Statut

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów czytaj

Program wychowawczo-profilaktyczny czytaj

Plan rozwoju szkoły czytaj

Program pracy z uczniem zdolnym czytaj

Standardy ochrony małoletnich czytaj

 

Statut II LO (dostępny w Sekretariacie Szkoły i w wersji elektronicznej na stronie BIP)

Przedmiotowe Zasady Oceniana (dostępne w Sekretariacie Szkoły)

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!