• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
  Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1 % na wybraną przez Państwa organizację. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % na rzecz Stowarzyszenia Traugutt dla Przyszłości, które od lat z pieniędzy uzyskanych z 1 % finansuje stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły borykających się z ciężką sytuacją ekonomiczną.
  Im większa ilość wpłat, tym większa dla Stowarzyszenia możliwość wspierania uczniów zdolnych. Im więcej wpłat tym większa ilość uczniów, którzy dostaną stypendium.

  Dzięki Waszym wpłatom Drodzy Państwo może odmienić się los uczniów, którzy na pewno na taki akt dobroci zasługują.
  Bardzo prosimy o przyłączenie się do naszej akcji i wpłacenie 1 % podatku na

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:    51 1050 1142 1000 0023 2886  7342

  Z góry dziękujemy, Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości

Ważne informacje

Wzór opisania teczki

Prosimy pobrać jeden z poniższych plików, wypełnić (najlepiej na komputerze), wydrukować i nakleić na teczkę. (Informację o szkole można wpisać ręcznie, nie wymagamy pieczęci).

- wzór w pliku pdf 

- wzór w pliku word'a


Co powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

Kandydaci składają:
- wniosek o przyjęcie do szkoły tj. wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji
- do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Ustawie Prawo oświatowe (Art. 134; Art. 150.) tj.:

 

- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.10) ),
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (w przypadku rodzin wychowujących troje i więcej dzieci) – wzór

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - wzór

Czego nie powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

- zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (np. kursach językowych), posiadanych umiejętnościach (np. jazdy konnej). Kserokopii rachunków za te kursy/szkolenia również.
- rysunków i innych prac potwierdzających Wasz talent plastyczny
- listów pochwalnych i dyplomów potwierdzających, że byliście (jesteście ;) grzeczni i dobrze się uczycie.


Oto najczęściej zadawane pytania:

Które konkursy są ‘punktowane’ przy rekrutacji?

Punkty za zajęcie wysokiego miejsca w konkursach, zawodach, turniejach etc. mogą być przyznane wówczas, jeśli dana impreza jest wymieniona w osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły oraz w:

Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020. (na dzień 1.02.2021r. jeszcze nie opublikowana)


W czym mam złożyć dokumenty?
- W teczce. Najlepiej białej, sznurowanej.

Czy muszę napisać podanie o przyjęcie do szkoły?
Nie. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły, który po założeniu konta i dokonaniu wyboru szkół oraz klas system automatycznie dla Was przygotuje. Należy go wydrukować, podpisać (przez ucznia oraz przynajmniej przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych) i dostarczyć w teczce do szkoły lub złożyć poprzez system elektronicznej rekrutacji.

W jaki sposób „system” przydziela uczniów do klas?

W bardzo uproszczony sposób można to wyjaśnić następująco. System elektronicznej rekrutacji wylicza każdemu kandydatowi punkty do klasy I wyboru, a następnie szereguje listy wg liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej. Kwalifikuje pierwszą 30 uczniów (jeśli rekrutacja odbywa się do klasy 15, 20 czy 60 osobowej – odpowiednio 15, 20  czy 60 uczniów). Następnie, kandydatom, którzy nie dostali się do klasy I wyboru, wylicza punkty do klasy II wyboru i jeśli są w niej wolne miejsca kwalifikuje podobnie do 30 miejsca. Ale uwaga. Może zdarzyć się tak, że uczeń, który nie dostał się do swojej klasy I wyboru, będzie miał do klasy II wyboru więcej punktów, niż ostatnia osoba na liście z I wyboru do tej klasy. Wówczas, uczeń z II wyboru „spycha” ucznia z I wyboru z tej klasy, ponieważ ma więcej punktów od niego). Ów „zepchnięty” uczeń jest kwalifikowany do swojej klasy II wyboru i jeśli wystarczy mu punktów, zostaje tam zakwalifikowany do przycięcia. Dalej, uczniowie którzy nie zakwalifikowali się do klasy I i II wyboru są przez system kwalifikowani do klasy III wyboru i całość operacji się powtarza aż do rozpatrzenia wszystkich wyborów (o ile wcześniej kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia i nie został „zepchnięty” przez uczniów z większą liczbą punktów).

Takie działanie systemu oznacza, że:
- jeden uczeń może być przyjęty tylko do jednej klasy (a mając wysoką liczbę punktów nie blokuje miejsca innym kandydatom w innych klasach)
- może się zdarzyć tak, że uczeń zostanie zakwalifikowany dopiero do klasy np. z XII wyboru (jeśli do wcześniej wybranych 11 klas nie starczyło mu punktów), dlatego tak ważne jest odpowiednie wybieranie samych klas jak i ułożenie ich w odpowiedniej dla kandydata kolejności 
- jeśli kandydat „przeszarżuje” z wyborami (czytaj – wybierze klasy z bardzo wysokimi progami, a sam będzie ich miał niezbyt dużo), to może nie zostać zakwalifikowany do żadnej klasy (wówczas musi czekać tydzień na informację o wolnych miejscach. Dlaczego tak długo? – bo tyle czasu mają rodzice zakwalifikowanych do przyjęcia uczniów na potwierdzenie woli kontynuowania nauki w danej szkole).

Do ilu szkół mam złożyć dokumenty?

W Częstochowie do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III, będą wiedziały o tym automatycznie z systemu elektronicznej rekrutacji. Jeśli danej szkoły nie ma w systemie elektronicznej rekrutacji (jest np. w innym województwie lub nie uczestniczy w rekrutacji elektonicznej), należy do niej złożyć dokumenty oddzielnie.

Czy klasy w szkołach muszę wybierać po kolei?
Nie. Można wybierać klasy w dowolnej kolejności w obrębie trzech szkół. Nie mniej pamiętaj: kolejność dokonanych wyborów jest bardzo ważna. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że rekrutacja odbywa się do klas, a nie do szkoły. Tzn., dla systemu elektronicznej rekrutacji nie tyle jest ważne, w jakiej kolejności wybierzesz same szkoły, co – w jakiej kolejności ułożysz klasy w obrębie trzech szkół.


Poniżej 2 przykłady, jak można wybierać klasy.
Przykład Nr 1 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonym kierunku kształcenia (w tym przypadku - klasie humanistycznej)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
4 wybór - klasa językowa w szkole I
5 wybór - klasa językowa w szkole II
6 wybór - klasa językowa w szkole III
itd...

Przykład Nr 2 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonej szkole (w tym przypadku - szkole I)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa językowa w szkole I
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
4 wybór - klasa językowa w szkole II
5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
6 wybór - klasa językowa w szkole III

W każdej szkole można wybrać wszystkie klasy.

Komentarz:

Sugeruję, by się jednak zastanowić, czy jest to "szczęśliwe" rozwiązanie. Jeśli np. nigdy nie byłem humanistą, to wybieranie klasy z rozszerzonym programem j.polskiego, historii, wosu czy języka obcego prawdopodobnie nie będzie trafionym wyborem.
Jeszcze dwie sprawy.
1.) Zanim wybierzesz kolejność klas, spójrz na progi punktowe rekrutacji z lat ubiegłych. Jeśli do klas w szkole "A" i "B" trzeba było mieć ok. 130 pkt. a do klasy w szkole "C" wystarczyło 100, to wybierając kolejność "C", "A", "B" szansa dostania się do szkoły "A" lub "B" będzie znikoma (zakładając, że progi punktowe będą zbliżone do lat poprzednich). Szkołę, w której przez ostatnie lata obowiązywały niższe progi warto dać na trzecim miejscu (w tym przypadku sensownym wydaje się wybór "A", "B" "C" lub "B", "A", "C").
2.) Z doświadczenia wiem, że bezpieczniejszym jest wybór dwóch szkół, których próg punktowy wydaje się być w Twoim zasięgu i jednej szkoły o nieco niższych wymaganiach. Dlaczego? Otóż, zdarzały się sytuacje, w których uczniowie wybrali trzy szkoły o niemal identycznych progach punktowych (np. 138 - 140 pkt) i nie znaleźli się na "I listach" nigdzie (bo mieli 137 pkt). Fundowali sobie w ten sposób kilka dni "nerwówki" i bieganie od szkoły do szkoły w poszukiwaniu wolnych miejsc.
(Ale to tylko moje prywatne zdanie, ostateczna decyzja należy do Ciebie).

 
W sprawie matury międzynarodowej zachęcam do kontaktu z koordynatorem programu - prof. Tomaszem Muskałą email: tomasz.muskala@traugutt.net

 

Marek Podgórski
pedagog II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 22
  • Wt
  • 16
  • Śr
  • 27
  • Czw
  • 17
  • Pt
  • 6