Rekrutacja 2022

Oferta naboru 2022/2023

Szanowni Kandydaci, Drodzy Rodzice.

Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny.

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

Nauczane języki obce

1A

Klasa przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB /innowacja pedagogiczna/

Strona matury międzynarodowej

j. polski,
matematyka,
j. angielski,
historia lub wos

francuski - od podstaw,
niemiecki - tylko kontynuacja

1B

Biologia, chemia, matematyka

j. polski,
matematyka,
biologia,
chemia

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki-kontynuacja

1C

 

Matematyka, fizyka, j. angielski (Cp - pół klasy)

j. polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka lub j. angielski

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki - tylko kontynuacja

Matematyka, fizyka, informatyka (Ci - pół klasy)

1D

Geografia, matematyka, angielski

j. polski,
matematyka,
geografia,
j. angielski

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki-kontynuacja

1E

Polski, historia, j. angielski ( Ea - pół klasy)

j. polski,
matematyka,
historia,
j. angielski lub wos

francuski - od podstaw,
rosyjski - od podstaw,
niemiecki-kontynuacja

Polski, historia, WOS (Ew - pół klasy)

 

Klasy ICp i ICi oraz IEa i IEw stanowią całość (są 30-osobowe), z tym że odpowiednie rozszerzenia odbywają się w podziałach na grupy (w klasie C gdy połowa klasy ma rozszerzony j. angielski, druga połowa ma rozszerzoną informatykę, w klasie E gdy połowa ma rozszerzony j. angielski, druga część ma rozszerzony WOS).

Rankingi częstochowskich liceów - porównanie szkół

Sprawdź WYNIKI MATUR w Częstochowie

Terminy rekrutacji 2022 (plik pdf)

Traugutt najlepszym publicznym liceum w Częstochowie (w ogólnopolskim rankingu)

Co dalej po liceum? Przykładowe kierunki studiów

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!