• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

Rekrutacja 2021

Zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia na fb

Oferta naboru 2021/2022

Szanowni Kandydaci, Drodzy Rodzice.

Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny.

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

Nauczane języki obce

1A

Klasa przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB /innowacja pedagogiczna/

j. polski,
matematyka,
j. angielski,
historia lub wos

francuski - od podstaw,
niemiecki - tylko kontynuacja

1B

Biologia, chemia, matematyka

j. polski,
matematyka,
biologia,
chemia

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki-kontynuacja

1C

 

Matematyka, fizyka, j. angielski (Cp - pół klasy)

j. polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka lub j. angielski

francuski - od podstaw,
niemiecki - tylko kontynuacja

Matematyka, fizyka, informatyka (Ci - pół klasy)

1D

Geografia, matematyka, angielski

j. polski,
matematyka,
geografia,
j. angielski

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki-kontynuacja

1E

Polski, historia, j. angielski ( Ea - pół klasy)

j. polski,
matematyka,
historia,
j. angielski lub wos

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki-kontynuacja

Polski, historia, WOS (Ew - pół klasy)

 

Klasy ICp i ICi oraz IEa i IEw stanowią całość (są 30-osobowe), z tym że odpowiednie rozszerzenia odbywają się w podziałach na grupy (w klasie C gdy połowa klasy ma rozszerzony j. angielski druga połowa ma rozszerzoną informatykę, w klasie E gdy połowa ma rozszerzony j. angielski, druga część ma rozszerzony WOS).

Traugutt najlepszym liceum w Częstochowie (w ogólnopolskim rankingu)

Sprawdź WYNIKI MATUR w Częstochowie


Rankingi częstochowskich liceów - porównanie szkół

Terminy rekrutacji 2021 (plik pdf)

Co dalej po liceum? Przykładowe kierunki studiów

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!