minimum 75%;
 • znać języka angielski;
 • posiadać udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość uczniów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

Termin aplikowania o stypendium w szkołach prywatnych – 28 lutego 2021 r.

https://www.uwc.org.pl/kandydaci_kwalifikacje-2021_szkoly-prywatne.htm

Fundator:

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Marek Podgórski

10.02.2021 10:05

Propozycja dla Maturzystów

Oficjalny przedstawiciel  Uniwersytetów w DaniiHolandii i Wielkiej Brytanii - zaprasza na SPOTKANIE  INFORMACYJNE  dla klas maturalnych, w trybie  on-line. Prezenter przedstawi możliwości studiowania za granicą, zasady rekrutacji, terminy składania aplikacji, a także możliwości finansowania studiów, poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek. Doradztwo edukacyjne jest całkowicie bezpłatne.

Czas trwania prezentacji - około 30 minut.

Proponowany  termin: Luty  2021 r.  Zainteresowanych udziałem proszę o kontakt (za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

W załączniku wykaz partnerskich uczelni.

Marek Podgórski

10.02.2021 09:50

Spotkanie dla rodziców

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
wychowawcy klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Prosimy o poinformowanie

rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych


o możliwości uczestniczenia w spotkaniu

17.02.2021r. (środa) o godz. 16.00

prowadzonym przez specjalistę psychologa ZPPP w Częstochowie

p. Renatę Przytulską

pt. Powszechne używanie urządzeń mobilnych
jako szansa lub zagrożenie dla więzi rodzinnych i międzyludzkich

Spotkanie jest prowadzone w ramach projektu

Częstochowa wolna od przemocy

realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans,

Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia

pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie.

Poniżej został umieszczony link do spotkania

 

 

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcejOpcje spotkania

Marek Podgórski

08.02.2021 08:57

Stanisław 2. w okręgu, 4. w Polsce

Mimo pandemii Covid-19 w Chorzowie w dniu 06.02.2021 odbyły się zawody okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej. Z ogromną radością pragnę poinformować, że uczeń naszej szkoły, Stanisław Karpiński (klasa 2H) zajął II miejsce w okręgu śląskim i IV miejsce w kraju na 2091 uczestników zgłoszonych do udziału w zawodach. Gratulujemy Stanisławowi umiejętności i wiedzy geograficznej oraz wytrwałości w dążeniu do celu, trzymamy kciuki za udział w zawodach centralnych, wieńczących start w olimpiadzie.

Beata Puchalska

Marek Podgórski

26.01.2021 10:48

Zapraszamy na darmowe warsztaty z programowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych! Akcja pod patronatem ORE! Odebrane

Szanowni Nauczyciele,

już 30 stycznia startują darmowe warsztaty “Koduj z Gigantami”, na które wciąż trwają zapisy.

Już po raz ósmy zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w darmowych zajęciach z programowania!

Gorąco zachęcamy do przekazania informacji swoim uczniom i szkołom. 
Honorowi Patroni wydarzenia


Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz włodarze miast, w których odbędą się warsztaty.Pobierz obrazkiW tym roku warsztaty będą się odbywać w terminach 30.01. - 14.02. stacjonarnie w 30 miastach Polski.

Oprócz warsztatów stacjonarnych, uczniowie mają możliwość zapisu na interaktywne zajęcia online, które będą prowadzone w małych grupach.

“Koduj z Gigantami” to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które jest doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o programowaniu i lepszego startu w przyszłość, a także bardziej świadomego korzystania z nowych technologii.

Warsztaty “Koduj z Gigantami” to połączenie dużej dawki wiedzy ze świetną zabawą. W ich trakcie dzieci już od 7 roku życia mogą spróbować własnych sił w programowaniu i zacząć tworzyć własne gry czy aplikacje.Program zajęć dopasowany jest odpowiednio do grupy wiekowej:

 • uczestnicy 7 - 9 lat: SCRATCH, MINECRAFT,
 • uczestnicy 10 - 12 lat: SCRATCH, APP INVENTOR,
 • uczestnicy powyżej 13. roku życia: C#, VISUAL STUDIO.Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy indywidualnie zarejestrować się na stronie: www.kodujzgigantami.pl.

Zapisy już trwają, a liczba miejsc jest ograniczona.

II LO

25.01.2021 09:39

Dzień Kryptologii upamiętniający rocznicę złamania szyfru Enigmy

25 stycznia to Dzień Kryptologii. Święto zostało ustanowione przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku, w 75. rocznicę złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma. 14 grudnia 1932 roku dokonali tego trzej polscy matematycy i kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski.

https://lamaczeszyfrow.pl/


II LO

20.01.2021 11:24

Konkurs plastyczno-cyfrowy dla szkół „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów. Ponadto każda zwycięska drużyna otrzyma nagrody specjalne w postaci drobnego sprzętu IT.

20.01.2021

Wspólnie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zachęcamy do udziału w konkursie na cyfrową pracę plastyczną poświęconą Funduszom Norweskim i EOG. Do kreatywnej zabawy zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zdobądź wiedzę o Funduszach Norweskich i kompetencje cyfrowe!

Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych techniką cyfrową, poświęconych Funduszom Norweskim i EOG oraz ich państwom darczyńcom.

Uczniowie będą musieli zdobyć wiedzę geograficzną, historyczną, społeczną na temat państw darczyńców, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz programów pomocowych.

Atrakcyjne nagrody

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów. Ponadto każda zwycięska drużyna otrzyma nagrody specjalne w postaci drobnego sprzętu IT.

Fundatorem nagród są Fundusze Norweskie i EOG, pochodzące od państw darczyńców – Norwegii, Islandii i Lichtenstein.

Jak zgłosić się do konkursu?

Prace konkursowe należy zgłaszać do 31 marca 2021 r. przez formularz zamieszczony na stronie.

Na stronie konkursu można znaleźć również inspiracje i podpowiedzi konkursowe dotyczące zarówno tematyki, jak i sposobu wykonania pracy oraz regulamin.

Fundusze Norweskie

W trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG Polska ma do wykorzystania ponad 809 mln euro. Z pieniędzy tych finansowane będą projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. W ramach konkursu środki te są wykorzystane również do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.

Organizatorzy i patronat honorowy

Organizatorem konkursu „O tym się wie” jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o Funduszach Norweskich i EOG można znaleźć na stronie.

źródło

II LO

20.01.2021 09:37

Godziny pracy biblioteki szkolnej.

Od dnia dzisiejszego do odwołania biblioteka szkolna będzie czynna:

- wtorek w godzinach 7.30 - 14.30

- piątek w godzinach 9.30 - 14.30

II LO

Pierwsza 345678 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!