• Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów.

 • 01.02.2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie o godzinie 17.30 mamy szansę ponownie pokazać, że bije w nas serce dla „Traugutta”☺ Tym razem Bartek Sieniawski i Paweł Świerczewski wraz z towarzyszącymi im artystami przeniosą nas do rozświetlonego milionem świateł i rozedrganego emocjami Las Vegas- miasta, w którym w ciągu chwili możesz wszystko zyskać i wszystko stracić. Nad projektem czuwa Stowarzyszenie „ Traugutt dla Przyszłości” , a zysk z biletów i aukcji prac plastycznych, jak co roku, zostanie przeznaczony na modernizację kolejnych szkolnych pracowni.

  Bilety w cenie 25 zł. do nabycia od przyszłego tygodnia u wychowawców klas i u p.prof. Agaty Koćwin- Szczepańskiej.

  ZAPRASZAMY!!!

  Stowarzyszenie „ Traugutt dla Przyszłości”

Pojutrze imieniny obchodzi: prof. Chmielewska Małgorzata

Ważne informacje

Zasady rekrutacji pobierz

Zasady rekrutacji do klasy 1f (z maturą międzynarodową realizującą program IBDP) czytaj

Wzór opisania teczki

Prosimy pobrać jeden z poniższych plików, wypełnić (najlepiej na komputerze), wydrukować i nakleić na teczkę. (Informację o gimnazjum można wpisać ręcznie, nie wymagamy pieczęci szkoły).

wzór w pliku pdf 

wzór w pliku word'a 

wzór w pliku  open office'a

 

Uwaga! Teczki nie oklejamy wnioskiem o przyjęcie pobranym ze strony elektronicznej rekrutacji . Należy go włożyć do teczki.

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (w przypadku rodzin wychowujących troje i więcej dzieci) – wzór

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - wzór

 

Co powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

Kandydaci składają:
- wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji, który powinien zawierać wszystkie informacje określone w Ustawie o systemie oświaty Art. 20t. 
- do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Art. 20t. Ustawy o systemie oświaty tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
- życiorys w formie tradycyjnej, nie CV (poniżej wyjaśniamy, co warto napisać w życiorysie),
- 3 zdjęcia legitymacyjne (czytelnie podpisane z tyłu: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania),

 

Czego nie powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?


- zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (np. kursach językowych), posiadanych umiejętnościach (np. jazdy konnej). Kserokopii rachunków za te kursy/szkolenia również.
- rysunków i innych prac potwierdzających Wasz talent plastyczny
- listów pochwalnych i dyplomów od dyrekcji Waszego gimnazjum potwierdzających, że byliście (jesteście ;) grzeczni i dobrze się uczycie.
O tym wszystkim warto napisać w życiorysie.

Oto najczęściej zadawane pytania:

Co to znaczy "życiorys w formie tradycyjnej"?
Prosimy o podanie takich informacji, jakie Państwa zdaniem powinien znać wychowawca np.: zainteresowania kandydata, jego pasje, sukcesy, mocne strony ale też takie, o których zazwyczaj się nie mówi, np. to, że dziecko jest półsierotą, rodzice nie mają stałego zatrudnienia etc. Państwo decydujecie, co Waszym zdaniem powinien wiedzieć wychowawca. (Nie ma "przymusu" ujawniania czegokolwiek).
Życiorys nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

W czym mam złożyć dokumenty?
- W teczce. Najlepiej białej, sznurowanej.

Czy muszę napisać podanie o przyjęcie do szkoły?
Podanie, to wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta i dokonaniu wyboru szkół oraz klas, system automatycznie przygotowuje dla Was podanie. Należy je wydrukować, podpisać (przez ucznia oraz rodziców lub opiekunów prawnych) i wraz z życiorysem oraz trzema podpisanymi fotografiami dostarczyć w teczce do szkoły.

W jaki sposób „system” przydziela uczniów do klas?

W bardzo uproszczony sposób można to wyjaśnić następująco. System elektronicznej rekrutacji wylicza każdemu kandydatowi punkty do klasy I wyboru, a następnie szereguje listy wg liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej. Kwalifikuje pierwszą 30 uczniów (jeśli rekrutacja odbywa się do klasy 15, 20 czy 60 osobowej – odpowiednio 15, 20  czy 60 uczniów). Następnie, kandydatom, którzy nie dostali się do klasy I wyboru, wylicza punkty do klasy II wyboru i jeśli są w niej wolne miejsca kwalifikuje podobnie do 30 miejsca. Ale uwaga. Może zdarzyć się tak, że uczeń, który nie dostał się do swojej klasy I wyboru, będzie miał do klasy II wyboru więcej punktów, niż ostatnia osoba na liście z I wyboru do tej klasy. Wówczas, uczeń z II wyboru „spycha” ucznia z I wyboru z tej klasy, ponieważ ma więcej punktów od niego). Ów „zepchnięty” uczeń jest kwalifikowany do swojej klasy II wyboru i jeśli wystarczy mu punktów, zostaje tam zakwalifikowany do przycięcia. Dalej, uczniowie którzy nie zakwalifikowali się do klasy I i II wyboru są przez system kwalifikowani do klasy III wyboru i całość operacji się powtarza aż do rozpatrzenia wszystkich wyborów (o ile wcześniej kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia i nie został „zepchnięty” przez uczniów z większą liczbą punktów).

Takie działanie systemu oznacza, że:
- jeden uczeń może być przyjęty tylko do jednej klasy (a mając wysoką liczbę punktów nie blokuje miejsca innym kandydatom w innych klasach)
- może się zdarzyć tak, że uczeń zostanie zakwalifikowany dopiero do klasy np. z XII wyboru (jeśli do wcześniej wybranych 11 klas nie starczyło mu punktów), dlatego tak ważne jest odpowiednie wybieranie samych klas jak i ułożenie ich w odpowiedniej dla kandydata kolejności 
- jeśli kandydat „przeszarżuje” z wyborami (czytaj – wybierze klasy z bardzo wysokimi progami, a sam będzie ich miał niezbyt dużo), to może nie zostać zakwalifikowany do żadnej klasy (wówczas musi czekać tydzień na informację o wolnych miejscach. Dlaczego tak długo? – bo tyle czasu mają rodzice zakwalifikowanych do przyjęcia uczniów na potwierdzenie woli kontynuowania nauki w danej szkole).

Do ilu szkół mam złożyć dokumenty?

Do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III, będą wiedziały o tym automatycznie z systemu elektronicznej rekrutacji.

Czy szkoły muszę wybierać po kolei?
Nie. Można wybierać klasy w dowolnej kolejności w obrębie trzech szkół. Nie mniej pamiętaj: kolejność dokonanych wyborów jest bardzo ważna (bo wg niej system będzie szukał dla Ciebie miejsca)
Poniżej 2 przykłady, jak można wybierać klasy.
Przykład Nr 1 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonym kierunku kształcenia (w tym przypadku - klasie humanistycznej)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
4 wybór - klasa językowa w szkole I
5 wybór - klasa językowa w szkole II
6 wybór - klasa językowa w szkole III
itd...

Przykład Nr 2 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonej szkole (w tym przypadku - szkole I)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa językowa w szkole I
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
4 wybór - klasa językowa w szkole II
5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
6 wybór - klasa językowa w szkole III

Oczywiście, w każdej szkole można wybrać wszystkie klasy.

Komentarz:
Sugeruję, by się jednak zastanowić, czy jest to "szczęśliwe" rozwiązanie. Jeśli np. nigdy nie byłem humanistą, to wybieranie klasy z rozszerzonym programem j.polskiego, historii, wosu czy języka obcego prawdopodobnie nie będzie trafionym wyborem.
Jeszcze dwie sprawy.
1.) Zanim wybierzesz kolejność szkół, spójrz na progi punktowe rekrutacji z lat ubiegłych. Jeśli do szkoły "A" i "B" trzeba było mieć ok. 130 pkt. a do szkoły "C" wystarczyło 100, to wybierając kolejność "C", "A", "B" szansa dostania się do szkoły "A" lub "B" będzie znikoma (zakładając, że progi punktowe będą zbliżone do lat poprzednich). Szkołę, w której przez ostatnie lata obowiązywały niższe progi warto dać na trzecim miejscu (w tym przypadku sensownym wydaje się wybór "A", "B" "C" lub "B", "A", "C").
2.) Z doświadczenia wiem, że bezpieczniejszym jest wybór dwóch szkół, których próg punktowy wydaje się być w Twoim zasięgu i jednej szkoły o nieco niższych wymaganiach. Dlaczego? Otóż, zdarzały się sytuacje, w których uczniowie wybrali trzy szkoły o niemal identycznych progach punktowych (np. 128 - 130 pkt) i nie znaleźli się na "I listach" nigdzie (bo mieli 127 pkt). Fundowali sobie w ten sposób kilka dni "nerwówki" i bieganie od szkoły do szkoły w poszukiwaniu wolnych miejsc.
(Ale to tylko moje prywatne zdanie, ostateczna decyzja należy do Ciebie).

 

Co w sytuacji, gdy nie umiem poradzić sobie z założeniem konta?
Zapraszam do mnie (gabinet na I piętrze na końcu korytarza), pomogę je założyć. Pamiętaj - do rejestracji konieczny jest Twój nr PESEL.


Jeśli masz jeszcze jakieś kłopoty z rekrutacją, dzwoń - tel. do szkoły: 034 -361-25-68 wew. 16. Postaram się pomóc.
Pedagog II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 26
  • Wt
  • 25
  • Śr
  • 3
  • Czw
  • 13
  • Pt
  • 29