• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Po zalogowaniu się do Dzienniczka przez przeglądarkę (nie przez aplikację!), w zakładce Uczeń NOWOŚĆ! Dostęp do Office 365 jest podany login na domenie traugutt.onmicrosoft.com oraz hasło do pierwszego logowania na portalu www.office.com . Czyli wchodzimy na stronę office.com, używany loginu oraz hasła podanego w ww. zakładce w dzienniczku. Przykładowy login:

  anowak5@traugutt.onmicrosoft.com

  Jeśli komuś nie działa, to z reguły przez to, że wpisuje na www.office.com swój prywatny e-mail lub też swoje hasło do dzienniczka zamiast własciwej pary login + hasło. Polecam ściągnąć ze strony office.com (lub sklepu na urządzeniu mobilnym) aplikację Teams i z niej korzystać- jest wygodniejsza niż przeglądarkowa wersja. Polecam śledzić zakładkę Kalendarz, bo tam będą pojawiać się zaplanowane lekcje przez nauczycieli. W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się ze szkolnym informatykiem, który może zresetować hasło do teams i wysłać je na podany e-mail.

Erasmus2

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

realizuje projekt przy wsparciu finansowym

Komisji Europejskiej

w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2291

Tytuł projektu: ACTIVE – Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

ACTIVE – Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie

Kwota dofinansowania: 26.240,00 Euro

Ramy czasowe projektu: 01.09.2020 - 30.04.2022

W projekcie biorą udział szkoły z następujących krajów: Bułgaria (koordynator projektu), Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II naszej szkoły. Obejmuje on 4 mobilności i 5 modułów tematycznych:

 

1. How literate are we - statistics and analysis

2. I and the network - negatives / positives

Internet risks. Digital devices in the learning process

3. The media - what do they tell us?

Radio, TV, electronic media. Messages, opinion formation, manipulation

4. Human rights - obligations and responsibilities

5. We can change - active citizenship

 

Przed każdą mobilnością uczniowie będą mieli do wykonania zadania, których wynikami będą mogli się podzielić z kolegami z innych krajów podczas wyjazdów i poprzedzających je spotkań online.

 

Niniejszy projekt ma na celu rozwój cyfrowych kompetencji młodzieży, umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie, selekcjonowania informacji, oddzielania tych prawdziwych od tych fałszywych, wykorzystywanie krytycznego myślenia we wszelkich działaniach. Językiem roboczym projektu jest język angielski, co na pewno zaowocuje wyższymi kompetencjami językowymi biorących w nim udział uczniów.

 

Projekt poszerza również ofertę edukacyjną szkoły i jej prestiż, dając uczniom możliwość poznania innych kultur i religii, promując otwarcie na świat, tolerancję i szacunek wobec innych, tym samym przyczyniając się do ich wszechstronnego rozwoju. Uczniowie biorący udział w projekcie i realizujący jednocześnie program IB będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie dalszej nauki, poszerzając swe perspektywy kształcenia wyższego i swą atrakcyjność na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europejskim.

Doświadczenie zdobyte podczas działań związanych z tym projektem (zarządzanie projektem) niewątpliwie posłuży do realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości, podejmowaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Dla naszych nauczycieli biorących udział w projekcie będzie on okazją do nauki i dzielenia się dobrymi praktykami oraz zdobytą wiedzą z innymi członkami grona pedagogicznego oraz nauczycielami z innych szkół.

Uważamy, że udział w projekcie przyczyni się do rozwoju i wsparcia edukacyjnego naszych wychowanków. Ponadto zmobilizuje i zmotywuje innych nauczycieli do podjęcia podobnych wyzwań i zaowocuje kolejnymi projektami w przyszłości.

A oto link do informacji o Erasmusie z partnerskiej szkoły w Rimini (Włochy):

http://www.liceocesarevalgimigli.edu.it/index.php/progetti-e-attivita/erasmus-ka-02/erasmus-a-c-t-i-v-e

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 17
  • Wt
  • 6
  • Śr
  • 32
  • Czw
  • 36
  • Pt
  • 34