Rekrutacja uczniów gimnazjów

Oferta edukacyjna:

Klasa  IE – klasa przygotowująca do matury międzynarodowej, od 2 klasy realizowany jest program matury międzynarodowej (obowiązuje dodatkowo wewnętrzny pisemny sprawdzian kompetencji językowych).
- nauczane języki: angielski i francuski (od podstaw) lub niemiecki kontynuacja
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wos

Klasa IF – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

- nauczane języki:angielski i francuski lub niemiecki (kontynuacja) lub rosyjski**
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa IG:

Gi (grupa 15 osób) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: - matematyka, fizyka, informatyka
Gp (grupa 15 osób) - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : matematyka, fizyka
- nauczane języki: angielski i niemiecki kontynuacja**

- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka lub chemia

Klasa IH – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, WOS
- nauczane języki: angielski i francuski lub niemiecki kontynuacja lub rosyjski**
- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, wos

** W klasie F, G i H - j. niemiecki - wyłącznie grupa kontynuacyjna, w klasie F i H - j. francuski - grupa podstawowa, kontynuacja wyłącznie, jeśli zbierze się 10-osobowa grupa, j. rosyjski - wyłącznie od podstaw.

Regulamin rekrutacji

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 32
  • Wt
  • 36
  • Śr
  • 34
  • Czw
  • 33
  • Pt
  • 35